Testování psů: Borrelia sp.

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 4 pracovních dnů
Cena za 1 test: 26.00 $ bez DPH

Vyšetření klíštěte nebo biologických vzorků psů na přítomnost borélií

Laboratorní vyšetření klíštěte

Odběr a odeslání vzorku k vyšetření do laboratoře

Odstranění klíštěte

Lymeská borelióza u psů

Výskyt klíštěte

Životní cyklus klíštěte

Borrelia bugdorferi

.

Laboratorní vyšetření klíštěte

Vytažené klíště/klíšťata je možné vyšetřit v laboratoři na přítonost Borelie. V případě pozitivity klíštěte na Borelii sp., není možné zjistit, zda se pes již skutečně nakazil. Protilátky se vytvářejí nejdříve až za 3 týdny od přisátí klíštěte. Doporučuje se okamžitá krátkodobá preventivní léčba antibiotiky nejčastěji doxycyklinu. Včasné zahájení léčby téměř zcela zabrání vzniku infekce.  Pokud k této léčbě nedošlo, lze provést případnou kontrolu protilátek v krvi za dobu 3-6 týdnů od přisátí klíštěte.

Odběr a odeslání vzorku k vyšetření do laboratoře

Pro průkaz infekce borélií u psů je možné zaslat do laboratoře následující typy vzorků:

  • synoviální tekutinu
  • bioptický vzorek kůže v místě napadeném klíštětem
  • vyjmuté klíště

Přisáté klíště odstraňte doporučeným způsobem. Před odstraněním nepoužívejte dezinfekční přípravky. Lze testovat živé i mrtvé klíště. Klíště vložte do vhodného uzavíratelného obalu např. lékovky, zkumavky nebo uzavíratelného sáčku.

Ke klíštěti vložte vlhký papír, zabráníte tak jeho vyschnutí. Klíště odešlete co nejrychleji na adresu laboratoře.

Je možné testovat v rámci jednoho testu více klíšťat najednou. V tomto případě klíšťata z jednoho hostitele vložte společně do vhodného obalu. Maximální množství jsou 3 klíšťata z jednoho jedince. Analýza je provedena ze všech vzorků klíšťat naráz a je účtována na jedince nikoli jako počet testovaných klíšťat.

Odstranění klíštěte

V případě přisátí klíštěte je nutné jej v co nejkratší době odstranit. Tím lze výrazně snížit riziko infekce. Pro odstranění použijte speciální kartu, která je k dostání v lékárnách. Popřípadě použijte pinzetu - držte klíště v blízkosti kůže a nemačkejte ho, aby nedošlo k vyvrhnutí obsahu střev do rány. Klíště se doporučuje „vyviklat".  Ranku po odstranění klíštěte otřete jodovou dezinfekcí.

Lymeská borelióza u psů

Lymská borelióza představuje vážnou hrozbu také u zvířat a bývá často podceňována. Klinická forma boreliózy byla popsána u domácích zvířat zejména psů, koní a dobytka.

Psí borelióza postihuje nejčastěji klouby končetin. Klinickými projevy jsou artritida (záněty kloubů) a artralgie (bolestivost kloubů). Dalšími souvisejícími příznaky mohou být nevolnost, horečka, nechutenství a kulhání. Příznaky onemocnění jsou u psů hůře zjistitelné než u lidí, a ne vždy jsou všechny přítomny. Například kožní změny jsou přítomny velmi zřídka. Vzácný klinický projev boreliózy u psů je vznik závažného progresivního onemocnění ledvin, které může vést až k ledvinovému selhání a smrti psa. U některých jedinců mohou být přítomny problémy se srdcem nebo nervovým systémem, projevující se křečemi nebo změnami chování např. agresivitou.

Klinické příznaky lze u nakažených psů pozorovat obvykle za 2 až 5 měsíců po napadení klíšťaty. Onemocnění může probíhat bezpříznakově a přecházet do další fáze nemoci, kdy se pak projeví závažné komplikace a onemocnění již vyžaduje zdlouhavou a komplikovanou léčbu antibiotiky. I u zvířat platí nutnost nasazení včasné a účinné léčby a samozřejmě prevence.

Nepodceňte tedy onemocnění ani u svých čtyřnohých kamarádů a nechte provést laboratorní vyšetření u přisátých klíšťat, pro možnost zahájení včasné léčby. Je možné v rámci jednoho testu vyšetřit více klíšťat najednou.

Výskyt klíštěte

Klíšťata jsou celosvětově rozšíření ektoparazité, kteří se živí krví obratlovců. Patří do kmene Arthropoda (členovci), podkmene Chelicerata (klepítkatci), třídyArachnida (pavoukovi) a řádu Acarina (roztoči). Na světě se vyskytuje kolem 1000 různých druhů, přenášejí řadu patogenů, jež vyvolávají vážná onemocnění lidí i zvířat.  V ČR je nejvýznamnějším druhem klíště obecné (Ixodes ricinus).

Nejčastěji se vyskytuje v listnatých a smíšených lesích. Setkáme se s ním i v zahradách a městských parcích. Klíšťata se vyskytují na vegetaci do maximální výšky 1 m. Klíšťata tedy „nepadají" ze stromů, jak se velmi dlouho a nepravdivě mezi lidmi traduje. Vlivem oteplování překonalo klíště hranici výskytu 1500 m. n. m.

Životní cyklus klíštěte

Jsou známá 3 vývojová stadia - larva, nymfa a dospělý jedinec. Celkový vývojový cyklus může v přírodě trvat 2-3 roky. Na psu mohou sát všechna stádia, infekci přenáší většinou nymfy a dospělci. Dospělý samec krev nesaje, jeho posláním je najít na těle hostitele samici pro spáření. Samice saje krev 7-10 dní, aby následně nakladla do půdy 1000-4000 vajíček, poté uhyne. Dospělí jedinci a nymfy přezimují v půdě nebo lesní hrabance.

Na kůži hostitele je klíště přichyceno sacím ústrojím hypostomem (chobotkem), které má tvar harpuny se zpětnými háčky. Vzhledem k tvaru sacího ústrojí není vhodné při odstranění klíště vytáčet ať proti nebo po směru hodinových ručiček, ale doporučuje se klíště podebrat speciální kartou nebo pinzetou a vyviklat.

Borrelia bugdorferi

Borrelia burgdorferi, původce Lymeské borreliózy, patří mezi spirochéty - vysoce specializovanou skupinu pohyblivých gramnegativních baktérií se strukturou tenké a úzce svinuté spirály.  Jejich délka se pohybuje mezi 10 a 50 µm a šířka od 0.1 do 0.5 µm. Pohybují se rychlým rotačním pohybem, často spojeným ohýbáním nebo vlnivým pohybem podél šroubovice. U všech spirochet probíhá dělení v rozmezí 12 - 24 hodin.

Primárním hostitelem B. burgdorferi jsou klíšťata. V USA na Východě a Středozápadě Ixodes damini, na Dalekém západě Ixodes pacificus a v EvropěIxodes ricinus. Infekci přenášejí i mouchy, moskyti a další druhy hmyzu, který saje krev.

V roce 1997 byla publikována DNA sekvence B. burgdorferi kmen B31, která obsahuje lineární chromosom o délce 910.725 bp. Na chromosomu je lokalizováno 853 genů, kódující proteiny pro DNA replikaci, transkripci, translaci, solute transport solí a pro energetický metabolizmus.

Na základě DNA reasociace a vzoru Mse I restrikční analýzy intergenové mezery 5S-23S rRNA, Borrelia burgdorferi sensu lato je možné členit aspoň na deset různých druhů: Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. gariniiB. afzeliiB. japonica,B. valaisianaB. lusitaniaeB. andersoniiB. tanukiB. turdi a skupina DN127.

.

Literatura

Balmelli T, Piffaretti JC. Association between different clinical manifestations of Lyme disease and different species of Borrelia burgdorferi sensu lato. Res Microbiol. 1995 May;146(4):329-340.

Barbour AG, Restrepo BI. Antigenic variation in vector-borne pathogens. Emerg Infect Dis. 2000;6(5):449-457.

Bednář M, V. Fraňková, J. Schindler, A. Souček, J. Vávra.1996. Lékařská mikrobiologie. 1. vyd., Marvil, Praha, 1996.

Fikrig E, Feng W, Aversa J, Schoen RT, Flavell RA. Differential expression of Borrelia burgdorferi genes during erythema migrans and Lyme arthritis. J infect Dis. 1998;31(1):281-290.

Fraser CM, Casjens, Huang WM, et al. Genomic sequence of a Lyme disease spirochete, Borrelia burgdorferi. Nature. 1997;390:580-586.

Hajdušek O., Sojka D., Kopáček P., Burešová V., Franta Z., Šauman I., Winzerling J., Grubhoffer L.: Knockdown of proteins involved in iron metabolism limits tick reproduction and development. Proc. Nat. Acad. of Sci. U.S.A. 106, 1033-1038 (2009)

Hajdušek O., Almazan C., Loosová G., Villar M., Canale M., Grubhoffer L., Kopáček P., de la Fuente J.: Characterization of ferritin 2 for the control of tick infestation. Vaccine 28, 2993-2998 (2009)

Česká patentová přihláška: Kopáček P., & Hajdušek O.: "Feritin 2 pro imunizaci organismu proti klíšťatům." Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, PV 2008-402, (25.6.2008)

Mezinárodní patentová přihláška: Kopáček P., & Hajdušek O.: "Ferritin 2 for the host immunization against ticks." Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, PCT/CZ2009/000085, (18.6.2009)

Honegr K, et al. Perzistence Borrelia burgdorferi sensu lato u pacientů s lymeskou brreliózou. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2001, 50 (1): 10-16

Honegr K, et al. Kritéria hodnocení imunoblotu v diagnostice lymské borreliózy při použití B. afzelii, B. garini, a B burgdorferi sensu stricto. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2001, 50 (4): 147-157

Hulínská D, Dřevová H, Godová T, Janovská D. Kultivace Borrelia burgdorferi sensu lato z pacientů v České Republice. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2001, 50 (2): 74-82

Johnson RC, Schmid GP, Hyde FW, et al. Borrelia burgdorferi sp. nov.: etiologic agent of Lyme disease. Int J Sys Bacteriol. 1984;34:496-497.

Jonsson M, Noppa L, Barbour AG. Heterogeneity of outer membrane proteins in Borrelia burgdorferi: comparison of osp operons of three isolates of different geographic origins. Infect Immun. 1992;60:1845-1853.

Marques AR, Stock F, Gill V. Evaluation of a new culture medium for Borrelia burgdorferi. J Clin Microbiol. 2000 Nov;38(11):4239-4241.

Kybicová K, Schánilec P, Hulínská D, Uherková L, Kurzová Z., Spejchalová S: Detection of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi Sensu Lato in Dogs in the Czech Republic. Vector Borne Zoonotic Dis. 2009 Dec;9(6):655-61.

Nadelman RB, Pavia CS, Magnarelli LA, Wormser GP. Isolation of Borrelia burgdorferi from the blood of seven patients with Lyme disease. Am J Med. 1990 Jan;88(1):21-26.

Nadelman RB1, Nowakowski J, Fish D, Falco RC, Freeman K, McKenna D, Welch P, Marcus R, Agüero-Rosenfeld ME, Dennis DT, Wormser GP; Tick Bite Study Group. Prophylaxis with single-dose doxycycline for the prevention of Lyme disease ater an Ixodes scapularis tick bite N Engl J Med. 2001 Jul 12;345(2):79-84.

Pollack RJ, Telford SR 3rd, Spielman A. Standardization of medium for culturing Lyme disease spirochetes. J Clin Microbiol. 1993 May;31(5):1251-1255.

Preac-Mursic V, Wilske B, Reinhardt S. Culture of Borrelia burgdorferi on six solid media. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1991 Dec;10(12):1076-1079.

Skare JT, Foley DM, Hernandez SR, Moore DC, Blanco DR, Miller JN, Lovett MA. Cloning and molecular characterization of plasmid-encoding antigens of Borrelia burgdorferi. Infect Immun 1999;66(9):4407-4417.

Gerald Seinost, MD; William T. Golde, PhD; Bernard W. Berger, MD; John J. Dunn, PhD; Dan Qiu, MD; David S. Dunkin, BS; Daniel E. Dykhuizen, PhD; Benjamin J. Luft, MD; Raymond J. Dattwyler, MD. Infection With Multiple Strains of Borrelia burgdorferi Sensu Stricto in Patients With Lyme Disease. Objective: To assess human skin biopsy specimens from erythema migrans lesions for the presence of infection with multiple strains of the Lyme disease spirochete, Borrelia burgdorferi

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 4 pracovních dnů
Cena za 1 test: 26.00 $ bez DPH