Testování psů: Srdeční červivost - dirofilarióza

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 5 pracovních dnů
Cena za 1 test: 38.00 $ bez DPH

Dirofilarióza neboli srdeční červivost

rychlý a přesný test, detekujeme přímo buňky parazita

Pro testování je nutný vzorek krve odebrané do zkumavky EDTA, množství min. 1 ml.

Dirofilarióza – srdeční červivost je vážné parazitární onemocnění, které postihuje především psy. Původcem je vlasovec psí (Dirofilaria immitis), který je parazitem krevního oběhu. Stejně jako známější škrkavky patří mezi hlístice, od nich se ale liší tvarem těla, způsobem parazitace a svým vývojovým cyklem. Dospělí jedinci vlasovce psího cizopasí hlavně v pravé předsíni a komoře srdeční a v plicních arteriích, které svým tělem ucpávají a způsobují poruchy v oběhu krve.

Výskyt parazita

Vlasovec psí se vyskytuje celosvětově, hojně především v tropických a subtropických oblastech, postupně se dostává i do oblastí mírného pásma. V Evropě se vyskytuje především kolem Středozemního moře – Itálie, Řecko, Francie, Španělsko, Portugalsko. V souvislosti s cestováním a importem psů z daných oblastí je již zavlečen i do střední Evropy, kde se jeho výskyt zvyšuje. I v naší zeměpisné šířce jsou základní podmínky pro šíření vlasovce příznivé, je zde vhodná teplota vzduchu a přítomnost bodavého hmyzu, který slouží jako mezihostitel a přenašeč.

Vývoj parazita

Vlasovec psí ke svému vývoji potřebuje dva hostitele. Hlavním hostitelem, v jehož těle prodělává pohlavní fázi svého vývoje, jsou savci, především psi, ale mohou to být i ostatní psovité šelmy a kočky. Mezihostitelem a přenašečem může být více než 60 různých druhů komárů, řada z nich se vyskytuje i u nás.

Mezihostitel při sání krve napadeného zvířete nasaje drobné larvičky (mikrofilárie), které nakladly samičky vlasovce přímo do krevního oběhu hlavního hostitele. Jsou-li vhodné klimatické podmínky (venkovní teplota vyšší než 15 °C), pak v organismu mezihostitele proběhne během dvou týdnů až jednoho měsíce vývoj a přeměna mikrofilárií na larvy invazivní (infekční stádium). Infekční mikrofilárie komár při následném bodnutí a sání předává spolu se sekretem slinných žláz novému hostiteli, kde migrují v podkoží a svalové tkáni, později pronikají do krevního oběhu a zde dozrávají. Pohlavně zralé samice poté kladou larvy opět do krevního oběhu a celý cyklus se opakuje. Dospělí jedinci, velmi dlouhé vlasovité hlístice, dosahující délky 12-30 cm, přičemž samice jsou vždy větší, mohou v organismu hlavního hostitele žít 5 – 7 let.

Klinické příznaky dirofilariózy

Závažnost klinických příznaků je dána počtem parazitů v organismu psa, jeho aktivitou a pracovní vytížeností a stresem. Většina psů postižených dirofilariózou je zpočátku bez klinických příznaků, u velmi aktivních psů se příznaky projevují dříve. Prvním projevem napadení vlasovcem psím je kašel, obtíže při dýchání a snížená aktivita. Pes trpí nechutenstvím, má zvýšenou teplotu a můžou se objevit otoky na různých částech těla.

Větší množství cizopasníků ucpává pravou srdeční komoru a způsobuje poruchy oběhové soustavy. Objevují se příznaky selhání srdce, slabost, letargie, namáhavé dýchání, zvětšení jater nebo zánětlivé onemocnění ledvin. U nakažených březích fen pronikají mikrofilárie do plodů, ale nejsou schopny ještě nenarozená štěňata nakazit a dále se v nich vyvíjet.

Diagnostika dirofilariózy

Pro diagnostiku dirofilariózy je možné provést krevní testy, které odhalí případnou přítomnost mikrofilárií. Tyto testy nově nabízí naše laboratoř.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 5 pracovních dnů
Cena za 1 test: 38.00 $ bez DPH