Kozy a Skot Stanovení genetického typu pro kappa-kasein u skotu

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 14 pracovních dnů
Cena za 1 test: 35.69 $ bez DPH

Kasein je mléčná bílkovina, která hraje hlavní úlohu při srážení mléka syřidlem - při výrobě sýra. Existují tři typy kaseinů v následujícím poměru zastoupení v mléce:

 • Alfa-kasein 45 - 55 %
 • Beta-kasein 25 - 30 %
 • Kappa-kasein 20 %

Při srážení mléka syřidlem nebo snížením pH se kaseiny shlukují do mycel (malých kulovitých částic), přičemž jádro mycely tvoří alfa a beta kaseiny a na povrchu jsou kappa kaseiny. Kappa-kaseiny tak rozhodují o tom, zda bude možné z mléka vyrobit sýr, v jakém množství a kvalitě.

Kappa-kasein se vyskytuje v několik genetických variantách (alelách, typech). Nejrozšířenější jsou varianty A a B, které byly objeveny už v roce 1964. Známé jsou však také genetické typy C, B2, E, F, G, H, I, J. Dále se budeme věnovat pouze typům A, B a E, ostatní jsou velmi vzácné.

Rychlost sýření mléka a spotřebu mléka na výrobu sýra výrazně ovlivňuje to, který z genotypů A, B nebo E dojnice nesou. Ekonomicky nejvýhodnější je pro chovatele dojnice s genotypem BB, horší výtěžnost sýra z mléka mají dojnice nesoucí alelu A. Jednoznačně nejhorší je alela E - mléko od dojnic s genotypem EE není vůbec možné srážet!

Spotřeba mléka na výrobu sýra pro různé genotypy dojnic

Průměrná doba sýření mléka pro různé genotypy dojnic

Z uvedených grafů je zřejmé, že genetická varianta kappa-kaseinu BB má velký ekonomický význam, zejména pro mlékárny vyrábějící sýr. Rozdíl mezi genotypem AA a BB je 1,12 litru na výrobu 1 kg sýra! To znamená o pětinu nižší náklady na nákup mléka. Lze očekávat, že výrobci sýra budou upřednostňovat mléko od dojnic nesoucí genotyp BB nebo AB pro kappa-kasein.

Zastoupení alel v populaci skotu
U holštýnského skotu v České republice se odhaduje frekvence zastoupení alel

 • A - 66 %
 • B - 25 %
 • E - 9 %

To odpovídá následujícím genotypovým četnostem

Genotyp

AA

AB

BB

AE

BE

EE

% výskytu

51

30

5

3

2

2

U ostatních plemen se uvádí zastoupení genotypu BB:

 • normandský skot 44 %
 • jeraey 38 %
 • brown swiss 28%
 • montbeliarde 21 %
 • české strakaté 7 %

U českého strakatého plemena je alela A zastoupena z 51 %, alela B ze 41 % a nežádoucí alela E z 8 %.

Typ pro chovatele
V chovu je třeba preferovat dojnice nesoucí alelu B. Použijeme-li pro oplodnění dojnic býka s genotypem AA, všechny jeho dcery budou mít genotyp AA, AB nebo AE. Použijeme-li býka s genotypem BB, jeho dcery budou pro chovatele podstatně výnosnější - ponesou genotyp BB, AB nebo BE. Je tedy mnohem strategičtější vybírat si plemeníky s genotypem BB pro kappa-kasein.
Nechte otestovat býky, které vybíráte pro oplození vašich dojnic. Upřednostněte plemeníky s alelou B.
Nechte otestovat své dojnice a vyberte pro chov ty, které nesou alelu B!
Výrazně tak zvýšíte množství sýra, které bude možné z mléka vyrobit. Lze očekávat, že mlékárny-sýrárny budou přednostně vykupovat mléko od dojnic, nositelek alely B pro kapa-kasein.

Použité zdroje:
Angel Barroso, Susana Dunner, and Javier Canón: Detection of Bovine Kappa-Casein Variants A, B, C and E by Means of Polymerase Chain Reaction-Single Strand Conformation Polymorphism (PCR-SSCP)
Medrano, J. F. and E. Aguilar-Cordova. 1990. Genotyping of bovine kappa-casein loci following DNA sequence amplication. Bio/Technology. 8:144-146
Kučerová, J, Němcová, E, Štípková, M, Vrtková, I, Dvořák, J, Frelich, J, Bouška, J, Maršálek, M: Vliv markerů CSN3 a ETH10 na parametry mléčné užitkovosti u českého strakatého skotu, Journal of Central European Agriculture, 5/2004, 303-308

Obvyklá doba vyšetření: 14 pracovních dnů
Cena za 1 test: 35.69 $ bez DPH