Kozy a Skot Mléčná užitkovost u koz

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 57.00 $ bez DPH
Cena za 5+ testů: 52.00 $ bez DPH

Mléčná užitkovost u koz - stanovení genotypu pro kappa-kasein

Produkce mléka je ovlivněna mnoha faktory. Závisí například na krmení a ustájení, ale i variabilitě genetických markerů ovlivňující mléčnou užitkovost.

Kasein je hlavním proteinem mléka, je složen z více typů molekul, které se liší zejména strukturou. Hlavními složkami jsou αs1- kasein, αs2-kasein, β-kasein a κ-kasein (Walstra,1999).

Kappa kasein (κ-kasein) hraje důležitou roli ve formaci, stabilizaci a agregaci kaseinu. Kasein se v mléce shlukuje do micel. Na povrchu micel jsou navázány ionty a hydrofilní κ-kasein. Ionty a κ-kasein chrání vnitřní hydrofobní obsah, tvořený molekulami αs1, αs2 a β-kaseinu. Mléko je v podstatě suspenzí micel kaseinu, které jsou stabilizovány vápníkem.

.

Kappa-kasein u skotu

Studie zabývající se výzkumem genu CSN3 kódující κ-kasein u skotu, prokázaly souvislost některých alel kappa kaseinu s dojivostí, složením a kvalitou mléka. Krávy s genotypem A/A vyprodukovali o 173 kg mléka více než krávy s genotypem B/B.

Obecně je B varianta κ-kaseinu  spojena s vyšším obsahem tuku, bílkoviny a kaseinu v mléce a významně ovlivňuje vlastnosti mléka pro výrobu sýrů v porovnání s AA nebo AB variantami (Gangaraj et al., 2008). Genotypy BB a AB jsou používány v inseminačních programech k získání vyšší frekvence těchto alel u skotu (Otaviano et al. 2005).

.

Kappa-kasein u koz

Řada genetických studií prokázala u koz vysokou variabilitu v genu CSN3 kódující kappa-kasein. U domestikované kozy bylo zatím stanoveno 16 variant CSN3 genu, z toho 13 proteinových variant a 3 tiché mutace v exonu 4 (Prinzenberg et al., 2005). Kiplagat et. al, 2010 nalezli další dva polymorfismy. Celkem bylo zatím odvozeno 20 různých haplotypů: A, B, B´, B´´, C, C´, D, E, F, G, H, I, J, K,  L, M, N, O, P, Q. Dle nomenklatury Prinzenberg et al., 2005 jsou nové haplotypy označovány abecedně, pro stávající bylo zvoleno označování apostrofem.

Publikované studie zdůraznily, že testovaná plemena koz vykazují rozdíly ve výskytu a frekvenci alel.  Distribuce alel odráží zejména geografický původ plemene (Moioli, 2007) a byla ovlivněna buď následkem selekčního tlaku na produkci mléka nebo s větší pravděpodobností pomocí genetického driftu (Yahyaoui et al., 2003).

Na základě izoelektrické fokusace (IEF, elektromigrační metoda proteinů) vzorků mléka byly zkoumané genetické varianty kappa-kaseinu po stanovení izoelektrického bodu (IP) rozděleny do 2 skupin:

  • Skupina AIEF (IP = 5,29) zahrnuje genetické varianty A, B, B´, B´´,C, C´, F, G, H, I, J, L
  • Skupina BIEF (IP = 5,66) odpovídá genetickým variantám D, E, Ka M (Chiatti at al. 2005, Prinzenberg et al. 2005, Caroli at al. 2006).

Na základě uvedených studií byla zjištěna řada výhod BIEF varianty kappa-kaseinu, které se projevují např. při výrobě mléčných výrobků. Mezi výhody patří například vyšší výtěžek sýra, rychlejší tvorba a pevnější struktura tvarohu, kratší čas srážení, vyšší teplotní stabilita a vyšší obsah bílkovin v mléce.

Genetický test umožní stanovení haplotypu pro kappa-kasein u koz. Na základě stanovení haplotypu je možné se v chovu zaměřit na mléčnou užitkovost. Je důležité zvolit vhodnou plemenitbu s upřednostněním jedinců patřících do skupiny BIEF varianty kappa-kaseinu.

.

Reference:

Caroli A, Chiatti F, Chessa S, Rignanese D, Bolla P and Pagnacco G (2006). Focusing on the Goat Casein Complex. J. Dairy Sci. 89:3178-3187

Chiatti F, Caroli A, Chessa S, Bolla P, Pagnacco G (2005). Relationships between goat κ-casein (CSN3) polymorphism and milk composition. The role of Biotechnology.Villa Gualino, Turin, Italy.

Gangaraj DR, Shetty S, Govindaiah MG, Nagaraja CS, Byregowda SM and Jayashankar MR (2008). Molecular characterization of kappacasein gene in Buffaloes. Sci. Asia 34: 435-439.

Kiplagat SK, Agaba M, Kosgey IS, Okeyo M, Indetie D, Hanotte O and Limo MK (2010). Genetic polymorphism of kappa-casein gene in indigenous Eastern Africa goat populations.

International Journal of Genetics and Molecular Biology Vol. 2 (1), pp. 001-005

Kumar D, Gupta N, Ahlawat SPS, Satyanarayana R, Sunder S, Gupta SC (2006). Single strand confirmation polymorphism (SSCP) detection in exon I of the  - lactalbumin gene of Indian Jamunapri milk goats (Capra hircus). Genet. Mol. Bio. 29: 271-74.

Moioli B, D'Andrea M, Pilla F (2007). Candidate genes affecting sheep and goat milk quality. Small Rumin. Res. 68: 179-192.

Otaviano AR, Tonhati H, Sena JAD, Munoz MFC (2005). Kappa-casein gene study with molecular markers in female buffaloes (Bubalus bubalis). Genet. Mol. Bio. 28: 237-41.

Prinzenberg EM, Gutscher K, Chessa S, Caroli A, Erhardt G (2005). Caprine kappa-Casein (CSN3) Polymorphism: New Developments in Molecular Knowledge J. Dairy Sci. 88: 1490-1498.

Walstra P (1999). Casein sub-micelles: do they exist? Inter. Dairy J. 9:189-192.

Yahyaoui MH, Angiolillo A, Pilla F, Sanchez A, Folch JM (2003). Characterization and genotyping of the caprine kappa casein variants. J. Dairy Sci. 86: 2715-2720.

Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 57.00 $ bez DPH
Cena za 5+ testů: 52.00 $ bez DPH