Klíšťata Klíšťová encefalitida

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 5 pracovních dnů
Cena za 1 test: 36.00 $ bez DPH

Související testy

Vyšetření klíštěte na přítomnost viru způsobující klíšťovou encefalitidu

Testování klíšťat probíhá pravidelně každý čtvrek. Vzorky dručené do laboratoře ve čtvrtek do 11 hod budou vyšetřeny ještě týž den. Výsledky čtvrtečních testů jsou hotové ve čtvrtek večer, nejpozději v pátek dopoledne.

O nemoci klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida u psů

Laboratorní vyšetření klíštěte

Odběr a odeslání vzorku klíštěte

Odstranění klíštěte

Výskyt klíštěte

Životní cyklus klíštěte

Jaké nemoci klíště přenáší

O nemoci klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění způsobené virem TBE z čeledi Flaviridae. Virus byl popsán v Rakousku roku 1931 a poprvé izolován v Rusku v roce 1937. Oblasti ohrožené výskytem tohoto onemocnění se nacházejí napříč celou Eurasií. TBE virus je endemický v centrální, severní a východní Evropě, Rusku a Dálném východě (Mongolsko, severní Čína, Japonsko). Byl hlášen ve více než 28 zemích. Nejvyšší míra výskytu byla zaznamenána v Pobaltských státech, Slovinsku a Rusku. Celkem jsou známy tři podtypy klíšťové encefalitidy, a to západní podtyp, který se vyskytuje výhradně v evropských oblastech, dále pak východní a sibiřský podtyp, které se objevují v evropské části Ruska a na Dálném východě (Rusko, Mongolsko, Čína, Japonsko). Přenos viru je umožněn primárně díky nakaženým klíšťatům. Západní podtyp encefalitidy je přenášen druhem Ixodes ricinus (klíště obecné). Východní a sibiřský podtyp je naopak šířen druhem Ixodes persalcus (klíště sibiřské).

Životní cyklus klíštěte může trvat od 2 do 6 let, přičemž každé vývojové stádium zabere přibližně rok jeho života.

.

Životní cyklus klíštěte

Životní cyklus klíštěte znázorněný i s možnými hostiteli jeho stádií. Pfeffer, M., & Dobler, G. (2011)

Klíšťata začínají být aktivní při teplotě +5 °C a při dostatečné vlhkosti. V mírném pásmu je období aktivity zejména na jaře a začátku léta a vrcholí na konci srpna či během podzimu. Klíště obecné může sát krev na více než 300 druzích volně žijících savců, domácích savců, ptáků a plazů. Lidé jsou pro klíště pouze vedlejším hostitelem. Nakazit se mohou díky kousnutí infikovaným klíštětem nebo konzumací nepasterizovaného mléka obsahujícího TBE virus. Kromě člověka se tímto virem dále mohou nakazit i opice, psi a koně.  Skot, ovce a kozy mohou být infikované sporadicky.

Virus klíšťové encefalitidy u lidí způsobuje infekci centrálního nervového systému (CNS). Věkově není možnost nákazy nijak omezena, komplikovanější následky však může přinášet u starších lidí a některých dospělých. Inkubační doba trvá přibližně od 2 do 28 dní. V průměru se však často jedná pouze o 7 dní. Prvotní fáze se odehrává přibližně 2 – 8 dní a je charakteristická nespecifickými chřipkovými příznaky (zvýšená teplota, bolest hlavy, únava, bolest zad, nevolnost).  Následující období se většinou odehrává bez klinických příznaků. U třetiny lidí dochází v druhé fázi onemocnění k horečce. Virus se postupně dostává do CNS a následně zapříčiňuje rozvoj anorexie, horečky, zvracení, bolesti hlavy, senzorické změny, zrakové poruchy, obrna, paralýza, nebo dokonce kóma. Mezi další příznaky patří hyperkineze končetin a obličejových svalů, třes, křeče a obrna dýchacích svalů.

Jedinou ochranou proti viru klíšťové encefalitidy je očkování. Uvádí se, že účinnost očkování vakcínou je 95% po podání dvou dávek a 96-99 % více než tří dávek. Navíc je potvrzeno, že protilátky přetrvávají v těle očkovaného člověka po dobu více než 10 let i v případě, že již nepodstupuje další posilující očkování. Pravděpodobnost vzniku klíšťové encefalitidy klesá s proočkovaností populace.

Klíšťová encefalitida u psů

Příznaky klíšťové encefalitidy u psů jsou téměř identické příznakům u lidí. V pozdějších stádiích však mohou mít mnohem fatálnější následky. Počáteční stádium nákazy je velice těžko odhalitelné. Inkubační doba trvá přibližně 7 – 14 dní. U psů dochází ke zvýšení tělesné teploty (41,4 °C) a změnám chování (nechuť k jídlu, zvýšená agresivita, apatie, podrážděnost). Dále se postupně mohou objevit poruchy hybnosti předních a zadních končetin.

Laboratorní vyšetření klíštěte

Vytažené klíště/klíšťata je možné vyšetřit v laboratoři na přítomnost viru klíšťové encefalitidy. V případě pozitivity klíštěte na TBE vir není možné zjistit, zda se pes již skutečně nakazil.

Odběr a odeslání vzorku klíštěte

Přisáté klíště odstraňte doporučeným způsobem. Před odstraněním nepoužívejte dezinfekční přípravky. Lze testovat živé i mrtvé klíště. Klíště vložte do vhodného uzavíratelného obalu např. lékovky, zkumavky nebo uzavíratelného sáčku.

Ke klíštěti vložte vlhký papír, zabráníte tak jeho vyschnutí. Klíště odešlete co nejrychleji na adresu laboratoře.

Je možné testovat v rámci jednoho testu více klíšťat najednou. V tomto případě klíšťata z jednoho hostitele vložte společně do vhodného obalu. Maximální množství jsou 3 klíšťata na osobu či zvíře. Analýza je provedena ze všech vzorků klíšťat naráz a je účtována na jedince nikoli jako počet testovaných klíšťat.

Odstranění klíštěte

V případě přisátí klíštěte je nutné jej v co nejkratší době odstranit. Tím lze výrazně snížit riziko infekce. Pro odstranění použijte speciální kartu, která je k dostání v lékárnách. Popřípadě použijte pinzetu - držte klíště v blízkosti kůže a nemačkejte ho, aby nedošlo k vyvrhnutí obsahu střev do rány. Klíště se doporučuje „vyviklat".  Ranku po odstranění klíštěte otřete jodovou dezinfekcí.

Výskyt klíštěte

Klíšťata jsou celosvětově rozšíření ektoparazité, kteří se živí krví obratlovců. Patří do kmene Arthropoda (členovci), podkmene Chelicerata (klepítkatci), třídy Arachnida (pavoukovi) a řádu Acarina (roztoči). Na světě se vyskytuje kolem 1000 různých druhů, přenášejí řadu patogenů, jež vyvolávají vážná onemocnění lidí i zvířat.  V ČR je nejvýznamnějším druhem klíště obecné (Ixodes ricinus).

Nejčastěji se vyskytuje v listnatých a smíšených lesích. Setkáme se s ním i v zahradách a městských parcích. Klíšťata se vyskytují na vegetaci do maximální výšky 1 m. Klíšťata tedy „nepadají" ze stromů, jak se velmi dlouho a nepravdivě mezi lidmi traduje. Vlivem oteplování překonalo klíště hranici výskytu 1500 m. n. m.

Životní cyklus klíštěte

Jsou známá 3 vývojová stadia - larva, nymfa a dospělý jedinec. Celkový vývojový cyklus může v přírodě trvat 2-3 roky. Na člověku mohou sát všechna stádia, infekci přenáší většinou nymfy a dospělci. Dospělý samec krev nesaje, jeho posláním je najít na těle hostitele samici pro spáření. Samice saje krev 7-10 dní, aby následně nakladla do půdy 1000-4000 vajíček, poté uhyne. Dospělí jedinci a nymfy přezimují v půdě nebo lesní hrabance.

Na kůži hostitele je klíště přichyceno sacím ústrojím hypostomem (chobotkem), které má tvar harpuny se zpětnými háčky. Vzhledem k tvaru sacího ústrojí není vhodné při odstranění klíště vytáčet ať proti nebo po směru hodinových ručiček, ale doporučuje se klíště podebrat speciální kartou nebo pinzetou a vyviklat.

Jaké nemoci klíště přenáší

K nejznámějšímu onemocnění, které klíště přenáší, patří Lymeská borelióza. Borelióza je bakteriální onemocnění způsobené spirochétami komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. V České republice se vyskytují 3 patogenní druhy borélií B.b. sensu stricto, B. afzelii B. garinni. Dále klíšťata mohou přenášet klíšťovou encefalitidu a tularémii. Jsou také zapojena do přenosu ehrlichiózy a babeziózy.

.

Citace:

Petráš M, Lesná IK. Manuál očkování 2010, 3.vydání, leden 2010 ©Marek Petráš, pp 311-332

Pfeffer, M., & Dobler, G. (2011). Tick-borne encephalitis virus in dogs-is this an issue?. Parasites & vectors, 4(1), 1.

Rushton, J. O., Lecollinet, S., Hubálek, Z., Svobodová, P., Lussy, H., & Nowotny, N. (2013). Tick-borne encephalitis virus in horses, Austria, 2011. Emerg Infect Dis, 19(4), 635-637.

Valarcher, J. F., Hägglund, S., Juremalm, M., Blomqvist, G., Renström, L., Zohari, S., Leijon, M. & Chirico, J. (2015). Tick-borne encephalitis. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz, 34(2), 453-466.

Obvyklá doba vyšetření: 5 pracovních dnů
Cena za 1 test: 36.00 $ bez DPH