русский

Иммунотерапия у животных

Прайс-лист для иммунотерапии

Страны ЕС
Страны за пределами ЕС
Чешская Республика
Вы зарегистрированы как плательщик НДС в одной из стран ЕС, кроме Чехии?
CZK EUR USD
Иммунотерапия собак, кошек и лошадей Стандартная цена
Artuvetrin® Therapy 1-8 alergens (1 vial, 10 ml) 273.00 $
VetGoid Dog & Cats immune-treatment, 2 vials each 3mL 209.00 $
VetGoid Horses immune-treatment, 2 vials each 3mL 255.00 $
Culicoides immunotherapy for horses Стандартная цена
Allervet Retard insects for horses, 2 vials each 3mL 216.00 $
Horses Allervet culicoides immune-treatment - 2 vials each 3mL 375.00 $

Boj s alergií u zvířat

Alergie u psů, koček nebo koní je pravděpodobně založena na genetickém charakteru, neexistuje žádný účinný způsob, jak jí zabránit. Některé alergizující látky lze z prostředí pacienta efektivním způsobem odstranit, je možná např. úprava jídelníčku. Roztoče, plísně nebo celoroční pyly však není možné eliminovat, k potlačení alergické reakce se tedy používají imunosupresivní látky, jako kortikosteroidy, antihistaminika nebo cyklosporin. Tyto látky dostanou alergii pod kontrolu, avšak jediným způsobem, jak alergii vyléčit je veterinární imunoterapie.

Léčba by měla být vedena veterinářem nebo specializovaným alergologem. Ke každému pacientovi je nutno přistupovat individuálně a zvážit různé faktory, jako je plemeno, věk, celková kondice zvířete, možné predispozice, krmivo, trvání a doba příznaků, roční období nebo vlivy prostředí. Léčba vyžaduje úzkou spolupráci mezi majitelem zvířete a veterinářem, důležitá je trpělivost a důsledné dodržování léčebných postupů.

Účinná zbraň? Veterinární imunoterapie!

Alergenová imunoterapie je jedinou léčbou zaměřenou přímo na samotnou příčinu alergie. Pacientovi se opakovaně vpravuje injekcí pod kůži malé množství vakcíny obsahující alergen, ke kterému je zvíře citlivé. Vakcína se podává dlouhodobě a podle předem stanoveného schématu. V jedné vakcíně může být obsaženo maximálně 8 alergenů. Dávky alergenu se postupně zvyšují a aplikují se v prodlužujících se časových intervalech. Cílem je, aby si organismus zvykl na kontakt s alergenem a vypěstoval si vůči němu toleranci.

Vakcína se podává pomocí insulinové stříkačky a jehly s malým průměrem. Je to jednoduchý zákrok, který po instruktáži veterináře zvládne sám majitel. Vakcína má být podávaná jednu hodinu před nebo jednu hodinu po jídle, nikdy ovšem po zvýšené tělesné námaze.

Nežádoucí účinky imunoterapie jsou vzácné, obvykle dochází (častěji na začátku terapie) jen ke zvýšenému svědění v místě aplikace vakcíny. Někdy jsou patrné lokálně omezené senzitivní reakce, které lze zmírnit podáním nízké dávky kortikosteroidů.

Imunoterapie u zvířat je dlouhodobá záležitost, základní léčba trvá přibližně rok a půl, doporučuje se s ní ale vytrvat 3-5 let. Během léčby je patrné postupné snižování až úplné vymizení projevů alergie, což podstatně zlepšuje kvalitu života postiženého zvířete.

Úspěšnost imunoterapie je vysoká, až 95 % případů zvířecí alergie se do roka zlepší nebo úplně uzdraví. U zvířat, která neprojevují tak vysoké zlepšení, umožňuje imunoterapie významně snížit potřebné dávky podávaných kortikosteroidů. Zhodnocení míry účinnosti léčby je vhodné provést až s ročním odstupem od prodělání imunoterapie.Pouze 5 % pacientů neprojeví do jednoho roku léčby zlepšení.

Genomia dodává pacientům imunovakcíny připravené renomovanou společností Nextmune S.L. (dříve Alergovet), která má s problematikou diagnostiky a léčby alergií u zvířat více než 17 let zkušeností. Vakcíny jsou dodávány přibližně do 4 až 8 týdnů.

Trvání léčby

Léčba se skládá ze dvou fází:

  • Zahajovací fáze trvá 5 měsíců a týden. Vakcína obsahující rostoucí koncentraci alergenů se podává v týdenních a později třicetidenních intervalech.
  • Udržovací fáze následuje po zahajovací fázi a probíhá po dobu minimálně jednoho roku. Jedna ampule vystačí na 6 měsíců. Poté je možné zhodnotit účinnost léčby a rozhodnout se o dalším postupu. Pokud se léčba jeví jako efektivní, doporučuje se v ní pokračovat po dobu 3 až 5 let, někdy až celoživotně. V případě, že se zdá imunoterapie po roce neúčinná, doporučuje se přehodnotit vzorec léčby, dávkování nebo koncentrace vakcíny, popřípadě opakovat diagnostické testy pro identifikaci alergie u zvířat.