Velký průvodce určováním otcovství

Velký průvodce určováním otcovství

Úvodní slovo

Určování otcovství je velmi citlivá záležitost. K zabránění budoucích nejasností a s tím spojených problémů je důležité, vybrat si k provedení testu skutečné odborníky. Co tím máme na mysli? V minulosti se stala již celá řada případů, kdy kvůli chybnému výsledku testu došlo například k rozpadu rodiny. A vždy se jednalo o neodbornou laboratoř, jejíž zaměstnanci neměli dostatečnou kvalifikaci.

Jak tato situace může vůbec nastat? V ČR neexistuje zákon, jež by tuto problematiku podrobně řešil. Jednoduše řečeno, vlastníkem firmy poskytující genetické testy může být kdokoliv se základním vzděláním. Nutností je pouze živnostenský list. Dochází i k takovým situacím, kdy firma vzorky posílá do dalších neověřených subjektů a testy jen prodává jako překupník. To není bezpečné ani z hlediska anonymity, jež je na poli genetiky tolik žádaná.

Apelujeme proto na všechny - vybírejte si svoji laboratoř pečlivě a hledejte známky kvalitně provedené práce. Genetika je velice spletitý a stále se rozvíjející obor. Ti, kteří tyto služby poskytují, musí být skutečně lidé na svých místech. Jen tak si budete moci být výsledkem svého testu opravdu jisti.

Genomia, s. r.o. zaručuje maximální přesnost výsledku na více než 99,999%.To je možné jen díky pečlivé práci a dlouhodobým zkušenostem v oboru. Důležitá je také vícestranná kontrola všech testů. Výše odpovědnosti vůči našim klientům je nezanedbatelná.

Naše profesionálnost se neobešla bez povšimnutí. V roce 2012 jsme se stali finalisty celostátní ankety Firma roku.

Jak testy provádíme?

Naše firma si zakládá na tom, že za každých okolností dbáme na přesném dodržování postupů. Základem je odběr biologického materiálu. Pro váš maximální komfort jej provádíme neinvazivně a tím pádem bezbolestně. Nejvíce se v moderní biologii osvědčil stěr sliznice ústní dutiny (neboli stěr bukální). Provést jej můžete i vy sami z pohodlí domova.

Jak se stěr správně provádí?

K odběru vzorku vám dáme odběrovou sadu, která je již zahrnuta v ceně testu. Sada obsahuje čtyři kartáčky ke stěru sliznice vnitřní strany tváře - každý testovaný použije dva kartáčky, dále dvě obdélníkové obálky pro uložení vzorků, obálku se zpáteční adresou, instrukce k provedení odběru a případně formulář se souhlasem s testováním. K úspěšnému provedení testu je naprosto klíčové, abyste se kartáčku za žádných okolností nedotýkali. Následně proveďte stěr mezi lící a dásní - krouživým pohybem nejméně po dobu 10 sekund. Stěrka se po vykonání musí nechat zaschnout (doporučujeme alespoň 1 minutu). Aby bylo dostatek materiálu pro přesnou analýzu, použijte obě stěrky.

Vytvořili jsme také instruktážní video.

Až vzorky převezmeme, budeme izolovat DNA a poté určíme soubor dědičných znaků, jež jsou pro daného člověka jedinečné, tzv. DNA profil osoby. Následným porovnáním a statistickým vyhodnocením DNA profilů otce a dítěte ověříme jejich příbuznost. Opakujeme, že naše přesnost je více než 99,999%.

Proč nemůžeme přesnost určit jako 100%?

Obecně není možné stanovit otcovství na 100 %. Se 100% jistotou lze otcovství pouze vyloučit, nikoli potvrdit. Sta procent v potvrzení otcovství není možné dosáhnout, protože se započítává pravděpodobnost, že by danou kombinaci znaků mohl předat dítěti jiný muž než ten testovaný.

Ve vzácných případech mohou nejistotu do vyhodnocení vnést také genové abnormality jako jsou mutace, chimérismus, mozaicismus, uniparentální disomie nebo nulová alela.

Chimérismus

Trpí-li jedinec vzácnou genetickou abnormalitou zvanou jako „chimérismus", může být obtížné vyhodnotit test otcovství. Jedná se o stav, kdy se v jednom těle vyskytují dvě buněčné populace. Znamená to tedy, že se jedinec nevyvíjí z jedné buňky, jak je jinak běžné.

K chimérismu dochází, když jsou během jedné ovulace oplodněna dvě vajíčka - každé jinou spermií. Díky blízké nidaci obou zárodků v děloze ovšem nenastane vývoj normálních dvouvaječných dvojčat. Dojde k promísení jejich buněk a vyvíjet ze začne pouze jeden zárodek. Problém může nastat, smísí-li se dvě embrya různého pohlaví. Dostavit se pak mohou známky pohlavní obojetnosti neboli hermafroditismu.

Lidské chiméry ale samozřejmě nemají části těla lva, kozy, draka a hada jako ta mytologická ze starověkého Řecka. Jedná se však o zatím vcelku nově zkoumanou oblast záhad lidského těla. O chimérismu postižený člověk nemusí vědět celý život a je zcela normální pouze s matoucí DNA. Objevit se ale mohou i zdravotní komplikace - ložiskové změny v těle, plodové vodě či placentě.

.

Historie testování parentity

Testování otcovství má vzhledem ke stáří lidstva poměrně krátkou historii. První pokusy o určování otcovství proběhly před více než 100 lety ve 20. století.

Určování podle krevních skupin - přesnost testu 30%

Ve dvacátých letech 20. století se otcovství začalo určovat vůbec poprvé. A to díky novému objevu - typy krevních skupin. Každý člověk má svoji krevní skupinu, buď A, B, AB nebo 0. Znáte-li krevní skupinu obou rodičů, je možné předvídat i skupinu dítěte. Tyto testy však mají nedostatečnou výpovědní hodnotu. V tabulce najdete přehledně uspořádanou dědičnost jednotlivých krevních skupin.

Matka/otec

0

A

B

AB

0

0

0, A

0, B

A, B

A

0, A

0, A

0, A, B, AB

A, B, AB

B

0, B

0, A, B, AB

0, B

A, B, AB

AB

A, B

A, B, AB

A, B, AB

A, B, AB

Sérologické testování - přesnost testu 40%

Nový způsob testování otcovství přišel ve třicátých letech 20. století. Závisí na krevních faktorech Rh, Kelly a Duffy. Rozbor těchto proteinů je mnohem podrobnější než u krevních skupin, avšak stále tyto testy nepřinášely uspokojivé výsledky.

Po nějakou dobu se jednalo o nejpřesnější metodu.

HLA typizace - přesnost testu 80%

Velký průlom přišel v sedmdesátých letech 20. století. Otcovství se začalo testovat pomocí metody HLA využívající lidské leukocytární antigeny. Ty se nacházejí ve většině buněk v těle a je jich značné množství druhů. Klíčové pro určení parentity je, že každý člověk po rodičích získá unikátní soubor antigenů HLA - jejich funkce je k detekci cizích buněk. Výše účinnosti závisí na tom, jak moc je HLA typ domnělého otce v populaci vzácný. Další nevýhodou je nutnost poměrně vysokého množství krve k provedení testu. Nesmí se proto provádět na kojencích mladších 6 měsíců. A pro nejistého otce je půl roku velmi dlouhá doba.

DNA testování - přesnost testu 99,99%

V osmdesátých letech se začal psát takřka nový věk na poli genetiky - testování otcovství pomocí DNA. Každý člověk zdědí jedinečnou kombinaci DNA od svých rodičů. Stejnou mají pouze jednovaječná dvojčata. Máme dvě metody:

  • RFLP

    • Vzorky jsou získány z krve a následně jsou pomocí restrikčních enzymů rozloženy na různě velké kusy tzv. fragmenty. Tyto fragmenty patří matce a otci v poměru 50/50. Je-li zjištěna neshoda u většího počtu fragmentů je otcovství vyloučeno. Tato metoda je velmi přesná, ale zároveň složitá a trvá delší dobu.

  • PCR

    • Na rozdíl od RFLP stačí malý biologický vzorek, téměř z jakékoliv části těla. V této metodě je možné vytvářet libovolné množství kopií cíleně vybraných úseků DNA. Znovu, polovina DNA profilu patří matce a polovina otci. Následná analýza určí, zda se jedná o biologického otce nebo ne. Tato metoda se stala v devadesátých letech normou. Je nejpřesnější a zároveň nejrychlejší.