Genealogické DNA testy

Prodej produktu byl ukončen!

Jeden z pohledů na genealogii vede přes zkoumání DNA. Jedinečnost každého člověka je zajištěna neuvěřitelnou variabilitou lidské DNA. I přesto existují v DNA konzervované (neměnné) oblasti, nesoucí informace po mnoho generací zcela nezměněné. Tyto oblasti jsou obsaženy mimo jiné v Y chromozomální DNA (Y-DNA) a mitochondriální DNA (mtDNA). Y-DNA se předává z otce na syna a genetickou analýzou konzervovaných oblastí na Y-DNA je možné odhalit původ, historii a společné prapředky dané otcovské linie. mtDNA je přenášena od matky. Zdědí jí každý potomek, ale jen dcery jsou schopny tuto mtDNA přenášet dále. Analýzou mtDNA je možné zjistit, k jaké mateřské linii daný člověk patří. Dozvíte se, odkud Vaši praotcové a pramatky pochází a kudy putovali. Genealogický test mateřské nebo otcovské linie poskytuje informace o historii pouze linie matek nebo otců, neposkytuje informace o etnickém složení v původu testované osoby.

Genealogické testy DNA jsou díky rozvinutým technikám analýzy DNA schopny určit specifické markery (znaky), nesoucí informace o genealogickém původu každého jedince. Pro analýzu DNA je potřeba stěr ústní dutiny daného jedince.

Mateřská linie

Každý dnešní žijící jedinec může díky analýze konzervovaných oblastí mitchondriální DNA vypátrat svůj původ až ke společné genetické pramatce Evě, žijící asi před 80 tisíci lety. Mitochondriální DNA je přenášena vždy od matky, zdědí jí každý potomek, ale jen dcery jsou schopny tuto mtDNA přenášet dále.

Otcovská linie

Každý dnešní žijící muž může díky Y-DNA vypátrat svůj původ k jedinému společnému genetickému praotci Adamovi, žijícímu asi před 80 tisíci lety ve východní Africe. Potomci tohoto jediného společného prapředka v čase postupně putovali z východní Afriky do celého světa.

Praktické informace

Jak objednat

Objednávku sady pro provedení genealogického DNA testu je možné provést on-line v našem ceníku, e-mailem, případně telefonicky na +420 373 749 999.

Obsah sady pro provedení genealogického DNA testu

Po provedení objednávky Vám bude objednávka potvrzena a budou Vám sděleny informace k zaplacení sady a testu. Po zaplacení Vám bude zaslána souprava obsahující:

 • dva kartáčky k odběru stěru sliznice ústní dutiny
 • žlutou obdélníkovou obálku pro uložení obou stěrových kartáčků
 • obálku se zpáteční adresou
 • informovaný souhlas s genetickým vyšetřením (musí vyplnit jedinec, kterému je stěr odebrán!)
 • lístek s názvem objednaného testu
 • informativní brožuru
 • dárkovou krabičku

Jak zaplatit za test

Objednaný genealogický test je možné zaplatit:

Acceptance Mark

 • bezhotovostním převodem či vkladem na bankovní účet u KB: 115-5707920217/0100
 • bezhotovostně službou PayPal
 • platební kartou Visa, Visa Electron EC-MC, Maestro a další (prostřednictvím PayPal)
 • na dobírku - zašleme Vám soupravu na odběr vzorku Českou poštou na dobírku (cena dobírky je 90 Kč)

Jak odebrat a poslat vzorek

Instrukce k odběru DNA z ústní dutiny Vám budou zaslány poštou spolu s odběrovou soupravou. Zpáteční obálku zašlete běžnou poštou na adresu laboratoře:

Genomia s.r.o.
Republikánská 6
31200 Plzeň
Česká Republika

Výsledek testu

Výsledky testů Vám budou odeslány do 14 pracovních dní od doručení vzorku do laboratoře. Výsledky odesíláme doporučenou poštou na adresu osoby, jejíž vzorek DNA byl analyzován. Součástí zásilky s výsledkem je:

 • Certifikát s informacemi o určeném haplotypu a výpisem určených markerů
 • Zprávy obsahující podrobné informace o určené haploskupině. Dozvíte se, odkud Vaši předci pochází a kudy putovali, včetně názorných map. Historické souvislosti, uvedené v této části zprávy, nejsou předmětem genealogického testu, ale jen inspirativním doplněním. Existuje řada historických výkladů, přístupů a zdrojů, některé z nich se mohou odlišovat od výkladu v přílohách zprávy.
 • Informace o veřejných databázích zabývajících se určením haploskupin.

Dárkové testy

Fotografie dárkové krabičky

Pokud chcete někomu blízkému udělat radost originálním dárkem, genealogické DNA testy jsou jedinečným řešením.

Objednávku můžete provést jednoduše na Vaše jméno, vyberete příslušný test, a po zaplacení Vám bude odeslána zásilka obsahující vše potřebné, včetně dárkové krabičky. Odběrovou soupravu spolu s informacemi k provedení odběru vzorku stěrem sliznice, informovaným souhlasem, obálkou na stěry a zpáteční obálkou vložíte do přiložené dárkové krabičky. Obdarovaný zašle vzorek s vyplněným informovaným souhlasem a přiděleným číslem zaplacené objednávky na adresu laboratoře. Výsledek testu bude obdarovanému zaslán na adresu uvedenou v informovaném souhlasu.

Ceník testů: Otcovská linie
Y-DNA
Otcovská linie+
Y-DNA
Mateřská linie
mtDNA
Mateřská linie+
mtDNA
KOMPLET
pro muže
KOMPLET
pro muže+
KOMPLET
pro ženy+
Pro koho
je test určen
pro muže pro muže ženu nebo muže ženu nebo muže pro muže pro muže pro 1 ženu
a 1 muže
Y-DNA test 12 markerů 23 markerů x x 12 markerů 23 markerů 23 markerů
mtDNA - HVR1
základní test
x x Ano Ano Ano Ano Ano
mtDNA - HVR2
upřesňující test
x x x Ano x Ano Ano
Odborná zpráva
s výsledkem
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Pro muže i ženu.
Historie a přehled haploskupiny Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Certifikát Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Pro muže i ženu.
Dárkové balení Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma
Poštovné Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma
Cena 2800 Kč 3900 Kč 2800 Kč 3900 Kč 4700 Kč 6100 Kč 6100 Kč
Vyprodáno!
Vyprodáno!
Vyprodáno!
Vyprodáno!
Vyprodáno!
Vyprodáno!
Vyprodáno!

Dodatečné informace k testům

U ženy se stanovuje otcovská linie pouze nepřímo a to testováním přímého mužského příbuzného dotyčné ženy například otce, bratra, nikoli však syna. Test KOMPLET pro ženy+ zahrnuje:

 • test ženy na mateřskou rozšířenou linii – analýza mitochondriálního regionu HVRI a II
 • test muže na otcovskou rozšířenou linii – analýza STR 23 markerů umístěných na chromozomu Y
 • Dárkové balení obsahující dvě odběrové soupravy, včetně poštovného.
 • Odeslání výsledků doporučeně poštou. Výsledek mateřské linie bude doručen testované ženě. Výsledek otcovské linie bude doručen testovanému muži.

Certifikát kvality

Laboratoř Genomia se úspěšně zúčastnila externí kontroly kvality určení Y-STR markerů a stanovení mutací v Mt sekvenci, zaštiťované organizací GEDNAP (German DNA profiling, IFG Institut für Forensische Genetik GmbH)