Často kladené dotazy

Objednávky

Jak mohu objednat vyšetření?

Vyšetření lze objednat online na našich stránkách. V požadované sekci (psi/kočky/koně/ptáci) zvolte typ vyšetření a objednejte. Objednat můžete i zasláním e-mailu na laborator@genomia.cz. V případě, že nechcete objednávat online, vyplňte ke každému zaslanému vzorku žádanku o vyšetření, kterou naleznete ke stažení v sekci Informace pro zákazníky - Formuláře ke stažení.

Kdo může objednávat vyšetření?

Laboratoř přijímá objednávky z celého světa.

Jak vyplnit online žádanku?

Vyberete požadované vyšetření a vyplňte údaje o zvířeti. V případě, že neznáte některý z identifikačních údajů zvířete, kolonku nevyplňujte. V objednávce dále vyplňte způsob odběru vzorku, popřípadě objednejte zaslání odběrových souprav. Dále vyberte způsob zaslání zpráv o výsledku zkoušky a způsob platby za testy. Do 24 hodin obdržíte e-mailem potvrzení objednávky.

Chci objednat více vyšetření. Musím dodat vzorek na každé vyšetření zvlášť?

Ne, na všechna vyšetření stačí vždy pouze jediný vzorek krve nebo dva stěry ústní sliznice.

Mohu vzorky doručit do laboratoře osobně?

Ano, vzorky můžete přinést osobně v době od 8-16 hod každý všední den. Mimo tento čas můžete nechat vzorky v zabezpečeném boxu u vchodu do laboratoře. Vždy doporučujeme se telefonicky objednat na +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478.

Mohu si nechat vzorky odebrat přímo v laboratoři?

Ano, v laboratoři je možné provádět odběry stěrem sliznice a odběr peří. Odběry krve nejsou v laboratoři možné. Laboratoř při odběru ověřuje a potvrzuje identitu odebíraných jedinců. Odběr si předem domluvte na telefonu +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478.

Chci zaslat stěrovou soupravu či zkumavku na krev, je to možné?

Ano, přímo v online objednávce můžete zadat požadavek na zaslání odběrové soupravy. Odběrové soupravy můžete objednat i emailem nebo telefonicky. Vždy napište typ požadovaných souprav, jejich počet a adresu, na kterou mají být doručeny. Cena za zásilku odběrových souprav je 90 Kč, bez ohledu na to, kolik souprav obsahuje. Zkumavky na krev jsou obvykle k dispozici u lékařů, není nutné je objednávat z laboratoře.

Genetické testování obecně

Je možné testovat březí samice?

Ano. Gravidita nemá na výsledek genetického testu žádný vliv.

V jakém věku je nejlépe zvířata geneticky vyšetřovat?

Vyšetření lze provádět v každém věku. Výsledek je platný na celý život. Jediné omezení je při provádění stěru sliznice u kojených mláďat (viz instrukce k odběru).

Ovlivňuje užívání léků výsledek genetického testu?

Užívání léků nemá na výsledek testu vliv. Ve výjimečných případech se může stát, že analýzy bude přítomností léku inhibována a nebude tedy možné ji dokončit.

Je nutné testovat zvíře, které je potomkem zdravých jedinců?

Mutace obecně mohou vzniknout de novo. To znamená, že se dědičná choroba může objevit i u jedince, který ji nemá v rodové anamnéze.

Platby za vyšetření

Jak lze vyšetření zaplatit?

Platby lze provádět převodem na účet, platební kartou (prostřednictvím služby PayPal), vkladem na účet nebo složenkou A (poukázku vyplňuje zákazník sám). Rovněž je možné poslat výsledné zprávy na dobírku (dobírkovné bude účtováno ve výši 90 Kč a poštovné ve výši 80 Kč).

Je nutné zaplatit vyšetření předem?

Ano, test bude proveden po doručení vzorku do laboratoře. Výsledek testu Vám sdělíme až po zaplacení. Po doručení vzorku není již možné objednávku vyšetření stornovat. V případě, že nebude možné test provést, zažádáme o nový odběr nebo Vám vrátíme peníze. Opakování testu z nového vzorku je prováděno na náklady laboratoře.

Kdy je možné vyšetření stornovat?

Vyšetření již nelze stornovat po doručení vzorku do laboratoře. První kroky analýzy (izolace DNA) bývají zahájeny v den doručení vzorku do laboratoře. Podmínky stornování najdete zde

Odebírání vzorků

Z jakého biologického materiálu se vyšetření provádí?

Genomia provádí vyšetření ze vzorků:

  • stěru sliznice ústní dutiny – k provedení stěru Vám zašleme odběrovou soupravu.
  • krve, kterou odebere veterinární lékař. Odběr může být udělán do námi dodané zkumavky nebo do zkumavky veterináře.
  • koňských žíní
  • peří
  • podskořápečných blan
  • krevních skvrn
  • stěry sliznic pro detekci patogenů - viz příslušný test

Mohu odebírat stěr sliznice kojeným mláďatům?

Při odebírání stěru ústní dutiny kojeným mláďatům hrozí kontaminace buňkami matky. Může dojít ke zkreslení výsledku vyšetření - například u koťat, jejichž matka je PKD pozitivní, může být výsledek vyšetření falešně pozitivní! Upozorňujeme, že kojená mláďata by měla být před stěrem aspoň 30 min bez kontaktu s matkou. Vhodné je, aby se mláďata napila nebo najedla, čímž si mechanicky očistí ústní dutinu. Po posledním jídle nebo pití je nechejte ještě 15 min a pak teprve proveďte stěr.

Musím vyplnit formulář Potvrzení o správnosti původu biologického materiálu?

Potvrzení o správnosti původu naše laboratoř nevyžaduje, ale bez potvrzení identity vzorku nemůžeme brát zřetel na pozdější reklamace. Některé chovatelské kluby však toto potvrzení vyžadují. Je proto nutné informovat se u svého klubu. V případě, že klub potvrzení požaduje, je k dispozici ke stažení formulář na potvrzení původu biologického materiálu a údajů o zvířeti. Formulář potvrdí veterinář provádějící odběr. Údaj o provedení odběru veterinářem bude pak uveden na výsledné zprávě.

Co je potvrzený odběr?

Fakt o potvrzeném odběru je uvedený ve zprávě o výsledku a sděluje, že před odběrem vzorku byla ověřena identita jedince nezávislou odpovědnou osobou či autoritou (například veterinářem nebo laboratoří).

Proč je dobré mít potvrzený odběr?

Potvrzený odběr může být vyžadován chovatelskými organizacemi. Zpráva o výsledku s absencí potvrzeného odběru nemusí být uznaná chovatelskou organizací.

Jak získat potvrzený odběr?

Potvrzený odběr se do zprávy o výsledku uvádí v případech, kdy byl spolu se vzorky do laboratoře doručen řádně vyplněný formulář o potvrzení odběru vzorku (nebo nějaký jiný vhodný formulář). Řádně vyplněný formulář o potvrzeném odběru vzorku obsahuje identifikaci jedince, zejména celé jméno jedince, plemeno, identifikační údaj - číslo mikročipu nebo tetování, číslo kroužku u ptáků, podpis a razítko veterináře. Identifikace jedince se nejčastěji ověřuje dle mikročipu (čtečkou) nebo dle tetování (pohledem), číslem kroužku u ptáků, a jiné.

Jak se dopravují vzorky stěrů do laboratoře?

Zaschlé kartáčky s odebraným biologickým materiálem vkládejte do čisté papírové obálky označené jasnou identifikací vzorku. Obálku zalepte. Kartáčky nevracejte do plastových obalů. Kartáčky k stěru i obálky Vám na požádání zašleme. Obálky s kartáčky vložte do bublinkové obálky a odešlete obyčejnou poštou.

Jak se dopravují vzorky krve do laboratoře?

Vzorky krve je třeba odebrat do dobře uzavíratelných zkumavek (např. zkumavky na vakuový odběr nebo zkumavky se šroubovacím uzávěrem – zkumavky na přání poskytujeme). Zkumavky zajistěte proti nárazu (např. je obalte ubrouskem). Každou obalenou zkumavku s krví vložte do čistého igelitového sáčku, sáček uzavřete. Vzorky vložte do bublinkové obálky a odešlete obyčejnou poštou.

Jak se dopravují vzorky koňských žíní nebo ptačího peří do laboratoře?

Koňské žíně či ptačí peří vložte do čisté obálky s jasnou identifikací a odešlete obyčejnou poštou.

Jak se dopravují vzorky skořápek do laboratoře?

Skořápky nechte zaschnout na vzduchu při pokojové teplotě, poté vložte do krabičky a zajistěte před možným rozlámáním (obalte ubrouskem, vatou, atd.). Každá skořápka musí být jasně označena. Odešlete obyčejnou poštou.

Mohu skladovat vzorek krve v mrazáku?

Ano, dlouhodobě je možné uchovávat krev pro analýzu zmraženou. Dbejte na opětovné pomalé rozmrazování! Krátkodobě skladujte krev v lednici.

Co když nebude možné z odebraného biologického materiálu získat DNA?

Požádáme Vás o opakování odběru, pro opakovaný odběr doporučujeme odběr krve. Opakování analýzy zákazník ve většině případů nehradí.

Výsledky vyšetření

Vydává laboratoř zprávy o výsledcích zkoušek?

Ano. Zprávy mají náležitosti dle normy ISO 17025 pro zkušební laboratoře.

Jak se dozvím výsledek testu?

Zpráva o výsledku zkoušky (pdf dokument obsahující veškeré potřebné náležitosti) Vám bude zaslán na Vámi uvedený e-mail. Na přání můžeme zaslat výslednou zprávu poštou (cena 80 Kč za zásilku zpráv bez ohledu na množství zpráv v zásilce).

Jsou výsledky někde zveřejňovány?

Identifikaci testovaných vzorků nebo výsledky objednaných testů zásadně nezveřejňujeme a ani nesdělujeme třetím osobám, pouze zákazníkovi, který test objednal. Pracovníci laboratoře jsou vázáni etickým kodexem a berou veškeré informace o zákazníkovi, vzorcích i výsledcích jako vysoce důvěrné.

Nejde mi otevřít PDF zpráva o výsledku zkoušky. Co mám dělat?

K otevření zprávy potřebujete Acrobat Reader verze 7 a vyšší.

Je možné vystavit výslednou zprávu v jiném jazyce?

Ano, zpráva je vždy vystavena v češtině i v angličtině.