Časté dotazy k otcovství

Jaká je spolehlivost genetického testu otcovství?

Genetický test DNA je nejspolehlivější a nepřesnější způsob určení rodičovství. Obecně není možné stanovit otcovství na 100 %. Sta procent není možné dosáhnout, protože se započítává pravděpodobnost, že by danou kombinaci znaků mohl předat dítěti jiný muž než ten testovaný. Vyhodnocení testu počítá s populačními frekvencemi jednotlivých znaků. Vypočítá se celkový paternitní index a z něj poté pravděpodobnost otcovství. Náš test potvrdí otcovství s přesností vyšší než 99,99 %, což je více než 99 %, které požadují soudy.

Lze testem DNA otcovství spolehlivě vyloučit?

Ano, je-li závěr z testu "otcovství prakticky vyloučeno”, je tím jasně potvrzeno, že předpokládaný (testovaný) otec není biologickým otcem dítěte. Vyloučení je vždy na 100 % přesné, potvrzení se k 100% jen blíží, ale nikdy nedosáhne.

Musím pro určení otcovství dodat také vzorek matky?

Vzorek matky není nutný. Při testování DUA otec – dítě dosahujeme pravděpodobnosti otcovství 99,99 % a vyšší. Nicméně obecně lze říci, že testováním TRIA dítě – matka – domnělý otec se získají více přesné výsledky. Obecně lze vyšší pravděpodobnosti otcovství dosáhnout při testování celé rodiny dítě – matka – domnělý otec, než při testování pouze dvojice dítě – domnělý otec.

Kolik znaků Genomia testuje?

Testujeme 16 markerů, z toho 13 markerů zahrnutých v CODIS…. (standard doporučený FBI … CSSFG)

Má Genomia certifikaci k testování otcovství?

Genomia se pravidelně účastní externí kontroly kvality organizované Československou společností forenzní genetiky (ČSSFG) a GEDNAP (German DNA Profiling). Genomia Vám zaručuje špičkovou kvalitu, kterou mimochodem dokazuje certifikace laboratoře a velká řada spokojených zákazníků.

Jak rychle jsou hotové výsledky?

Výsledky testů jsou obvykle do 14 dnů. Je možné objednat expresní zpracování vzorku do tří dnů – účtujeme expresní poplatek 490 Kč. U nestandardních nebo nekvalitně odebraných vzorků není možné zaručit dodržení termínu výsledku.

Jaké vzorky jsou pro test otcovství potřeba?

Standardně se testy provádí ze vzorků stěrů sliznice ústní dutiny. Sterilním kartáčkem se stírá vnitřní strana tváře, vzorek se poté vkládá do papírové obálky, ve které oschne. V suchém stavu je vzorek dlouhodobě stabilní.

Mohu dodat pro test jiný vzorek než stěr z úst?

Pokud nemůžete dodat k testování standardní vzorek stěru sliznice ústní dutiny, je možné použít nestandardní vzorek. Nestandardním vzorkem může být například: sperma (musí se skladovat mražené a zasílat na ledu), kůže, krevní skvrna, vousy z holicího strojku, zubní kartáček, vlasové cibulky z vytržených vlasů (cca 20ks), žvýkačka, cigaretový nedopalek - ve všech případech existuje riziko kontaminace vzorku cizí DNA a tedy zkreslení výsledku. Příplatek za jeden nestandardní vzorek je 550 Kč. Vždy je zde riziko, že analýza neproběhne dostatečně kvůli malému množství materiálu a nebude možné vyhodnotit výsledek. V takových případech pak je potřeba dodat nový vzorek a analýzu opakovat - cena zpracování dalšího vzorku je 1300 Kč.

Mohu poslat k testu otcovství vlasy?

Vlasy nejsou vhodný materiál, jediné použitelné jsou vlasové cibulky. Pro test potřebujeme minimálně kolem 20ti vytržených vlasů s cibulkami.

Objednání testu otcovství krok za krokem

Když si nejste jistý otcovstvím a chcete znát pravdu, můžete využít náš test otcovství. Test je spolehlivý stejně jako soudní test, jen můžete odběry vzorků provést sami doma a můžete si ponechat svou anonymitu. Stačí, když si objednáte u nás sadu na odběr vzorků.

 1. Test objednejte emailem company@genomia.cz nebo telefonicky +420 373749999. Musíte nám sdělit, jestli máte zájem o standardní nebo anonymní test v provedení DUO nebo TRIO, jak Vám máme doručit oděrovou sadu, jak chcete za test zaplatit (převodem, dobírkou, kartou přes internet, PayPalem).

  DUO = test otec + dítě

  TRIO = test otec + matka + dítě nebo otec + 2 děti

 2. Odběrovou sadu Vám můžeme zaslat na zvolenou adresu, na pobočku Uloženky / Zásilkovny nebo si ji můžete vyzvednout osobně v laboratoři Genomia v Plzni. Sada obsahuje čtyři kartáčky ke stěru sliznice vnitřní strany tváře (každý testovaný člověk použije dva kartáčky), dále dvě žluté obdélníkové obálky pro uložení vzorků (každá osoba dá vzorky do jedné obálky), obálku se zpáteční adresou, instrukce k provedení odběru a případně formulář se souhlasem se testováním (pouze u standardních testů, chybí u anonymních testů). Vzorek buněk odeberete jednoduchým kartáčkováním vnitřní strany tváře. Kartáčkem pohybujte rotací i tahem po dobu asi 10 vteřin. Následně nechte kartáček oschnout. Vložte jej do žluté obdélníkové obálky.

 3. Odebrané vzorky v zalepených žlutých obálkách vložte do zpáteční bublinkové obálky a odešlete je doporučenou poštou do laboratoře.

Výsledky analýzy budou hotovy do dvou týdnů. Zprávu o výsledku Vám zašleme emailem ve formátu pdf. Výsledek lze také vyzvednout osobně v laboratoři. Výsledky nesdělujeme po telefonu, neboť nemůžeme ověřit spolehlivě identitu volajícího.

Výsledek testu určení otcovství je vysoce spolehlivý. Je běžné, že klient si nejprve objedná rychlý test a poté se rozhodne, jestli bude potřebovat soudní test otcovství. Genomia zaručuje maximální přesnost výsledku na více než 99,99%.To je možné jen díky pečlivé práci a dlouhodobým zkušenostem v oboru. Důležitá je také vícestranná kontrola všech testů. Výše odpovědnosti vůči našim klientům je nezanedbatelná. Genomia se pravidelně účastní testů kvality, certifikáty o úspěšném absolvování zkoušek najdete zde 2016 a zde 2015

Jaký DNA test zvolit?

V Genomii nabízíme dva typy testů - standardní nebo anonymní test. Jaký je mezi nimi rozdíl? Hned se na to podíváme:

 1. Anonymní test - to je nejlevnější varianta, anonymní test otcovství stojí 2900 Kč

  • ve výsledkové zprávě není uvedena identita osob ani jejich DNA profily.
  • ze zprávy se dozvíte celkový paternitní index a pravděpodobnost otcovství - jasný informativní výsledek
  • samozřejmě i při této ceně je zajištěn vysoce kvalitní, spolehlivý výsledek!
  • výsledek obdržíte pouze elektronicky
  • platba za test převodem, dobírkou, platební kartou (paypal), Uloženkou, Zásilkovnou
  • míru anonymity si klient volí dle svého - v naprosté anonymitě můžete zůstat například při doručení odběrové sady a platby za test prostřednictvím Uloženky / Zásilkovny
  • anonymní test je vhodnou volbou v případě nejistoty, na základě výsledku se můžete rozhodnout, co dále
 2. Standardní test za cenu 3700 Kč

  • ve výsledku jsou uvedena jména testovaných osob, testované osoby musí s testem souhlasit. Testuje-li se nezletilé dítě, musí s testem souhlasit jeho zákonný zástupce.
  • ze zprávy se dozvíte DNA profily testovaných osob, paternitní indexy pro všechny markery, celkový paternitní index a pravděpodobnost otcovství
  • výsledek testu je zaslán elektronicky jako dokument ve formátu pdf a/nebo doporučeně poštou na udanou adresu

Oba testy, anonymní i standardní, lze objednat také ve variantě TRIO - tedy otec a dvě děti nebo otec + matka + dítě

Jak zůstat v anonymitě?

Genomia nabízí klientům možnost otestovat paternitu anonymně. V případě anonymního testu komunikuje laboratoř s klientem jen emailem, nejsou možné žádné telefonické ani osobní konzultace. Laboratoř nepožaduje po klientovi sdělit jména testovaných osob ani vyplnit informovaný souhlas s testováním. Na zprávě o výsledku testu nejsou uvedena jména testovaných osob - používá se obecné označení otec / potomek, nejsou uvedeny stanovené DNA profily osob. Výsledek uvádí pouze procentuální pravděpodobnost otcovství a slovní hodnocení otcovství.

Míra anonymity je ponechána na volbě klienta. Zde uvádíme několik možností, jak si anonymitu zajistit:

 • komunikace s laboratoří přes neadresný email
 • možnosti doručení odběrové soupravy (zásilka je posílána v bílé bublinkové obálce a není na ní uvedena identifikace odesílatele)
  • zásilku je možné převzít ve zvolené Uložence nebo Zásilkovně - poplatek 250 Kč
  • zásilku je možné poslat do POBoxu, který si zákazník zřídí
  • zásilku lze poslat na adresu třetí osoby
  • klient si může zásilku vyzvednout osobně v laboratoři či poslat pro zásilku třetí osobu
 • možnosti platby na anonymní test:
  • platba složenkou, kam uvedete vymyšleného odesílatele - anonymita obnáší risk, že není možné platbu reklamovat
  • vklad na náš účet u Fio banky (2200443972/2010, VS = číslo objednávky) nebo Komerční banky (115-5707920217/0100, VS = číslo objednávky) - při vkladu do 1000 Eur není nutná identifikace vkladatele, cena za vklad je 70 Kč ve Fio, 29 Kč u KB.

Spěcháte na výsledek?

Pokud jste v časové tísni, nabízíme Vám expresní vyhotovení testu do tří pracovních dnů od doručení vzorků do laboratoře. Expresní příplatek činí 490 Kč.

Je výsledek testu možné použít také u soudu?

Ne, Genomia nenabízí testy otcovství pro použití u soudu. Pro soud potřebujete test se znaleckým posudkem. Na odběr se musíte dostavit osobně a předložit doklady totožnosti. Obvykle je potřeba u testu přítomnost také matky. Cena znaleckého posudku se pohybuje obvykle výše než 10 tisíc Kč.

Jak se provádí DNA test otcovství?

Každá osoba má dvě kopie každého genu - jednu kopii dostala od matky a druhou kopii od otce. V laboratoři se zjišťují vybrané znaky (markery) genů dítěte, otce a případně matky. Každý znak má dvě hodnoty - hodnotu zděděnou od otce a hodnotu zděděnou od matky. Znaky jsou voleny tak, aby se nacházely na různých místech DNA člověka a pokryly tak více chromozomů. Znaky dítěte se porovnají se znaky předpokládaného otce. Aby bylo otcovství prokázáno, je nutné nalézt shodnou hodnotu v každém znaku. Druhou hodnotu každého znaku musí mít dítě shodnou s matkou. Pokud nejsou nalezeny shodné hodnoty prověřovaných znaků mezi dítětem a předpokládaným otce, je tento muž jako biologický otec vyloučen.

Ve výsledkové zprávě jsou vyjmenovány znaky, které byly zkoumány. U standardního testu jsou uvedeny také zjištěné hodnoty všech znaků. V závěru je jasně formulováno, jestli je otcovství potvrzeno nebo vyloučeno a s jakou pravděpodobností.

Při vyhodnocení otcovství se srovnávají dvě hypotézy - testovaný muž je otcem versus neznámý muž je otcem. Výchozí pravděpodobnost těchto hypotéz je 50%:50%. Genetickým testem jedna hypotéza svou pravděpodobnost zvýší na úkor druhé, která svou pravděpodobnost zase úměrně sníží. Pro jednotlivé hodnoty pravděpodobností jsou formulována slovní vyjádření. Jednu z možných převodů pravděpodobností na slovní vyjádření u určování otcovství vytvořil Hummel (Hummel, 1969).

Budu rozumět výsledku testu?

Na závěrečné zprávě můžete najít pouze dva možné výsledky DNA testu určení otcovství:

 1. Vyloučení otcovství. To znamená, že testovaný muž není biologickým otcem dítěte. Mezi znaky dítěte a otce bylo nalezeno několik neshodných hodnot.

 2. Potvrzení otcovství. Předpokládaný otec je biologickým otcem dítěte. Na zprávě je uvedeno s jakou pravděpodobností. Na základě toho, jaké hodnoty znaků mají otec a dítě společné, se vypočítává celkový paternitní index (CPI). Z celkového paternitního indexu se pak zjistí pravděpodobnost otcovství. V testu lze dosáhnout pravděpodobnosti na více než 99,9 %.

Jaké znaky jsou v DNA zjišťovány?

Genomia používá následující genetické znaky (markery):

znak (marker) chromozom
Amelogenin X Xp22.1-22.3
Amelogenin Y Yp11.2
D2S1338 2q35
D3S1358 3p25.3
D5S818 5q23.2
D7S820 7q21.11
D8S1179 8q23.1–23.2
D13S317 16q24.1
D18S51 18q21.3
D19S433 19q12
D21S11 21q21.1
CSF1PO 5q33.1
FGA 4q28.2
TH01 11p15.5
TPOX 2p25.3
vWA 12p13.31

Tato sestava znaků pokrává 13 CODIS markerů, D2S1338, D19S433 a pohlavní znak Amelogenin.

Jak vypadá výsledek testu?

Náhledy výsledků standardních a anonymních testů můžete vidět zde:

potvrzení otcovství standardní

vyloučení otcovství standardní

potvrzení otcovství anonymní

vyloučení otcovství anonymní

Co to jsou CODIS markery?

CODIS znamená Combined DNA Index System. “CODIS loci” jsou DNA znaky, které používá FBI a další světové agentury jako dohodnutý standard pro testování a porovnávání DNA profilů osob. Genomia používá kompletních 13 markerů CODIS a pro zvýšení přesnosti ještě navíc D2S1338, D19S433 a pohlavní znak Amelogenin.

Co se děje s vašim vzorkem v laboratoři?

Vzorek je v laboratoři zanesen do laboratorního systému a řádně označen. Analýza celkově v laboratoři trvá několik dnů. Vzorek postupně prochází čtyřmi kroky:

 1. krok: Izolace DNA, stanovení koncentrace a čistoty vzorku

  Z buněk v biologickém materiálu se musí izolovat DNA osoby. DNA se nachází v jádře buňky a mitochondriích. Je potřeba pomocí pufrů a teploty rozbít buněčné struktury, aby se obsah jádra dostal do volného roztoku. Z roztoku je pak několika následnými kroky DNA promývána, aby se očistila od ostatních látek. Po izolaci DNA se zjistí její koncentrace a čistota.

 2. krok: PCR amplifikace

  Postupem, zvaným PCR (Polymerase Chain Reaction = polymerázová řetězová reakce), se v DNA zmnoží úseky obsahující znaky, které chceme zkoumat. Ke zmnožení DNA jsou potřeba uměle připravené části DNA zvané primery, dále nukleotidy (stavební části DNA) a enzym DNA polymerasa. Při PCR se zmnoží (amplifikuje) až několik miliónů kopií vybraných úseků DNA. Nyní je vzorek připraven pro detekci znaků.

 3. krok: Fragmentační analýza

  Malá část vzorku se po PCR přenese do přístroje pro kapilární elektroforézu, neboli DNA sekvenátoru. Tento velice citlivý přístroj dokáže přesně vyhledat a změřit velikosti jednotlivých úseků DNA.

  V průběhu částí 1 až 3 existuje několik kontrolních bodů, kdy je práce jednoho pracovníka kontrolována jiným kolegou. Kontrolují se popisy vzorků, pozice skládání vzorků, příprava analýz. Všechny tyto kontrolní kroky jsou přísně evidovány. Vše je prováděno s cílem zajistit vysokou profesionalitu a kvalitu našich služeb.

 4. krok: Vyhodnocení

  Data z DNA sekvenátoru jsou zaznamenána v připojeném počítači a vyhodnocena v k tomu určených softwarech. Je třeba zkontrolovat kvalitu dat a kalibraci nastavení metody. Z každého vzorku se zjistí velikosti všech zkoumaných úseků a sestaví se DNA profil osoby. To je jedinečná sada hodnot, která člověka jednoznačně geneticky identifikuje.

  Poté následuje srovnání DNA profilů dítěte a otce a výpočet paternitních indexů a statistické zhodnocení. K tomu zase slouží speciální software.

  V Genomii provádí vyhodnocení vždy dva pracovníci zcela nezávisle, aby tím byla zajištěna maximální možná kontrola kvality práce a spolehlivosti výsledků.