Mateřská linie

Genetickou analýzou konzervovaných oblastí mitochondriální DNA (mtDNA) je možné odhalit původ mateřské linie. Výzkum prokázal, že všechny známé mateřské linie pocházejí z jedné původní genetické pramatky Evy. MtDNA původní pramatky prošla během vývoje řadou mutací, a podle těchto typických (v dnešní době konzervovaných) mutací se člověk řadí k jedné z 22ti základních haploskupin.

MtDNA je přenášena od matky. Zdědí jí každý potomek, ale jen dcery jsou schopny tuto mtDNA přenášet dále. Synové jsou slepou větví a informaci uloženou ve své mtDNA na potomky nepřenášejí. Genetický mtDNA test je možné provést u mužů i žen. Výsledkem DNA genealogického testu je určení haplotypu (výpis určujících znaků) jedince a přiřazení k určité haploskupině.

Genomia provádí testy mateřské linie HVR I a HVR II (to je označení regionů v sekvenci mitochondriální DNA: HVR I báze 16024 - 16548, HVR II báze 3 – 423). Základním testem je HVR I, který umožní zařadit člověka k příslušné haploskupině nebo-li mateřskému klanu. Region HVR II je doplňkový; u některých osob dokáže upřesnit jeho haploskupinu.

Každý dnešní žijící jedinec může díky mtDNA vypátrat svůj původ k jediné pramatce, žijící asi před 80 tisíci lety ve východní Africe (časový údaj se v různých publikacích liší). Potomci této pramatky v čase postupně putovali z Afriky do celého světa. Trasy putování znázorňuje následující mapa:

Dnešní haploskupiny

Z mtDNA každého jedince lze vyčíst k jaké haploskupině má z matčiny strany nejblíže. Lze tedy určit geografický původ ze strany matky každého člověka – tzv. mateřský klan. Je známo, odkud klany putovaly, jak jsou geneticky staré a kde na světě se nyní nacházejí potomci stejného klanu. Na světě bylo identifikováno 22 základních haploskupin (klanů), z toho v Evropě se jich nejčastěji vyskytuje 7. Bryan Sykes je ve své publikaci Sedm dcer Eviných v roce 2004 se těmito sedmi evropskými haploskupinami zabýval a přiřadil jim ženská jména:

 • haploskupina U: Uršula
 • haploskupina X: Xenie
 • haploskupina H: Helena
 • haploskupina V: Velda
 • haploskupina T: Tara
 • haploskupina K: Kateřina
 • haploskupina J: Jasmína

Další mimoevropské haploskupiny jsou:

 • Afrika L0, L1, L2, L3
 • Amerika: A, B, C, D
 • Austrálie: M
 • Asie: F, G, I, N, R, W, Z

Na následujícím obrázku je znázorněn postupný vývoj haploskupin z mtDNA od pramatky Evy:

Genealogické databáze

Existuje řada genealogických databází. V databázích mtDNA je možné najít hodně osob se shodnou sekvencí mtDNA. Nicméně ze shody mtDNA není možné usuzovat na rodovou příbuznost osob. Analýzou mtDNA je ale možné geograficky lokalizovat oblast, kde daná haploskupina vznikla. Databáze jsou volně přístupné a každý po zadání svého haplotypu do databáze může vyhledat další jedince se stejným haplotypem po celém světě.

Upozornění: Do databáze Myheritage lze importovat pouze výsledky SNP profilů, nikoli YSTR a Mt DNA analýzy. SNP profil osoby je zjišťován celogenomovým sekvenováním, což je zcela jiná technologie než analýza STR nebo přímé sekvenování regionů HVR.

Další informace

Informujte se také o otcovské linii!

Kolik stojí provedení genealogického testu?

Každý dnešní žijící muž může díky Y-DNA vypátrat svůj původ k jedinému společnému genetickému praotci Adamovi, žijícímu asi před 80 tisíci lety ve východní Africe. Potomci tohoto jediného společného prapředka v čase postupně putovali z východní Afriky do celého světa.
Další informace

Prohlédněte si náš ceník a objednejte si vybrané vyšetření a odběrovou sadu pro provedení testu.
Další informace