Otcovská linie

Genetickou analýzou konzervovaných oblastí na Y-DNA je možné odhalit původ, historii a společné prapředky každé otcovské linie. Geograficko-genetické studie národů a etnik po celém světě odhalily charakteristické sady Y-STR znaků v Y-DNA (STR = single tandem repetition, krátké opakující se úseky v DNA). Porovnání zkoumané Y-DNA s těmito populačními identifikátory umožňuje určit, odkud naši prapředci pocházeli a k jaké populaci máme z otcovy strany geneticky nejblíže. Genomia testuje 12 Y-STR znaků, což umožňuje zařazení muže k jeho otcovské linii (haploskupině).

Nositeli Y-chromozomální DNA jsou jen muži. U žen se nenachází, a proto z jejich DNA nelze původ otcovské linie určit. Je zde však možnost nepřímého testování – analyzováním Y-DNA některých z přímých mužských příbuzných dané ženy, například otce, bratra či strýce z otcovy strany (nebo jejich syny). Každý dnešní žijící muž může díky Y-DNA vypátrat svůj původ k jedinému společnému genetickému praotci Adamovi, žijícímu asi před 80 tisíci lety ve východní Africe (časové údaje se v různých publikacích liší). Potomci tohoto jediného společného prapředka v čase postupně putovali z východní Afriky do celého světa. Trasy putování prapředků znázorňuje následující mapa:

Dnešní haploskupiny

Soubor Y-STR znaků každého muže určuje jeho haplotyp. Na základě znalosti haplotypu je možné zařadit jedince do příslušné haploskupiny. Na světě bylo identifikováno okolo dvou desítek základních haploskupin, z toho v Evropě se nejčastěji vyskytují R1a, R1b, I1a, I1b, J, K, G, E3b a Q. Na následujícím obrázku je znázorněn postupný vývoj haploskupin z Y-DNA Adama:

Základní haploskupiny v dnešním světě jsou:
A, B, C, D, E, F, I, J1, J2, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R

Genealogické databáze

Výsledkem genealogického DNA testu je určení haplotypu a přiřazení k určité haploskupině. Například, srovnáním haplotypů dvou a více mužů stejného či podobného příjmení je možní zjistit, zda mají společného předka a popřípadě před kolika generacemi. Existuje řada genealogických databází, kde lidé mohou na základě znalosti svých haplotypů najít osoby o stejném Y-DNA haplotypu. Databáze jsou volně přístupné a každý po zadání svého haplotypu do databáze může vyhledat další jedince se stejným haplotypem po celém světě.

Upozornění: Do databáze Myheritage lze importovat pouze výsledky SNP profilů, nikoli YSTR a Mt DNA analýzy. SNP profil osoby je zjišťován celogenomovým sekvenováním, což je zcela jiná technologie než analýza STR nebo přímé sekvenování regionů HVR.

Další informace

Informujte se také o mateřské linii!

Kolik stojí provedení genealogického testu?

Každý dnešní žijící jedinec může díky analýze konzervovaných oblastí mitchondriální DNA vypátrat svůj původ až ke společné pramatce, žijící asi před 80 tisíci lety. Mitochondriální DNA je přenášena vždy od matky, zdědí jí každý potomek, ale jen dcery jsou schopny tuto mtDNA přenášet dále.
Další informace

Prohlédněte si náš ceník a objednejte si vybrané vyšetření a odběrovou sadu pro provedení testu.
Další informace