Alergie trápí i koně

Alergie, neřád, který si troufne i na koně

Mezi majiteli a chovateli zvířat je alergie stále častěji skloňovaným tématem, mnozí se s alergickou reakcí u svých psů, koček, koní a jiných čtyřnohých kamarádů již setkali a jistě potvrdí, že se toto setkání nedalo označit za zcela příjemné. Jedná se o problém, který může významně ovlivnit kondici a celkovou kvalitu života zvířete.

Trocha teorie

Alergie je imunitní onemocnění, kdy u organismu dochází k nepřiměřené imunitní reakci na kontakt s běžnou látkou v ovzduší nebo v potravě – např. pyly, roztoči nebo určité potravinové proteiny. Tyto látky se nazývají alergeny a do organismu se mohou dostat vdechnutím, požitím či pouhým stykem s kůží. Alergeny mohou vyvolat nepříjemné až velmi závažné klinické projevy.

Mezi nejčastější typy alergií patří atopická dermatitida. Jedná se o chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu. Vzniká vystavením organismu alergenům, které do něj vstupují vdechnutím nebo přes kůži (pyly, roztoči). Často se setkáváme i s potravinovou alergií, která vzniká reakcí na určité proteiny obsažené v potravě. Projev je stejný jako u atopické dermatitidy, navíc se mohou objevit problémy trávicího traktu, jako průjmy a zvracení. Alergen může být obsažen i ve slinách hmyzu, do organismu se dostává při jeho bodnutí nebo kousnutí a následná reakce se projeví alergickou dermatitidou.

Obvyklé příznaky

Příznaky jsou pozorovatelné v závislosti na jednotlivých ročních obdobích, proto může být alergie v počátečních fázích přehlédnutelná, jak však nemoc pokračuje, jsou příznaky stále více zřejmé. Varovným signálem, že má váš kůň co dočinění s alergií může být např. intenzivní škrábání na hlavě nebo v anální oblasti (může vést až k poranění), okusování různých částí těla, zejména končetin a ocasu, tmavnutí kůže na neosrstěných místech, řídnutí srsti nebo ztráta lesku srsti, nepříjemný zápach, tloustnutí kůže nebo průjmy a zvracení. Nutno však zmínit, že ne všechny projevy svrbění mají svůj původ v alergii. Mohou být způsobené hormonální nerovnováhou, parazity, bakteriální infekcí nebo plísněmi. Ovšem není radno tyto příznaky podcenit. Včasná diagnostika problému může majiteli ušetřit mnoho peněz i starostí.

V případě podezření na alergii

Za prvé je potřeba provést diagnostiku alergie a identifikovat alergeny, které jsou za problémy zodpovědné. Někteří pacienti jsou citliví na více alergenů najednou, což komplikuje diagnózu i léčbu. Je proto nezbytné podrobit pacienta důkladnému veterinárnímu vyšetření. Alergologické testy zajišťuje technologií Alergovet  laboratoř Genomia. Testy je možné se na ně objednat online. Pak už jen stačí odebrat u veterináře 5 ml krevního séra, označit ho číslem objednávky a doručit do laboratoře (při převozu není nutné žádné chlazení, to je vyžadováno pouze při skladování).

Výsledek testu obdrží zákazník e-mailem do 14 dnů.  Rozbor se provádí na principu imunoeseje. Metodou ELISA se detekuje přítomnost a množství specifických IgE, popřípadě IgG protilátek.

Alergologický test je možno provádět i preventivně, poskytne komplexnější pohled na zdravotní stav koně a případnou alergii odhalí včas.

Boj s alergií

Léčba by měla být vedena veterinářem nebo specializovaným alergologem. Ke každému pacientovi je nutno přistupovat individuálně a zvážit různé faktory, jako je plemeno, věk, celková kondice zvířete, možné predispozice, krmivo, trvání a doba příznaků, roční období nebo vlivy prostředí.

Některé alergizující látky lze z prostředí pacienta efektivním způsobem odstranit, je možná např. úprava jídelníčku. Roztoče, plísně nebo celoroční pyly však není možné eliminovat, k potlačení alergické reakce se tedy používají imunosupresivní látky, jako kortikosteroidy, antihistaminika nebo cyklosporin. Tyto látky dostanou alergii pod kontrolu, avšak jediným způsobem, jak alergii vyléčit je imunoterapie.

Imunoterapie, účinná zbraň

Alergenová imunoterapie je jedinou léčbu zaměřenou přímo na samotnou příčinu alergie. Nemocnému koni se opakovaně vpravuje injekcí pod kůži malé množství vakcíny obsahující alergen, ke kterému je kůň citlivý. Vakcína se podává dlouhodobě a podle předem stanoveného schématu. V jedné vakcíně může být obsaženo maximálně 8 alergenů. Dávky alergenu se postupně zvyšují a aplikují se v prodlužujících se časových intervalech. Cílem je, aby si kůň zvykl na kontakt s alergenem a vypěstoval si vůči němu toleranci. Nežádoucí účinky imunoterapie jsou vzácné, obvykle dochází jen k zvýšenému svědění v místě aplikace vakcíny. Imunoterapie je dlouhodobá záležitost, základní léčba trvá přibližně rok a půl, doporučuje se s ní ale vytrvat 3-5 let. Během léčby je patrné postupné snižování až úplné vymizení projevů alergie, což podstatně zlepšuje kvalitu života postiženého koně. Úspěšnost imunoterapie je 85 %, pouze 15 % pacientů neprojeví do jednoho roku léčby zlepšení.