Pokyny k odběrům zvířecích vzorků

DNA je teoreticky možné získat z jakéhokoliv biologického materiálu. Laboratoř Genomia provádí izolace DNA převážně z krve, stěru sliznice ústní dutiny, vlasových cibulek, peří nebo jiné tkáně (kůže, placenta, sval, vnitřní orgány...).

Spolehlivým zdrojem dostatečného množství kvalitní DNA je krev. Odběr krve může provádět pouze lékař na rozdíl od stěru sliznice ústní dutiny, který provede každý jednoduše sám. Aby stěr sliznice poskytl dost buněk k izolaci DNA, musí být prováděn maximálně pečlivě.

Laboratoř na přání zákazníka zašle odběrové soupravy na krev nebo na stěr sliznice. Cena jedné zásilky je 80 Kč včetně DPH (cena je za zásilku; nezáleží na tom, kolik odběrových souprav zásilka obsahuje). Pokud nebude možné z odebraného biologického materiálu získat DNA (z důvodu špatně provedeného odběru, chyby laboratoře nebo poškození zásilky s odebraným vzorkem), zašle laboratoř zákazníkovi nové odběrové soupravy na vlastní náklady.

.

Proč je vhodné potvrdit identitu jedince při odběru

Fakt o potvrzeném odběru je uvedený ve zprávě o výsledku a sděluje, že před odběrem vzorku byla ověřena identita jedince nezávislou odpovědnou osobou či autoritou (například veterinářem nebo laboratoří).

Potvrzený odběr se do zprávy o výsledku uvede v případech, kdy byl spolu se vzorkem do laboratoře doručen řádně vyplněný formulář o potvrzení odběru vzorku (nebo nějaký jiný vhodný formulář). Řádně vyplněný formulář o potvrzeném odběru vzorku musí obsahovat identifikaci jedince, zejména celé jméno jedince, plemeno, číslo mikročipu nebo tetování, jméno, podpis a razítko veterináře. Identifikace jedince se nejčastěji ověřuje dle mikročipu (čtečkou) nebo dle tetování (pohledem), číslem kroužku u ptáků, apod. Chovatelské organizace mohou mít specifické požadavky na odběr vzorků. Odběr vzorku bez potvrzení identity jedince nezávislou autoritou nemusí být chovatelskou organizací uznaný.

Klientům je k dispozici formulář na potvrzení původu biologického materiálu a údajů o zvířeti. Formulář potvrdí veterinář provádějící odběr. Potvrzení se stane součástí závěrečné zprávy o výsledku vyšetření. Formulář potvrzení o původu vzorku

.

.

 1. Stručné instrukce k odběru krve
  vhodné pro psy, kočky, skot, koně, ptáky

 2. Stručné instrukce k stěru sliznice ústní dutiny
  vhodné pro psy, kočky, skot, koně

 3. Stručné instrukce k odběru peří
  vhodné pro ptáky

 4. Stručné instrukce k odběru skořápky

  vhodné pro ptáky

 5. Stručné isntrukce k odběru ptačí krve na odběrovou kartu
  vhodné pro ptáky (pro testování APV+ PBFD a stanovení pohlaví ptáků)

 6. Stručné instrukce k odběru ptačí krve do zkumavky s ethanolem
  vhodné pro ptáky (pro stanovení pohlaví ptáků a genetického profilu

 7. Stručné instrukce k odběru žíní
  vhodné pro koně

 8. Stručné instrukce k provedení nosních a očních sliznic, rektálních a vaginálních výtěrů pro detekci patogenu

 9. Stručné instrukce k  odběru vzorku pro alergologické vyšetření

.

Stručné instrukce k odběru krve - vhodné pro psy, kočky, skot, koně, ptáky

Odběr krve provádí veterinární lékař!

Zkumavka k odběru krve:

Zkumavka na odběr krve (fialový uzávěr)

Soupravu na odběr krevního vzorku Vám zašleme po vyplnění objednávky vyšetření. Souprava obsahuje:

 • sterilní zkumavku s látkou zamezující krevnímu srážení (EDTA - K2 nebo K3)
 • uzavíratelný sáček označený štítkem
 • obálku se zpáteční adresou

Odběr krve si rovněž můžete zajistit přímo u svého veterináře, aniž bychom Vám zaslali soupravu na odběr krve. Pouze informujete lékaře o potřebném množství krve a typu zkumavky.

Postup odběru krve:

 1. Krev odebírejte nesrážlivě do EDTA zkumavek.
 2. Dostačující množství je 0,5 ml až 1 ml plné krve.
 3. Zkumavkou zatřeste, aby se krev promísila s antikoagulantem.
 4. Zkumavku označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete (číslem vzorku, pokud Vám bylo přiděleno; jménem zvířete;
  čipem...).
 5. Při posílání krve poštou zajistěte zkumavku proti nárazu, aby nemohlo dojít k jejímu rozbití a vylití obsahu (např. obalte zkumavku ubrouskem).
 6. Zabalenou zkumavku vložte do igelitového sáčku. Sáček uzavřete a označte.
 7. Zkumavku v označeném sáčku vložte do bublinkové obálky se zpáteční adresou a odešlete běžnou poštou (obyčejně nebo doporučeně) na adresu: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika
.

Stručné instrukce k stěru sliznice ústní dutiny - vhodné pro psy, kočky, skot

Stěr sliznice ústní sliznice provádí chovatel nebo veterinář.

Soupravu na stěr sliznice Vám zašleme po vyplnění objednávky vyšetření. Souprava obsahuje:

 • 2 sterilní kartáčky(dva stěry pro jedno zvíře)
 • obdélníkovou obálku na uložení kartáčku
 • obálku se zpáteční adresou

.

Postup stěru sliznice ústní dutiny:

 1. Zvíře by mělo mít čistou ústní dutinu. Je vhodné, aby 15 minut před stěrem nejedlo ani nepilo.
 2. Vyjměte kartáček z obalu. Dávejte pozor, aby se štětinky kartáčku nedotkly jiné tkáně než ústní dutiny odebíraného jedince.
 3. Sterilním kartáčkem stírejte vnitřní stranu tváře zvířete po dobu 5 sekund, měňte směr pohybu stírání. Stěr provádějte velice důkladně!
 4. Po dokončení stěru by mělo být na kartáčku zachyceno viditelné množství buněk.
 5. Kartáček nechte několik sekund oschnout na vzduchu.
 6. Vložte kartáček do přiložené obdélníkové obálky, obálku zalepte.
 7. Na obálku čitelně napište číslo vzorku, které Vám bude přiděleno po zadání objednávky. Pokud číslo neznáte, uveďte identifikaci zvířete.
 8. Zopakujte postup v bodech 3 až 6 i s druhým kartáčkem. Oba kartáčky uložte do stejné obálky a zalepte ji.
 9. Označenou obdélníkovou obálku vložte do obálky se zpáteční adresou a odešlete běžnou poštou (obyčejně nebo doporučeně).

.

Opatření při stírání sliznice kojených mláďat!
Při odebírání stěru ústní dutiny kojeným mláďatům hrozí kontaminace buňkami matky. Může dojít ke zkreslení výsledku vyšetření! (např. u koťat, jejichž matka je PKD postivní, může být výsledek vyšetření falešně pozitivní!)
Upozorňujeme, že kojená mláďata by měla být před stěrem aspoň 30 min bez kontaktu s matkou a ostatními sourozenci. Vhodné je, aby se mláďata napila nebo najedla, čímž si mechanicky očistí ústní dutinu. Po posledním jídle nebo pití je nechejte ještě 15 min a pak teprve proveďte stěr.

.

Stručné instrukce k odběru skořápky

eggshell

 1. Ihned po vylíhnutí ptáčete odeberte skořápku.
 2. Je důležité, aby nedošlo k záměně skořápek. Musí být zcela zřejmé, kterému ptákovi daná skořápka patří. Skořápka může být na vnějším povrchu označena.
 3. Nedotýkejte se materiálu uvnitř skořápky. K provedení genetického testu je nezbytná pupeční šňůra (krvavá žilka) v bláně uvnitř vajíčka.
 4. Pokud je vajíčko z vnějšího povrchu zaneseno exktementy, otřete jej pečlivě vlhkým ubrouskem.
 5. Nechte skořápku schnout na vzduchu po dobu cca 24 hodin, vnější i vnitřní povrch by měl být zcela suchý.
 6. Vložte skořápku nejlépe do malé plastové či papírové krabičky, zamezíte tak rozdrcení skořápky při transportu.
 7. Označte krabičku identifikačními údaji ptáka.
 8. Vložte krabičku do obálky (doporučujeme bublinkovou obálku) a zašlete na adresu naší laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika

.

Stručné instrukce k odběru ptačí krve na odběrovou kartu

Vhodné pro testování: APV+ PBFD a stanovení pohlaví ptáků

Odběr krve provádí chovatel nebo veterinární lékař.

Soupravu na odběr ptačí krve na odběrovou kartu Vám pošleme po vyplenění objednávky vyšetření.

Souprava obsahuje:

 • kartu na odběr ptačí krve

 • uzavíratelný sáček

 • obálku se zpáteční adresou laboratoře

.
blood_card

.

Postup odběru krve na odběrovou kartu:

 1. Na kartu čitelně napište číslo vzorku, které Vám bylo přiděleno po zadání objednávky. Pokud číslo neznáte, vyplňte veškeré další údaje uvedené na kartě.

 2. Krev se nejčastěji odebírá z křídelní žíly nebo odstřižením drápku.

 3. Pro odběr stačí 2 - 3 kapky krve.

 4. Místo pro aplikaci kapky krve je označeno nápisem „vzorek krve". Přiložte kartu tímto místem ke kapce krve z křídelní žíly nebo drápku.

 5. Kartu nechte asi 30 min (podle množství krve) zaschnout na vzduchu.

 6. Kartu vložte zpět do uzavíratelného sáčku a pošlete v obálce se zpáteční adresou laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika

.

Stručné instrukce k odběru ptačí krve do zkumavky s ethanolem

Vhodné pro testování: stanovení pohlaví ptáků a stanovení genetického profilu.

Odběr krve provádí chovatel nebo veterinární lékař.

Soupravu na odběr ptačí krve do zkumavky s ethanolem Vám pošleme po vyplenění objednávky vyšetření.

Odběrová souprava obsahuje:

 • zkumavku se 70 % ethanolem

 • parafilm

 • uzavíratelný sáček

 • obálku se zpáteční adresou laboratoře

.
tube_etanol

.

Postup odběru ptačí krve do zkumavky s ethanolem:

 1. V jednom okamžiku odebírejte vzorek jen od jednoho jedince. Další odběr proveďte, až když je předchozí vzorek jednoznačně identifikován a uložen v uzavřeném sáčku.

 2. Zkumavku se 70 % ethanolem označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného jedince (číslem vzorku, pokud Vám bylo přiděleno při online objednávce testů; jménem zvířete; čipem; číslem kroužku...).

 3. Uzavíratelný sáček pro uložení zkumavky se vzorkem označte stejnou identifikací vyšetřovaného jedince jako zkumavku.

 4. Odeberte několik kapek krve do zkumavky se 70 % ethanolem.

 5. Uzavřenou zkumavku zajistěte proti vylití obsahu - obalte víčko parafilmem.

 6. Zabalenou zkumavku vložte do označeného igelitového sáčku a sáček uzavřete.

 7. Odebrané vzorky v sáčcích vložte do bublinkové obálky se zpáteční adresou laboratoře a v den odběru odešlete poštou na adresu: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika

.

Stručné instrukce k odběru peří - vhodné pro ptáky

Odběr peří provádí chovatel!

 1. Vytrhněte 5-7 kusů jemného ptačího peří. Nepoužívejte peří vypadnuté a ani peří nestřihejte.

 2. Vložte peří do čisté obálky.

 3. Označte obálku jednoznačnými identifikačními údaji (např. přidělené identifikační číslo, jméno ptáka apod.).

 4. Vložte obálku do větší obálky a zašlete poštou na adresu naší laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika

.

Stručné instrukce k odběru koňských žíní

 1. Vytrhněte pramínek hřívy nebo ocasních žíní.
 2. Žíně musí obsahovat viditelnou chlupovou cibulku.
 3. Pro analýzu laboratoř potřebuje minimálně 20 cibulek.
 4. Žíně vložte do čisté obálky. Obálku zalepte.
 5. Obálku označte jednoznačnou identifikací vzorku (např. přiřazeným číslem vzorku nebo jinou identifikací).
 6. Označenou obálku vložte do poštovní obálky, kterou odešlete na adresu laboratoře: Genomia, Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika

.

Stručné instrukce k provedení nosních a očních sliznic, rektálních a vaginálních výtěrů pro detekci patogenu

Na vzorek uveďte datum odběru. Vzorky je třeba odeslat do laboratoře v den odběru. Neodesílejte vzorky v pátek! Stěry musí být do laboratoře doručeny do 48 hodin.

Odběrku pro stěr sliznic si můžete objednat v laboratoři Genomia online (objednávkový systém Vám přidělí číslo vzorku, které můžete používat pro jednoznačnou identifikaci vyšetřovaného jedince), emailem nebo telefonicky. Je možné použít i vlastní sterilní stěrovku pro stěr sliznice.

Laboratoř odesílá k odběru stěru dva tampony, každý může být použitý pro stěr jiné sliznice. Stěry jsou pak v laboratoři vyšetřeny jako směsný vzorek. Pokud požadujete vyšetření stěrů odděleně, účtujeme dle počtu jednotlivých testovaných vzorků - je třeba na oddělené testování upozornit.

Stěr sliznice může provést chovatel nebo veterinární lékař, který zároveň může potvrdit správnost původu vzorku.

.

Postup stěru sliznice:

Doporučení: V daný okamžik odebírejte vzorek pouze od jednoho zvířete. V případě odebírání vzorků od několika zvířat ve stejném čase, vždy kompletně dokončete odběr jednoho zvířete, než začnete odebírat vzorek od dalšího. Zamezíte tak vzájemné kontaminaci vzorků.

1. Na plastový obal čitelně napište jednoznačnou identifikaci vyšetřovaného zvířete (číslo vzorku, pokud Vám bylo přiděleno; jméno zvířete, čip ...).

2. Vyjměte sterilní tampón z obalu. Hlavičky tampónu se nedotýkejte! Dávejte pozor, aby se hlavička tampónu nedotkla jiného povrchu než sliznice odebíraného jedince.

3. Proveďte pečlivý stěr dané sliznice - setřete několikrát protisměrným tahem i rotací tampónu. Pokuste se zajistit kontakt z obou stran tampónu.

4. Tampón nechte oschnout na vzduchu - držte jej, nepokládejte. Na vlhkém tampónu by mohly cestou do laboratoře začít nežádoucí hnilobné procesy.

5. Suchý tampón vložte zpět do plastového obalu.

6. Opakujte stejný postup i s druhým tampónem.

7. Označené plastové obaly s tampóny vložte do bublinkové obálky se zpáteční adresou a odešlete běžnou poštou (obyčejně nebo doporučeně) na adresu laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika

.

Pokyny k odběru vzorku pro alergologické vyšetření

Pro testování je potřeba vzorek krevního séra. Objem séra pro jednotlivé druhy zvířat:

 • KŮŇ : 5 ml
 • PES : 3 ml
 • KOČKA : 3 ml

 1. Zkumavku označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete (číslem vzorku, pokud Vám bylo přiděleno při online objednávce testů; jménem zvířete; čipem...).
 2. Zkumavku zabalte do ubrousku - zajistíte ji tak proti nárazu, aby nemohlo dojít k jejímu rozbití.
 3. Zkumavku pak vložte do igelitového sáčku, sáček uzavřete. Sáček také označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete.
 4. Zabalenou zkumavku vložte do bublinkové obálky se zpáteční adresou a odešlete poštou (obyčejně nebo doporučeně) na adresu laboratoře: Genomia, Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika