Pohlaví savců

Stanovení pohlaví u savců

Přehled dostupných testů pohlaví u savců

Pohlaví savců je geneticky podmíněné. Pokud samice vypadá jinak než samec, označujeme tyto jedince jako pohlavně dimorfní. Kromě rozdílného pohlaví se dimorfní jedinci liší i v sekundárních znacích, jako je např. zbarvení, velikost, tvarové odchylky. U druhů bez pohlavního dimorfismu nebo méně výrazného dimorfismu u mláďat, lze využít ke stanovení pohlaví genetiku. Hlavní výhodou stanovení pohlaví pomocí molekulárně genetických metod je, že jedinec není stresován invazivním vyšetřením pohlaví. Genetický test je rychlý, dostupný a spolehlivý.

Savci mají obecně pohlavní chromozomy X a Y. U placentálních savců, včetně člověka, se samčí pohlaví vyvíjí důsledkem působení dominantního vlivu pohlavního chromozomu Y. Chromozom X obsahuje přibližně 1400 genů a patří mezi středně velké savčí pohlavní chromozomy (~155 Mb). Na X jsou zastoupeny nejen geny zodpovědné za vývoj pohlaví a reprodukci, ale i geny zodpovědné za funkci mozku. Naopak například lidský chromozom Y je menší než X a obsahuje přibližně jen 45 aktivních genů. Y nese zejména specifické geny s účinkem na vývoj samčího pohlaví u embryí XY – jedním z těchto genů je SRY (sex determinující faktor Y). Savčí chromozomy XY se zřejmě vyvinuly od společného předka z běžného páru autozomů, nezávisle na Z a W chromozomech ptáků.

Primitivní vejcorodí savci (Prototheria) mají větší počet pohlavních chromozomů, samice ptakopyska mají 5 X chromozomů a samec stejný počet Y chromozomů.

Pohlaví jedince může být během embryonálního vývoje ovlivněno buď genetickými faktory, nebo v některých případech faktory vnějšího prostředí. S tímto jevem se můžeme setkat např. u plazů, kde je pohlaví určeno teplotou inkubace vajíček.

Geny SRY (sex determinující faktor Y), ZFX/Y (zinc finger protein), AMELX a AMELY (amelogenin) jsou geny využívané pro stanovení pohlaví metodami molekulární genetiky u člověka a placentálních savců.

V případě primitivních savců jsou využívány specifické oblasti autozomů odlišující mezi sebou obě pohlaví. Pohlaví může být zjištěno přímo sekvenační analýzou nebo je využíváno stanovení polymorfismů délkových fragmentů (RFLP).

Velmi často je zjišťována přítomnost druhově specifického SRY genu nebo rozdílů v sekvenci AMELX a AMELY genů. Geny pro amelogenin a ZFX/Y jsou výjimečné tím, že se nacházejí jak na X tak na Y chromozomu a liší se mezi sebou změnami v sekvenci.

Mammalia, Savci

Genomia provádí testování pohlaví u řady savčích druhů. Níže v přehledu savců jsou tučně zvýrazněny druhy, u kterých je možné test pohlaví objednat. Pokud nenaleznete druh, který Vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat. Cena na dotaz, 950 - 2000 Kč za test.

Prototheria (vejcorodí)

 • Monotremata (ptakořitní)
  • Ornithorhynchidae (ptakopyskovití)
  • Tachyglossidae (ježurovití)
   • ježura australská (Tachyglossus aculeatus)

Theria (živorodí)

 • Eutheria (placentálové)

  • Atlantogenata
  • Boreoeutheria
   • Euarchontoglires (širší primáti)
    • Dermoptera (letuchy)
    • Rodentia (hlodavci)
     • Castoridae (bobrovití)
    • Lagomorpha (zajícovci)
    • Primates (primáti)
    • Scandentia (tany)
   • Laurasiatheria
    • Carnivora (šelmy)
     • Caniformia
      • Canidae (psovití)
       • kojot prérijní (Canis latrans)
       • liška šedá (Urocyon cinereoargenteus)
       • liška obecná (Vulpes vulpes)
       • pes domácí (Canis familiaris)
       • pes hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)
      • Mustelidae (lasicovití)
       • norek americký (Mustela vison)
       • lasice hranostaj (Mustela erminea)
       • vydra říční (Lutra lutra)
       • jezevec lesní (Meles meles)
       • kuna lesní (Martes martes)
      • Ursidae (medvědovití)
       • medvěd hnědý (Ursus arctos)
       • medvěd lední (U. maritimus)
       • medvěd baribal (U. americanus)
       • medvěd ušatý (U. thibetanus)
       • medvěd malajský (Helarctos malayanus)
       • medvěd pyskatý (Melursus ursinus)
       • medvěd brýlatý (Tremarctos ornatus)
       • panda velká (Ailuropoda melanoleuca)
     • Feliformia
     • nezařazení Carnivora
    • Cetartiodactyla
     • Cetacea (kytovci)
     • Hippopotamidae (hrochovití)
      • hroch obojživelný (Hippotatamus amphibius)
     • Ruminantia (přežvýkavci)
     • Suina (prasata)
     • Tylopoda (velbloudi)
     • nezařazení Cetartiodactyla
    • Chiroptera (letouni)
    • Insectivora (hmyzožravci)
    • Perissodactyla (lichokopytníci)
     • Equidae (koňovití)
     • Rhinocerotidae (nosorožcovití)
     • Tapiridae (tapírovití)
     • nezařazení Perissodactyla
    • Pholidota (luskouni)
 • Metatheria (vačnatci)

  • Dasyuromorphia (kunovci)
  • Didelphimorphia (vačice)
  • Diprotodontia (dvojitozubci)
  • Microbiotheria (kolokolové)
  • Notoryctemorphia (vakokrti)
  • Paucituberculata (vačíci)
  • Peramelemorphia (bandikuti)

Reference:

Aasen E, Medrano JF (1990) Amplification of the ZFY and ZFX genes for sex identification in humans, cattle, sheep and goats. Biotechnology (N Y) 8(12):1279–1281. doi:10.1038/nbt1290-1279

Hošek P.: Bodlíni nejsou jen bodlinatí aneb první savci na Madagaskaru, Vesmír 83, 2004: 215-219

Pagès M., Maudet C., Bellemain E., Taberlet P., Hughes S., , Hänni C. A system for sex determination from degraded DNA: a useful tool for palaeogenetics and conservation genetics of ursids, Conservation Genetics, August 2009, Volume 10, Issue 4, pp 897-907

Safrova, M., Blahova, B., Dajbychova, M., Saskova, K., Stampachova, K.: Molecular genetic analysis of sexual diversities in Spiny Tenrecs. Poster 33rd conference of the International Society of Animal Genetics (ISAG)

Sen Song; Liang Liu. Resolving conflict in eutherian mammal phylogeny using phylogenomics and the multispecies coalescent model. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ), 28. srpen 2012, svazek 109, čís. 37, s. 14942-14947.

Shaw C, Wilson P, White B (2003) A reliable molecular method of gender determination for mammals. J Mammal 84(1):123–128.

Stephenson, P.J. (2007). Mammals from another time: tenrecs in Madagascar. Africa Geographic, March 2007, Vol 15 (2): 34-41

Tariq Ezaz, Rami Stiglec, Frederic Veyrunes, and Jennifer A. Marshall Graves: Relationships between Vertebrate ZW Review and XY Sex Chromosome Systems, Current Biology 16, R736–R743, September 5, 2006

http://www.afrotheria.net/ASG.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi