Genomia sperma banka

Základní informace o kryokonzervaci psího semene v Genomia sperm bank

V Genomia sperm bank se zabýváme výrobou kryokonzervovaných inseminačních dávek (hluboce zmrazených).

spermie

.

Odběr semene

Prvním krokem celého procesu výroby mrazených inseminčních dávek je odběr semene. Odběr semene provádí veterinární lékaři z veterinární kliniky Vedilab v Plzni, se kterou spolupracujeme. Odběr je prováděn metodou manuální masturbace, která je bezbolestná a pro většinu psů příjemná. V případě, že Váš pes nikdy odběr neabsolvoval, doporučujeme u odběru  přítomnost hárající feny, v opačném případě existuje riziko, že odběr nebude úspěšný. Pokud ale již pes s odběrem zkušenosti má, zpravidla přítomnost „háravky“ nevyžaduje. Odběr, který předchází celému procesu mrazení spermatu, je nutné plánovat alespoň dva týdny předem prostřednictvím telefonátu s námi. Zavolejte nebo nám zašlete email se základními informacemi a Vašim telefonním číslem. My Vás budeme kontaktovat a domluvíme veškeré podrobnosti. Pro větší výtěžek inseminačních dávek se provádí dva odběry semene v krátké době za sebou (rozestup cca 30 minut), mezi odběry vznikne prostor, ve kterém společně vyplníme potřebné dokumenty. Je nutné, aby odběru pro účely kryokonzervace předcházela alespoň měsíční reprodukční abstinence, v případě častějšího krytí měsíce dva. Odběr ejakulátu je jediný krok celého procesu, u kterého musíte být přítomni. Celá „akce“ Vám zabere nanejvýš hodinu.

.

Transport, vyšetření, zmrazení (kryokonzervace)

Odebraný ejakulát je transportován do naší laboratoře Genomia, kde dojde k podrobnému vyšetření kvality semene. Pokud sperma splňuje minimální požadavky pro semeno vhodné k mrazení, pokračujeme se zpracováním. Ejakulát je po vyšetření ošetřen speciálním ředidlem, které ochrání spermie před poškozením vlivem velice nízkých teplot. Naředěný ejakulát se plní do pečlivě označených pejet, ve kterých se inseminační dávky uchovávají. Následuje proces mrazení, který končí uložením inseminačních dávek do tekutého dusíku, ve kterém jsou skladovány až do doby, kdy se rozhodnete je využít. 24 hodin po zmrazení je rozmrazena jedna pejeta, která slouží ke zhodnocení úspěšnosti kryokonzervace. Tehdy je možné považovat kryokonzervaci za úspěšnou a Vy obdržíte zprávu o kvalitě semene a počtu uschovaných inseminačních dávek.

spermabanka

.

Použití kryokonzervované dávky

Inseminační dávky Vašeho psa můžete použít kdykoliv nebo je například přesunout. Přeprava inseminačních dávek v tekutém dusíku vyžaduje speciální přístup, proto nás, prosím, informujte dostatečnou dobu předem.

.

Výhody přirozené reprodukce a inseminace

Ceník služeb Genomia sperm bank

genomia_sperm_bank Vedilab