Degenerativní Myelopatie u Kavalír King Charles španělů

Degenerativní Myelopatie - statistický přehled výsledků plemena Kavalír King Charles španěl

Za rok 2017 a 2018 bylo otestováno 57 Kavalír King Charles španělů z České republiky na degenerativní myelopatii, mutaci c.118G>A v SOD1 genu. Více informací o nemoci a testu naleznete na adrese https://www.genomia.cz/cz/test/dm/

.

V testovaném souboru bylo nalezeno:

  • 11 psů s normálním genotypem -> 20 %
  • 26 psů přenašečů mutace -> 45 %
  • 20 psů mutovaných homozygotů = psů v riziku rozvoje DM -> 35 %

.

V testovaném souboru jsou zahrnuti příbuzní i nepříbuzní psi. Počet nalezených přenašečů a postižených psů je pravděpodobně zvýšen oproti průměrné populaci vlivem testování příbuzných jedinců. Nicméně je zřejmé, že mutovaná alela je v populaci Kavalír King Charles španělů z České republiky výrazně rozšířena.

.

Plzeň, Česká republika, 21. května 2018

Tým Genomia