Nejčastější genetické vady u koček

Nejčastější genetické vady u koček

Genetické vady jsou bohužel častější než si možná myslíme. A nevyhnou se jim samozřejmě ani kočky. Moderní genetické testy jsou však schopny odhalit, jaký je stav jedince a zda se jedná o přenašeče či nemocného. Choroby jsou různé, od poruch ledvin po poruchy srdce. Pro zjištění genetické vady je nejpraktičtějším materiálem krev.

PKD – Polycystic Kidney Disease – Polycystická choroba ledvin

Toto onemocnění ledvin se vyskytuje u mnoha plemen, nejčastěji však u exotičtějších a perských koček. Projevuje se tzv. cystami, které se postupně tvoří v ledvinách. Onemocnění se proto projevuje až po určitém čase (nejčastěji kolem 7 roku života). Choroba je bohužel nevyléčitelná. Existují i takoví nosiči DNA, u kterých se onemocnění neprojevuje, ale pouze jej přenášejí dále.

Polycystická choroba ledvin se projevuje selháním ledvin, celkovým hubnutím, nechutenstvím či nadměrných pitím a močením.

Hypertrofická kardiomyopatie

Potíže této choroby, která mimo jiné postihuje také lidi, jsou důsledkem zvětšeného srdce. Zvětšení srdečního svalu je patrné nejčastěji u levé komory srdeční a komorového septa. Až 20% koček je postiženo touto chorobou. Nejohroženější skupinou jsou kocouři kolem 6 let. Výjimkou ale nejsou ani koťata. Příznaky jsou šelesti na srdci, zadýchávání, kašel a cyanóza sliznice.

Testují se především rasy Ragdoll a Mainské mývalí kočky.

Deficit pyruvátkinázy

Další rozšířenou genetickou vadou je deficit pyruvátkinázy, jež se projevuje častou únavou, anémií, hubnutím a zvětšováním břicha. Onemocnění je autosomálně recesivně dědičné. Příznaky mají tedy jen ti, kteří zdědí zmutovaný gen od obou rodičů.