Nejčastější genetické onemocnění u koní

Jak rozdělujeme genetické onemocnění u koní?

Koně nemají tolik poruch genetického rázu jako například lidé, stejně je ale třeba je brát v potaz. Jsou výsledkem například chovu selektivního a příliš soustředěného na konkrétní vlastnosti (například výkon). Je známo, že některá plemena jsou k určitým vadám náchylnější než druhá. Na základě toho rozdělujeme tři základní typy genetických poruch:

Mendelovská neboli jednoduchá genetická porucha

Potomek získává tento typ poruchy od obou rodičů, ale i jen od jednoho. Do této kategorie spadá většina genetických vad. Rozlišujeme tedy mutaci recesivní a dominantní. U recesivní je k projevení třeba oba poškozené geny. U dominantní se vůči jednomu zdravému prosadí i jeden poškozený gen.

Mezi genetickou poruchu tohoto typu patří například těžká kombinovaná porucha imunitního systému (SCID). Projevuje se již u hříbat a doprovází ji těžce oslabený imunitní systém a končí smrtí do 5. měsíců.

Abnormalita v počtu chromozomů v DNA, které kůň zdědí po svých rodičích

Objevuje se nejčastěji u klisen. Jde o to, že místo 64 chromozomů (32 od matky a 32 od otce) mají postižené klisny o jeden chromozom X méně. Jsou sice životaschopné a fyzicky od pohledu normální, pohlavní orgány se však nevyvinou správně. Mutace může vzniknout i spontánně. Geneticky má ale však větší pravděpodobnost.

Genetické poruchy vznikající z abnormalit u více než jednoho genu

Na rozdíl od jednoduchých poruch se genetická mutace týká více genů najednou. Tento poznatek nám ukazuje, že celá řada genetických problémů u koně má genetický podtext.