Německá doga

Přehled testů pro plemeno německá doga najdete na: Německá doga

Barvy srsti u Německé dogy

Lokus EM - melanistická maska

U plemene německé dogy je častá přítomnost tzv. melanistické masky, tmavých znaků v oblasti čenichu a očních partií. Projev melanistické masky je způsoben přítomnosti alespoň jedné alely Em.

Melanistická maska je viditelná pouze u světlých (plavých) dog. U dog se zbarvením harlekýn, plášťové barvy, merle nebo bílé barvy není maska viditelná. Maska je taktéž nerozlišitelná od barvy srsti u černého nebo modrého zbarvení.

E/E - nenese melanistickou masku

E/Em nebo Em/Em - nese melanistickou masku

Lokus D

Lokus D ovlivňuje ředění základní barvy. Pes nesoucí D/D má neředěnou základní barvu. Pes nesoucí D/d má také neředěnou barvu, ale při vhodném křížení může dávat potomky s ředěnou barvou srsti.

Dvě alely d/d u černých dog způsobí, že černá barva je ředěna na modrou.

Dvě alely d/d u světlých dog způsobí ředění melanistické masky na modrou, pokud doga nese aspoň jednu alelu Em.

Dvě alely d/d u žíhaných dog způsobí modré žíhání na světlé srsti.

Lokus A

Všechny dogy nesou alelu ay/ay. Testování lokusu A tedy není potřebné.

Lokus K

Černé a modré dogy nesou minimálně jednu alelu KB. Žíhání je u dog podmíněno přítomností minimálně jedné alely kbr. Světlé (plavé) dogy nesou alelu ky/ky

Lokus B

Dogy mohou velmi vzácně nést gentoyp b/b - černá barva je pak změněna na čokoládově hnědou, modrá na světle hnědou (lila).

Lokus M

Merle zbarvené u dog je podmíněmo přítomností minimálně jedné alely M. Merle je dominantní znak. Není doporučeno křížit dvě merle dogy nebo merle dogy s harlekýny (ty často nesou skryté merle) z důvodu nebezpečí postižení zraku, sluchu, kardiovaskulární a reprodukční soustavy  u homozygotních merle jedinců.

Lokus S

Bílé znaky u dog a tedy zbarvení harlekýn a plášťové zbarvení je ovlivněno lokusem S.

Laboratoř Genomia testování lokusu S nenabízí.