Labrador Retriever

Barevné varianty retrieverů

Je možné, aby tito pejskové byli sourozenci z jednoho vrhu?

labradors

.

Odpověď zní ano, překvapivě to možné je.

Dokazují diagramy na odkazech níže - rodiče těchto pejsků Labradorského retrievera mají zbarvení srsti černé a hnědé

Zbarvení srsti ovlivňuje produkce dvou hlavních pigmentů eumelaninu (hnědý
až černý pigment) a feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment). Štěně dědí po jedné alele genu od každého rodiče. Pro daný znak zdědí jedinec jeden pár alel genu, jednu alelu od matky a jednu od otce. Dominantní alela je v diagramu značena velkým písmenem, recesivní alela zase malým.

U Labradorských retrieverů jsou povoleny podle standardu FCI tři barvy srsti: černá, hnědá, žlutá a testuje se u nich lokus E (Extension), lokus B (Brown) a lokus D (Dilution).

Všechny zmíněné lokusy vyšetřuje laboratoř Genomia - pro objednání a detailní informace pokračujte:

Testy lze provádět z krve či stěrů bukální sliznice.

.

Genomia připravila přehled křížení psů nesoucích všechny kombinace lokusů E a B. Pro jednotlivé barvy rodičů uvádíme kompletní přehled barev potomků a jejich pravděpodobnostní zastoupení ve vrhu. Pro zobrazení diagramů klikněte na jednotlivé možnosti.

rodiče - černý x černý

rodice_cerny_cerny

rodiče - černý x černý (kombinace přenašečů hnědé)

rodice_cerny_cerny_pren_hnede

rodiče - černý x černý (kombinace přenašečů žluté)

rodice_cerny_cerny_pren_zlue

rodiče - černý x černý (kombinace přenašečů žluté a hnědé)

rodice_cerny_cerny_pren_zlute_hnede
rodice_cerny_cerny_pren_zlute_hnede2

rodiče - černý x hnědý

rodice_cerny_hnedy1
rodice_cerny_hnedy2

rodiče - hnědý x hnědý

rodice_hnedy_hnedy

rodiče - žlutý x žlutý

rodice_zluty_zluty

rodiče - hnědý x žlutý

rodice_hnedy_zluty

rodiče - černý x žlutý

rodice_cerny_zluty1
rodice_cerny_zluty2

rodice_cerny_zluty3