Kalkulačka diverzitního koeficientu

Kalkulačka diverzitního koeficientu

V současnosti přináší testování genetického profilu jedince chovatelům mnoho výhod. Kromě možnosti určování rodičovství a jednoznačné identifikace jedince je možné genetický profil využít i pro výběr chovného páru. Porovnáním variability genetických profilů vybraných jedinců se stanoví diverzitní koeficient, na jehož základě může chovatel vybrat geneticky nejvhodnější chovný pár.

Porovnání genetických profilů - stanovení diverzitního koeficientu

DNA profily Pes 1 Pes 2 Pes 3
Jméno nebo kód psa (nepovinné)
INRA21
AHT137
REN169D01
AHTh260
AHTk253
INU005
REN169O18
INU055
FH2848
AHTk211
CXX279
INU030
REN54P11
AHT121
FH2054
REN162C04
AHTh171
REN247M23
AHTH130
REN105L03
REN64E19
  Textový export   Import z textu   Pokročilý výpočet   Základní výpočet
Pes 1 vs 2 Pes 1 vs 3
Diverzitní koeficient klasický
Diverzitní koeficient průměrný
Průměrná pravděpodobnost homozygozyty profilu
https://www.genomia.cz/cz/diverzita/