NEXT+

Jak fungují alergologické testy u koček a koní?

Testování alergií u zvířat prošlo během své historie dlouhou cestou s množstvím inovací. U koček a koní se alergie diagnostikují pomocí metody NEXT+ od společnosti Alergovet, která spadá pod skupinu Nextmune a patří k evropské špičce v oboru. Základem metody je klasický ELISA test, založený na specifické reakci antigenu a protilátky. Na destičku s navázaným enzymem je umístěn extrakt alergenu a následně činidlo, které rozpoznává imunoglobulin E (IgE). Pro vyloučení kontaminace jinými imunoglobuliny (např. IgG) jsou protilátky proti IgE vytvořené z rekombinantního psího IgE. Díky tomu je test 100% specifický. Výsledné zbarvení reakce pak udává, kolik IgE je přítomno.

Velkou výhodou metody NEXT+ je schopnost detekovat a blokovat zkříženě reaktivní karbohydrátové determinanty (CCD). CCD jsou součástí rostlinných alergenů (pylů a rostlinné stravy) a jsou považovány za nejčastěji zastoupenou alergenní strukturu v přírodě. Některé z těchto karbohydrátů jsou však samy o sobě schopné vyvolat imunitní odpověď, při které jsou produkovány specifické IgE protilátky, a tím ovlivnit výsledek testu. Specifické IgE proti CCD je potřeba detekovat a blokovat, aby došlo k eliminaci falešně pozitivních výsledků. Před samotným testem je proveden screening CCD a v případě pozitivního nálezu je do testu přidán specifický blokátor, který zablokuje vazbu IgE na CCD. Detekovány jsou tedy pouze alergeny skutečně zapojené do alergického onemocnění, čímž je zaručena vysoká specificita a citlivost testu.

Výsledky testu jsou dobře reprodukovatelné a přesné a umožňují navrhnout adekvátní imunoterapii.