Pet Allergy Xplorer

Nextmune Pet Allergy Xplorer

První molekulární sérový test IgE pro domácí zvířata

PROBLÉM

Testování alergií ve veterinární medicíně tradičně zahrnuje umístění extraktu alergenu na destičku pro enzymovou imunoanalýzu (ELISA), kde se sérum inkubuje, a následné podání činidla, které rozpoznává imunoglobin E (IgE). Výsledná barevná reakce ukazuje, kolik IgE je přítomno.

Tato technika, kterou používají veterinární laboratoře po celém světě, se nezměnila po celá desetiletí. Výsledky se však mohou značně lišit v závislosti na použitém extraktu a může dojít k falešně negativním výsledkům, pokud nejsou dostatečné klinicky relevantní koncentrace proteinových alergenů. Například extrakt pro roztoče domácího prachu, běžný alergen domácích zvířat, se vyrábí rozemletím roztoče, přidáním rozpouštědel k uvolnění alergenních proteinů a přečištěním proteinů.

Roztoči domácího prachu obsahují více než 10 000 bílkovin, ale rozpoznáno je pouze asi 40 bílkovin, které způsobují alergickou reakci. To znamená, že při vyhodnocování extraktu je vidět nízké procento proteinů způsobujících alergii, zejména pokud má zvíře nízkou hladinu IgE proti určitému alergenu. To může snadno vést k falešně negativnímu výsledku. Kromě toho se extrakty mohou lišit nejen mezi jednotlivými laboratořemi, ale také alergenním extraktem, což ztěžuje reprodukci výsledků.

.

ŘEŠENÍ

Pro získání přesnějších a citlivějších informací jsou zapotřebí testy, které identifikují každý jednotlivý alergenní protein. Namísto testování roztočů domácího prachu (nebo jakéhokoli konkrétního alergenu) jako celku jsou zapotřebí techniky pro testování konkrétních proteinů, které způsobují alergickou reakci. Praktičtí lékaři využívají molekulární alergologii k určení alergenů, které způsobují problémy, aby mohli svým pacientům poskytnout lepší úroveň péče.

Společnost Macro Array Diagnostics uvedla na trh test Allergy Explorer (ALEX), který poskytuje profil senzibilizace u lidských pacientů na základě panelu testů složeného z alergenových extraktů a molekulárních alergenů. Od svého založení v roce 2016 uvedla společnost na trh dvě generace ALEX a nabízí panel, který pokrývá téměř 100 % relevantních alergenů na světě. Vyvinula také test Food Xplorer (FOX), který slouží k detekci potravinových intolerancí zprostředkovaných IgG.

Molecular allergology instrumentMolecular allergology cartrige

.

INOVACE

Společnost Nextmune začala spolupracovat se společností Macro Array Diagnostics s cílem vyvinout test Pet Allergy Xplorer (PAX), první komerční sérologický test specifický pro IgE, který využívá výtažky alergenů a molekulární komponenty k určení alergenů, které ovlivňují domácí zvířata. Mezi výhody patří:

Zlepšená reprodukovatelnost

Nejmodernější robot sestavuje každou testovací sadu ELISA a poskytuje jednotnou výrobní metodu, která překonává současnou reprodukovatelnost destiček ELISA. Kromě toho se k výrobě alergenních extraktů používá standardizovaný proces, který zlepšuje reprodukovatelnost.

Větší množství údajů

Typické testování alergií pomocí séra poskytuje přibližně 90 výsledků a intradermální testování poskytuje přibližně 60 až 80 výsledků. Kazeta PAX pojme 300 pozic - 100 z nich budou extrakty a 200 molekulární složky.

Automatizovaná technologie

V celém procesu se používají roboti, čímž se snižuje počet lidských chyb. Mikroarrayové body během procesu výroby destiček dávkuje robot. Kromě toho robot pipetuje sérum během testovací fáze. V kazetě PAX jsou zabudovány kontroly, které zajišťují, že vzorek obsahuje dostatečné množství IgE pro testování, a tyto kontroly také indikují, zda je kazeta použita správně.

Zlepšení léčby

Přesnější a citlivější výsledky, které PAX poskytuje, zlepšují schopnost provést účinnou hyposenzibilizační terapii, která zvířeti poskytne větší úlevu.

Zlepšená identifikace zkřížené reaktivity

Použití alergenových extraktů a molekulárních složek v jednom testu pomůže identifikovat zkříženou reaktivitu alergenů.

Objasněná polysenzibilizace

Pokud reakci způsobuje více alergenů, PAX pomůže identifikovat primární původce.

Individuální výsledky

Výsledky poskytnuté veterinárnímu lékaři budou specifické pro region, ve kterém žijí, a také pro druh zvířete.

Vyšší přesnost

PAX používá k detekci IgE u domácích zvířat jedinou dobře charakterizovanou monoklonální protilátku anti-IgE, která zajišťuje detekční úroveň. PAX rovněž využívá technologii blokování zkříženě reagujících sacharidových determinant (CCD). V některých případech se CCD vážou na IgE receptory, čímž vznikají falešně pozitivní výsledky. Technologie PAX používá blokátor, který této vazbě zabraňuje. Alergologické testy, které nepoužívají blokátory CCD, identifikují řadu alergenů, z nichž mnohé jsou irelevantní. Tato technologie zajišťuje, že jsou identifikovány pouze relevantní alergeny, aby nedošlo k záměně.

Probíhající vývoj

Kazety v současné době obsahují alergenní složky a extrakty, které podle převažujícího výzkumu mají klinický význam. Jak budou shromažďovány údaje prostřednictvím testování, mohou být objeveny další alergenní složky. Pokud například extrakt nadále vykazuje pozitivní výsledky, zatímco jednotlivé molekulární složky jsou negativní, je třeba zjistit, zda je přítomna další neidentifikovaná složka nebo zda dochází ke zkřížené reaktivitě. Tato data nám pomohou charakterizovat molekuly, které budou přidány do budoucích verzí, a způsobí tak revoluci ve výzkumu alergií u domácích zvířat.

Nextmune je jediná veterinární diagnostická laboratoř, která v současné době využívá molekulární alergologii. Tento test nové generace umožní veterinárním lékařům přesněji a citlivěji diagnostikovat alergická zvířata a usnadnit tak strategii léčby. První spuštění testu pro psy je naplánováno na duben 2023, následovat budou testy pro kočky a koně.

Thierry Olivry, DrVet, PhD, DipECVD, DipACVD, vědecký poradce a vedoucí projektu

Dr. Olivry je absolventem univerzity v Toulouse ve Francii. Absolvoval dermatologickou rezidenturu a doktorát ze srovnávací patologie na Kalifornské univerzitě v Davisu a je držitelem diplomů ACVD a ECVD. Dr. Olivry strávil většinu své kariéry jako klinický vědec na státní universitě v Severní Karolíně v USA výzkumem alergických a autoimunitních kožních onemocnění a nyní žije v Rize v Lotyšsku.