Přirozená reprodukce, inseminace

Výhody přirozené reprodukce a inseminace

V případě, že jste chovatelem chovné feny či psa, budete dříve nebo později plánovat spojení Vašeho psa s vhodným protějškem. Existuje několik směrů, kterými se při krytí můžete vydat. Následující text Vám pomůže se rozhodnout, který směr pro Vás bude ten správný.

Přirozená reprodukce

Ideální variantou krytí je samozřejmě přirozená reprodukce, která se ve většině případů vyznačuje nejvyšší úspěšností zabřezávání, i když se procento zabřeznutí v poslední době snižuje z mnoha důvodů (výživa, přístup k chovu, šlechtění…). Problémy s přirozeným krytím se vyskytují především u některých plemen (obecně plemena brachycefalická a obří). Vysoká úspěšnost zabřeznutí je podpořena ideálním načasováním krytí na základě klinických a laboratorních vyšetření. S přirozenou reprodukcí ale také souvisí hned několik nevýhod. Rozhodně největší nevýhodou je nutnost transportu zvířat mnohdy na velké vzdálenosti. Přeprava je stresující pro zvířata a také finančně i časově náročná. Krytí také nelze naplánovat příliš předem, proto je pak nutné rychlé jednání a synchronizace obou „týmů“. Při přirozeném spojení psů  existuje riziko poranění, ať z důvodu agresivity jednoho ze psů, nebo například vlivem výrazně rozdílné konstituce páru. Přirozená reprodukce je vhodnou variantou v případě, že chovný pár nedělí příliš velká vzdálenost. Chovatelské kluby některých plemen nedovolují jinou alternativu.

Další možností je umělá inseminace. Inseminovat lze spermatem čerstvým, chlazeným nebo mrazeným.

Inseminace čerstvým semenem

Při inseminaci čerstvým spermatem dochází k deponaci čerstvého semene feně ihned na místě odběru nebo může být čerstvé sperma transportováno na krátkou vzdálenost (max 2 hodiny). Výhodou inseminace čerstvým spermatem jsou dobré výsledky zabřezávání, výroba inseminační dávky není náročná a díky tomu je tento způsob inseminace finančně nejdostupnější. Neodpadá ale nutnost přepravy zvířat v případě, že chceme spojit pár z větší vzdálenosti. Inseminační dávku čerstvého spermatu nelze dlouho uchovávat, proto je nutné správné načasování inseminace. Inseminování čerstvým spermatem se využívá u psů, u kterých není přirozené krytí z různých důvodů možné.

Inseminace chlazeným semenem

Druhým způsobem inseminace je inseminace spermatem chlazeným (krátkodobá konzervace spermatu). V tomto případě se sperma ošetří speciálním ředidlem, díky kterému je možné sperma zchladit a transportovat po dobu přibližně 72 hodin při 4-5°C.  Výhodou je, že tyto inseminační dávky je možné transportovat na delší vzdálenost (chlazené), čímž odpadne nutnost přepravy psů. Výroba chlazených inseminačních dávek není složitá ani finančně náročná a výsledky zabřezávání jsou velmi dobré. Nevýhodou je časová limitace schopnosti oplození inseminačními dávkami, proto je nutná pohotová koordiance „týmů“ psa a feny. Asistenci při inseminaci chlazeným spermatem Vám poskytne klinika Vedilab.

Vedilab

Inseminace hluboce zmrazeným semenem

Poslední možností inseminace je inseminace kryokonzervovaným spermatem (hluboce zmrazeným). Odebrané sperma je před zmrazením pečlivě vyšetřeno a odborně zpracováno. Po zmrazení jsou inseminační dávky skladovány v tekutém dusíku. Inseminace mrazeným spermatem se stále rozšiřuje a stává se oblíbeným díky svým výhodám. Odběr spermatu není závislý na estrálním cyklu feny. Inseminační dávky můžete v budoucnu kdykoliv pohotově využít. Výhodné je semeno odebírat v nejproduktivnější fázi reprodukčního věku psa, která se pohybuje mezi 2-5 lety věku. Semeno psa lze využít k oplození feny po uplynutí plodného věku psa nebo dokonce dlouho po jeho smrti. Mrazené inseminační dávky lze transportovat na velké vzdálenosti bez nutnosti přepravy psů, je tedy možné spojovat chovné páry z prakticky neomezeně vzdálených destinací. Inseminace kryokonzervovaným semenem se stále zdokonaluje a výsledky zabřezávání dosahují až 80 % při využití intrauterinní inseminace, kdy je semeno deponováno pomocí endoskopu do děložního krčku feny. Další výhodou je, že lze z jednoho odběru vyrobit několik inseminačních dávek a tak oplodnit více něž jednu fenu, jak je tomu u přirozené reprodukce. Z jednoho ejakulátu optimální kvality lze získat i více než 10 dávek. Díky vyšetření ejakulátu před zpracováním se zabraňuje šíření pohlavních chorob (například herpes viru nebo brucelosy). Nevýhodou tohoto způsobu inseminace je náročnost výroby inseminačních dávek a s tím spojené i vyšší finanční náklady. U rozmrazeného semene se mohou vyskytovat rozdíly ve viabilitě (životaschopnosti) spermií mezi jednotlivými inseminačními dávkami. V Genomia sperm bank dokážeme kryokonzervované dávky vyrobit a dále i skladovat. Zakládáme si na osobním přístupu k zákazníkovi, proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit s Vašimi dotazy.