Testování koček: Krevní skupina - serologicky

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 1 pracovních dnů
Cena za 1 test: 34.00 $ bez DPH

Stanovení krevní skupiny u koček - serologicky


Kočky mají krevní skupinu A, B nebo AB. Důležitým poznatkem je výskyt přirozených aloprotilátek proti chybějícímu antigenu v krevním séru. Jedinec s krevní skupinou A má přirozené protilátky anti-B, titr anti-B protilátek u krevní skupiny A je velmi slabý. Naopak jedinec se skupinou B má protilátky anti-A v krevním séru ve vysokém titru. Jedinec se skupinou AB je univerzálním příjemcem krve při transfúzi, protože nemá ani anti-A ani anti-B protilátky. Když podáme krev s krevní skupinou B, jedinci s krevní skupinou A, tak nemusí dojít ke zřejmé klinické reakci, ale červené krvinky podané transfúzí mají poloviční životnost přibližně 2 dny. Tato transfúze nemá tedy nakonec pozitivní efekt pro pacienta. V případě poskytnutí krve typu A, kočce s krevní skupinou B, červené krvinky mohou přežít minuty až hodiny s vážnými klinickými příznaky, někdy pro jedince osudnými. Akutní hemolytická transfúzní reakce v tomto případě může být pozorována už při podání 1 ml inkompatibilní krve.

Krevní skupiny jsou geneticky determinovány. Navrhované názvosloví pro alely:
A - pro skupinu A,
a - pro skupinu AB,
b - pro skupinu B.
Geny krevní skupiny A jsou dominantní. Gen pro „b" je recesivní. Způsob dědičnosti skupiny AB není zcela jasný, pravděpodobně se dědí pomocí jiné alely, která dovoluje expresy obou antigenů. Geneticky kočka s krevní skupinou A může být AA, Aa nebo Ab. Kočka s krevní skupinou B je bb.

Skupina A je nejčastější - mezi plemena, u kterých se vyskytuje pouze A patří siamské kočky, barmské kočky, ruské modré kočky, ocicat a orientální krátkosrsté kočky (zdroj Leslie A Lyons). Plemena s častějším výskytem krevní skupiny B jsou exotické kočky, britské krátkosrsté kočky, Cornish Rex and Devon Rex. Výskyt krevní skupiny AB je pod 1 %. Jsou popisovány i geografické rozdíly výskytu krevní skupin u plemen koček.

Znalost krevních skupin u koček je důležitá v případné nutnosti transfúze (možnost vzniku transfúzní reakce) a neonatální isoerytrolýzy u narozených koťat.

V případě nutnosti transfúze by měla být dárci i příjemci určena krevní skupina. Transfúze inkompatibilní krve vede akutní hemolytické anémii. Obecně může být transfúzní reakce i neimunitního původu např. infekce kontaminovanou krví, přetížení cirkulačního systému, špatným skladováním nebo podáním krve aj. V případě imunitního původu dojde k inkompatibilitě podáním krve skupiny A příjemci s krevní skupinou B. Během několika minut až hodin dochází k destrukci červených krvinek skupiny A. Výsledkem je těžká anafylaktická reakce a intravaskulární hemolýza.

Pro chovatele koček je důležité znát krevní skupinu a s ní související aloprotilátky, protože u koťat mohou způsobit inkompatibilní reakci - neonatální isoerytrolýzu (NI). Koťata se rodí bez aloprotilátek, vytváří si je až v průběhu života, protilátky vykazují od 6-8 týdne a plného titru dosahují ve 3 měsících. NI nastává zejména u koťat, která se narodila kočce s krevní skupinou typu B spářené s kocourem krevní skupiny typu A. Koťata (s krevní skupinou A) z kolostra, kterým jsou po porodu vyživovány zachycují anti-A protilátky, které způsobí destrukci jejich erytrocytů. V rozmezí několika hodin dojde k rozvoji hemolytického onemocnění, které může být až letální. Mezi příznaky doprovodné příznaky patří např. vymizení sacího reflexu, apatie, neklid, ikterus, hnědé zbarvení moči. Hlavní prevencí je zjištění krevní skupiny kočky a kocoura, se kterým bude kočka pářena.

Infekce FeLV+FIV, FIP a krevní skupiny se testují z krve. Dostatečné množství pro všechny tři testy i genetické vyšetření je 1ml (ne méně) krve v EDTA zkumavce (odběrovou zkumavku poskytujeme). Krev uchovávejte pokud možno v chladu (nemrazte). Krev je třeba odeslat do laboratoře v den odběru nejlépe expresní zásilkovou službou (např. EMS službou České pošty nebo PPL).

Neodesílejte krev v pátek!

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 1 pracovních dnů
Cena za 1 test: 34.00 $ bez DPH