Testování koček: Parentita ke genetickému profilu - pro potomky

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 5.00 $ bez DPH

Stanovení parentity u koček

Zajímá Vás, jestli kotě, které jste si vybrali na základě vynikajících úspěchů jeho rodičů, je skutečně potomkem uváděných rodičů? Vaše kočka očekává koťata a Vy si nejste jistí, který z Vašich kocourů je otcem? Identifikace jedince pomocí genetického profilu, popřípadě stanovení parentity, Vám může pomoci.

Při objednání parentity ke genetickému profilu pro potomky Vám bude do objednávky automaticky přidáno vyšetření Genetický profil v ceně 1200 Kč. Stanovení genetického profilu jedince je pro určení parentity nezbytné, neboť příbuznost jedinců se určuje na základě porovnání jejich genetických profilů. Genetický profil je stanoven dle ISAG.

Pro určení paternity s vysokou pravděpodobností je potřeba vzorek obou rodičů. Jedinci jedné rasy jsou si totiž vzájemně velmi podobní a liší se jen v několika markerech (mikrosatelitech).

.

Mohu dodat pro ověření parentity již stanovený genetický profil?

Místo vzorku ke stanovení genetického profilu je možné dodat již hotový stanovený genetický profil. Je-li jeden z posuzovaných genetických profilů stanoven v jiné laboratoři, Genomia účtuje poplatek 96 Kč (včetně DPH) za zpracování externího genetického profilu (poplatek najdete v ceníku našich ostatních služeb).

.

Co je to genetický profil?

Stanovení genetického typu znamená určit soubor genetických znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat. Znalost genetického typu lze využít při ověřování původu jedince, při identifikaci ztraceného jedince ...

DNA profil jedince lze stanovit ze vzorku krve popř. ze vzorku bukální sliznice. Stanovení paternity je stejné jako u lidského druhu. Hledají se společné znaky v DNA potomka a rodičů (rodiče). Pokud je skutečně pravděpodobný rodič zároveň biologickým rodičem, je potvrzena paternita (příbuznost) - biologický rodič se shoduje s potomkem vždy z 50% v každém markeru. Ke stanovení příbuznosti jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, nazývané též mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se mění podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace. STR alely jsou zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Jeden z primerů každého páru je na 5´ konci označen  fluorecenčním barvivem. Fragmenty jsou rozděleny a detekovány v jediném elektroforetickém střiku, s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje.

Pro stanovení příbuznosti u koček se využívají následující lokusy: FCA069, FCA075, FCA105, FCA149, FCA220, FCA229, FCA310, FCA441, FCA678, Amelogenin, FCA026, FCA201, FCA293, FCA453, FCA649. Tyto markery jsou zahrnuty v doporučeném panelu dle International Society for Animal Genetics  (ISAG). Genomia stanoví minimálně 12 z uvedených merkerů.

.

Genomia se pravidelně účastní srovnávacích testů kvality pořádané každé dva roky organizací ISAG (International Society for Animal Genetics). Zde jsou k nahlédnutí poslední certifikáty kvality, kde Genomia vždy uspěla na výbornou :-)

2018-2019_Cat-ISAG

.

ISAG2016 feline

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 5.00 $ bez DPH