Testování psů: CDMC u holandského ovčáka

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

CDMC (komplex cerebelární degenerace-myositida) u holandského ovčáka

Onemocnění CDMC kombinuje příznaky mozečkové degenerace a zánětlivé myopatie. U postižených psů se objevuje svalový třes, ztuhlost pánevních končetin, svalová slabost progredující do neschopnosti chůze a závažná svalová atrofie. Dále byla pozorována mozečková ataxie a hypermetrie. Svalová slabost a generalizovaná svalová atrofie se začínají projevovat ve 3 – 9 měsících věku.

U holandského ovčáka je toto onemocnění způsobeno missense mutací c.1046T>C v genu SLC25A12, který kóduje elektrogenní aspartát-glutamátový přenašeč v mitochondriích. Silné poškození jeho transportní aktivity vlivem mutace vede k oxidačnímu stresu a vzniku prozánětlivého prostředí ve svalech.

Způsob dědičnosti mutace je autozomálně recesivní. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen. Přenašeči mutovaného genu jsou klinicky zdraví, mutaci však přenášejí na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % potomků zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou tedy postiženi tímto onemocněním.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Shelton, G.D., Minor, K.M., Li, K., Naviaux, J.C., Monk, J., Wang, L., Guzik, E., Guo, L.T., Porcelli, V., Gorgoglione, R., Lasorsa, F.M., Leegwater, P.J., Persico, A.M., Mickelson, J.R., Palmieri, L., Naviaux, R.K. : A mutation in the mitochondrial aspartate/glutamate carrier leads to a more oxidizing intramitochondrial environment and an inflammatory myopathy in Dutch shepherd dogs. J Neuromuscul Dis 6:485-501, 2019. Pubmed reference: 31594244

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH