Ptáci Orel mořský - genetický profil

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 30 pracovních dnů
Cena za 1 test: 51.00 $ bez DPH
Cena za 3+ testů: 46.00 $ bez DPH

Stanovení genetického profilu - Orla mořského (Haliaeetus albicilla)

V případě testování genetického profilu preferujeme vzorky krve. Analýza je velice citlivá na kvalitu DNA. Pro analýzu postačuje odběr 2 kapek krve do zkumavky s ethanolem.

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor genetických znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat.

.

Ke stanovení genetického profilu jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, také nazývané mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se mění podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace.

STR alely jsou zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Jeden z primerů každého páru je na 5´ konci označen fluorecenčním barvivem. Fragmenty jsou rozděleny a detekovány v jediném elektroforetickém střiku, s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje.

Stanovované markery: AG12, Aa49, AG04, Aa27, AG05.

.

Reference:

Literák, I., Mrlík, V., Hovorková, A. et al. Origin and genetic structure of white-tailed sea eagles (Haliaeetus albicilla) in the Czech Republic: an analysis of breeding distribution, ringing data and DNA microsatellites. Eur J Wildl Res 53, 195–203 (2007). https://doi.org/10.1007/s10344-006-0081-z

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 30 pracovních dnů
Cena za 1 test: 51.00 $ bez DPH
Cena za 3+ testů: 46.00 $ bez DPH