Testování psů: NAD u rotvajlerů

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

  • Balíček Rotvajler DM (SOD1A) + JLPP + vWDI + FGF5 + LEMP u německých dog a rotvajlerů + NAD + MTM1 + Hluchota u rotvajlerů

Neuroaxonální dystrofie (NAD) u rotvajlerů

Neuroaxonální dystrofie patří do skupiny vzácných, heterogenních dědičných neurodegenerativních poruch. Byla popsána u různých druhů savců, včetně lidí, psů, ovcí, dobytka, koní nebo koček a vyskytuje se sporadicky po celém světě.

Klinické projevy a nástup onemocnění se u různých druhů savců i mezi jedinci téhož druhu liší. U rotvajlerů se první příznaky objevují u mladých psů a zahrnují především posturální deficity, problémy s chůzí, hypermetrii, intenční třes a nystagmus. Mezi třetím a pátým rokem věku se objevují další neurologické příznaky, např. třes hlavy, slepota, ztráta reakce na hrozbu, zhoršená schopnost příjmu jídla. Rozvíjí se mírná mozečková atrofie a demyelinizace axonů. Charakteristickým patologickým rysem jsou těžké otoky axonů, tzv. sféroidy, v centrální a zřídka také v periferní nervové soustavě.

Příčinou onemocnění je missense mutace c.2504A>G v genu VPS11.

Mutace je děděna autozomálně recesivním způsobem. Nemoc se tedy projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označování P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) tedy bude teoreticky 25 % potomků zdravých, 50 % potomků budou přenašeči a 25 % zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou postiženi NAD. Křížením zdravého jedince (N/N) a přenašeče (N/P) teoreticky vznikne 50 % přenašečů a 50 % zdravých jedinců. Pokud bychom kryli přenašeče (N/P) a postiženého jedince (P/P), tak by teoreticky vzniklo 50 % postižených jedinců a 50 % přenašečů.

.

Reference:

Lucot, K.L., Dickinson, P.J., Finno, C.J., Mansour, T.A., Letko, A., Minor, K.M., Mickelson, J.R., Drögemüller, C., Brown, C.T., Bannasch, D.L., Lucot, K.L., Dickinson, P.J., Finno, C.J., Mansour, T.A., Letko, A., Minor, K.M., Mickelson, J.R., Drögemüller, C., Brown, C.T., Bannasch, D.L. : A missense mutation in the vacuolar protein sorting 11 (VPS11) gene is associated with neuroaxonal dystrophy in Rottweiler dogs. G3 (Bethesda) 8:2773-2780, 2018. Pubmed reference: 29945969

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH