Ptáci Amazoňan - parentita ke genetickému profilu - pro mláďata

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 14 pracovních dnů
Cena za 1 test: 2.00 $ bez DPH

Při objednání parentity ke genetickému profilu pro potomky Vám bude do objednávky automaticky přidáno vyšetření Genetický profil v ceně 1180 Kč (v případě testování pouze jednoho rodiče a jednoho potomka) nebo v ceně 980 Kč (v případě dodání obou rodičů a potomka nebo v případě testování více potomků). Stanovení genetického profilu jedince je pro určení parentity nezbytné, neboť příbuznost jedinců se určuje na základě porovnání jejich genetických profilů.

Ověření parentity se provádí porovnáním genetických profilů zúčastněných jedinců – potomka, otce, matky. Ověření maternity nebo paternity není jednoznačné, pokud není porovnávána celá rodina. Pro posouzení příbuznosti rodiny – potomka, otce, matky – je nutné stanovit genetický profil všech účastníků. Výstupem jsou čtyři certifikáty – tři s genetickým profilem a jeden s ověřením parentity.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 14 pracovních dnů
Cena za 1 test: 2.00 $ bez DPH