Testování psů: PK deficit u WHWT

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Deficit pyruvátkinázy u west highland white terrierů

Deficit pyruvátkinázy představuje dědičné hemolytické onemocnění, které se vyskytuje nejen u psů, ale i u lidí a koček. Pyruvátkináza je klíčový enzym v anaerobní glykolýze. Nedostatek enzymu vede k nedostatečné produkci ATP, následkem je lýza erytrocytů nebo jejich předčasná destrukce ve slezině.  Zvýšený zánik erytrocytů se klinicky projeví jako anémie (chudokrevnost). Životnost červených krvinek u psů je přibližně jeden měsíc, v případě deficitu pyruvátkinázy je životnost erytrocytů jen pár dní. Mezi doprovodné projevy deficitu pyruvátkinázy patří celková slabost, zvýšená srdeční činnost, bledé sliznice, poruchy jaterních funkcí, hepatomegalie, splenomegalie, nesnášenlivost zátěže a ztráta hmotnosti.

První klinické příznaky se obvykle objevují okolo 4 měsíců věku psa. Heterozygotní psi (přenašeči mutace) jsou obvykle asymptomatičtí, i přesto, že mají poloviční hladiny pyruvát kinázové aktivity. Fyzicky neaktivní postižení jedinci vykazují pozdější nástup klinických příznaků.

Hematologická analýza obvykle odhalí závažnou regenerativní anémii a vysokou koncentraci feritinu v séru. U některých psů se vyvíjejí další příznaky např. závažná sekundární hemochromatóza, progresivní myelofibróza a osteoskleróza kostní dřeně.

Vzhledem k tomu, že klinické příznaky mohou být lehce zaměnitelné s jinými metabolickými poruchami, je testování zodpovědných mutací u psích plemen vhodným řešením pro určení správné diagnózy způsobené deficitem pyruvátkinázy.

U plemene west highland white terrier je toto onemocnění způsobeno mutací c.1333_1338dup v genu PKLR.

Dědičnost mutace je autozomálně recesivní. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen. Přenašeči mutovaného genu jsou klinicky zdraví, mutaci však přenášejí na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % potomků zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou tedy postiženi tímto onemocněním.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Citace:

Skelly, B.J., Wallace, M., Rajpurohit, Y.R., Wang, P., Giger, U. : Identification of a 6 base pair insertion in West Highland White Terriers with erythrocyte pyruvate kinase deficiency American Journal of Veterinary Research 60:1169-1172, 1999. Pubmed reference: 10490091

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH