Ptáci Stanovení pohlaví ptáků

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 26.00 $ bez DPH
Cena za 6+ testů: 24.70 $ bez DPH

Související testy

Počet vzorků

Stanovení pohlaví (cena včetně DPH)

1-5

690

6-15

660

15-25

630

26  více

600

Množstevní slevy od 15 kusů výše budou zohledněny při potvrzení objednávky.

Vyšetření je možné provést z vytrženého peří nebo podskořápečné blány.

Zkouška je prováděna akreditovaně pro řády papoušci (Psittaciformes), dravci (Falconiformes), kukačky (Cuculiformes), měkkozobí (Columbiformes), hrabaví (Galliformes), brodiví (Ciconiiformes), pěvci (Passeriformes), sovy (Strigiformes).

Určení pohlaví mláďat ptáků podle morfologických znaků je téměř u většiny druhů naprosto nemožné. Dospělci celé poloviny druhů ptáků nevykazují morfologické rozdíly mezi samcem a samicí buď vůbec, nebo jen na úrovni, podle které nemůže být pohlaví spolehlivě určeno. Pohlaví lze určit kloakální sondáží. Ta však představuje vysoké riziko poranění jedince i chyby určení pohlaví. Určení pohlaví analýzou DNA metodou PCR představuje moderní, přesnou, rychlou, spolehlivou a neinvazivní alternativu. Metoda se hodí i pro vyšetření mláďat, u kterých ještě nejsou vyvinuté pohlavní orgány. Metoda je také použitelná pro analýzu pohlaví z podspořápečné blány ihned po vylíhntí mláděte.

Pohlaví ptáků je určeno pohlavními chromozomy Z a W. Samice jsou heterogametické (na rozdíl od člověka) a jejich chromozomová sada obsahuje kombinaci pohlavních chromozomů ZW. Samci jsou homogametičtí, jejich chromozomová sada obsahuje chromozomy ZZ.  Na základě prokázání přítomnosti či absence W chromozomu či specifické sekvence W chromozomu lze určit pohlaví neznámého jedince.

Prvním popsaným genem na W chromozómu byl CHD1 gen (chromo-helicase DNA binding protein). Tento gen je velice podobný lidskému genu CHD1 (označuje se CHD1W). Obecně jsou CHD geny mezi různými živočišnými druhy značně konzervativní. CHD1 gen byl u většiny ptáků nalezen ještě v jedné kopii na chromozómu Z (označuje se CHD1Z). Sekvence CHD1 genu je přerušena intronem, který má různou délku u CHD1W a CHD1Z genu. Určení pohlaví ptáků pomocí PCR je většinou založeno na amplifikaci homologních sekvencí CHD1Z a CHD1W genů včetně vloženého intronu, který v závislosti na pohlaví určuje délku PCR produktů. Tato metoda použitelná u většiny ptáků s výjimkou nadřádu běžců (Ratitae) - pro stanovení pohlaví běžců objednávejte samostatné vyšetření.

K určení pohlaví pomocí metody PCR jsou často používány primery vycházející z následujících publikací:

  • Griffiths et. al. 1998 - omezení pro zástupce řádů svišťounů (Apodiformes) a sov (Strigiformes)
  • Kahn et. al. 1998 - omezení pro zástupce řádů svišťounů (Apodiformes), sov (Strigiformes) a čeledi sokolovitých (Falconidae)
  • Fridolfsson and Ellegren 1999 - omezení pro zástupce čeledí sýkorovitých (Paridae) a některých zástupců zástupců vrabcovitých (Passeridae)
  • V případě stanovení pohlaví pro zástupce řádů dravci (Falconiformes), brodiví (Ciconiiformes), sovy (Strigiformes) je častěji využívána alternativní PCR metoda ARMS (amplifikační refrakční mutační systém), která využije rozdílů v sekvenci mezi CHD1W a CHD1Z (Ito et al. 2003).

V případě prvních dvou publikací u zástupců vyjmenovaných řádů a čeledí vznikají PCR produkty identické délky CHD1Z a CHD1W  genů. V případě použití primerů z publikace Fridolfsson and Ellegren 1999 dochází k amplifikaci produktu pouze z CHD1Z genu.

.

Zdroje:

Fridolfson, A. and Ellegren, H.: A simple and universal method for molacular sexing od non-ratite birds. J. Avian Biol. 30: 116-121,1999

Griffiths, R. , Double M., Orr K., and Dawson R.: A DNA test to sex most birds. Molecular Ecology (1998) 7, 1071-1075

Kahn, N.  St. John J., and Quinn, T.: Chromosome-specific Intron Size Differences in the Avian CHD Gene Provide an Efficient Method for Sex Identification in Birds .The Auk 115(4):1074-1078, 1998

Ito H, Sudo-Yamaji A, Abe M, Murase T, Tsubota T.: Sex identification by alternative polymerase chain reaction methods in Falconiformes. Zoolog Sci. 2003 Mar;20(3):339-44.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 26.00 $ bez DPH
Cena za 6+ testů: 24.70 $ bez DPH