Ptáci Jestřáb lesní - genetický profil

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 44.00 $ bez DPH
Cena za 3+ testů: 37.00 $ bez DPH

Stanovení genetického profilu - Jestřába lesního (Accipiter gentilis)

Pro ověření příbuznosti objednávejte k testu genetického profilu potomků test: Jestřáb lesní - parentita ke genetickému profilu - pro mláďata

V případě testování genetického profilu preferujeme vzorky krve. Analýza je velice citlivá na kvalitu DNA. Pro analýzu postačuje odběr 2 kapek krve do zkumavky s ethanolem.

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor genetických znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat.

.

Accipiter1

.

Ke stanovení genetického profilu jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, také nazývané mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se mění podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace.

STR alely jsou zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Jeden z primerů každého páru je na 5´ konci označen fluorecenčním barvivem. Fragmenty jsou rozděleny a detekovány v jediném elektroforetickém střiku, s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje.

Laboratoř Genomia garantuje stanovení minimálně 7 z následujících 8 makrerů: AGE1a, AGE2, AGE4, AGE5, AGE7, AGE9, AGE10, AGE11.

.

Accipiter2

Reference:

Nick Dawnay et al.: Genetic data from 28 STR loci for forensic individual identification and parentage analyses in 6 bird of prey species, 2008 Forensic Science International: Genetics

M. Safrova, M. Dajbychova, B. Bláhová, K. Saskova, K. Stampachova, J. Hanel: Developing of method for routine identity testing using STR loci in Accipiter gentilis; Poster 33rd conference of the International Society of Animal Genetics (ISAG) 2012, Cairns, Australia

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 44.00 $ bez DPH
Cena za 3+ testů: 37.00 $ bez DPH