Ptáci Ara - genetický profil

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 44.00 $ bez DPH
Cena za 3+ testů: 37.00 $ bez DPH

Stanovení genetického profilu ptáků rodu Ara

Pro ověření příbuznosti objednávejte k testu genetického profilu potomků test: Ara - parentita ke genetickému profilu - pro mláďata

V případě testování genetického profilu preferujeme vzorky krve. Analýza je velice citlivá na kvalitu DNA. Pro analýzu postačuje odběr 2 kapek krve do zkumavky s ethanolem.

Testy DNA profilu a ověření parentity potomků jsou potřebné pro vydání stanoviska k výjimkám ze zákazu obchodních činností vědeckým orgánem CITES pro odchovy arů hyacintových (Anodorhynchus hyacinthinus). Instrukce pro odběry vzorků za účelem vydání výjimky najdete zde.

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor genetických znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat.
Ke stanovení genetického profilu jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, také nazývané mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se odlišují podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace.

STR alely jsou nejčastěji zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Při PCR vzniknou fragmenty obsahující STR motivy. Tyto fragmenty jsou fluorescenčně značené, což umožňuje jejich separaci a vizualizaci s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje.

Laboratoř Genomia stanovuje pro DNA profil Arů markery: UNACT21, UNACT32, UNACT43, UNACT74, UNAGT55.

.

Reference:

Gebhardt KJ, Waits LP.: Cross-species amplification and optimization of microsatellite markers for use in six Neotropical parrots. Mol Ecol Resour. 2008 Jul;8(4):835-9.

Caparroz R., Miyaki Y.C., Barker J.: Characterization of microsatellite loci in the Blue-and-gold Macaw, Ara ararauna (Psittaciformes: Aves) Molecular Ecology Notes. 2003 Sep; 3(4):441-3

Flavia T. Presti1, Janaína Meyer1, Paulo T.Z. Antas2, Neiva M.R. Guedes3 and Cristina Y. Miyaki1: Non-invasive genetic sampling for molecular sexing and microsatellite genotyping of hyacinth macaw (Anodorhynchus hyacinthinus). Genetics and Molecular Biology, 36, 1, 129-133 (2013)

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 44.00 $ bez DPH
Cena za 3+ testů: 37.00 $ bez DPH