Jak vám diverzitní koeficient pomůže s výběrem chovného páru

Jak vám diverzitní koeficient pomůže s výběrem chovného páru

Každý zkušený chovatel jistě potvrdí, že určování ideálního chovného páru je nadmíru zodpovědný a náročný úkol. Je při něm potřeba zohlednit celou řadu aspektů v podobě standardu plemene, vzhledu, zdraví, temperamentu nebo pracovních schopností. Protože však dnes můžeme vybírat ze špičkových jedinců po celém světě, často i na konci takto důkladné analýzy zbývá více na první pohled stejně vhodných kandidátů. V takovém případě přichází ke slovu porovnání genetických profilů vyjádřené tzv. diverzitním koeficientem.

Co je genetický profil

Genetický profil psa představuje soubor DNA znaků, který je charakteristický výhradně pro daného jedince. V angličtině se proto používá výstižný termín DNA fingerprint vyjadřující, že se jedná o obdobně nezaměnitelný identifikační prostředek, jakým je otisk prstu. Díky možnosti jednoznačné celoživotní identifikace každého zvířete má genetický profil v chovatelské praxi celou řadu uplatnění. My se však nyní zaměříme především na jeho roli při hledání optimální dvojice k nakrytí.

V první řadě je nutné si uvědomit, že DNA profil neslouží k posouzení zdravotních nebo schopnostních předpokladů testovaných psů, na to existují jiné metody. Jeho účelem je zjištění míry podobnosti mezi potenciálními rodiči proto, aby pro páření byli vybráni co nejméně příbuzní jedinci, čímž se minimalizuje riziko nežádoucích mutací u potomstva. Abychom mohli říct, který pes a fena se budou nejlépe hodit ke zplození společných štěňat, musíme tudíž znát genetické profily všech, kteří jsou ve hře, a vzájemně je porovnat.

Čím nižší diverzitní koeficient, tím vhodnější pár

Výsledkem takového srovnání je diverzitní koeficient, jenž představuje číslo udávající genetickou podobnost zkoumaného páru. Čím je číslo menší, tím jsou fena a pes rozdílnější a tím pádem vhodnější ke spáření. Ke komparaci se používají tzv. STR markery z DNA profilů, což jsou znaky v nekódujících oblastech genu, pro které platí, že čím vyšší shodu vykazují, tím jsou porovnávaní jedinci podobnější.

Aby to nebylo tak jednoduché, používají se ve světě při testování profilů psů dva různé přístupy stanovení markerů – dle ISAG (International Society for Animal Genetics) a dle AKC  (American Kennel Club). Na základě obou lze zvířata jednoznačně identifikovat, avšak není možné pouhým porovnáním výsledků těchto dvou metod stanovit diverzitní koeficient, neboť každá pracuje s jinými údaji, tzn. lze porovnávat DNA profily dle ISAG nebo dle AKC, nelze to kombinovat.

Kde najdete kalkulačku diverzitního koeficientu

Pokud ale máte k dispozici všechny DNA profily stejného typu (v ČR to bude pravděpodobně ISAG), můžete si diverzitní koeficient vypočítat velmi snadno sami pomocí online kalkulačky, kterou najdete například na webu genetické laboratoře Genomia.cz. Na rozdíl od USA je zde tato služba zcela zdarma. Stačí, když do vyznačených políček zadáte hodnoty jednotlivých markerů buď jedné feny a dvou psů, nebo jednoho psa a dvou fenek, a výsledná čísla vám okamžitě ukážou, který pár je pro chov vhodnější.