Border kólie

Border kólie

Border kolie se ve světě psích plemen těší výsadnímu postavení. Hovoří se o ní výhradně v superlativech jako o nejinteligentnějším plemeni a nejlepším pasteveckém psu světa. Border kolie vyniká svojí rychlostí a schopností snadno a rychle se učit všemu novému. Vyznačuje se úzkou vazbou na svého vůdce, s kterým udržuje neustále oční kontakt a s radostí plní všechna jeho přání.

V oblasti mezi Anglií a Skotskem (Border country), byly vždy příznivé podmínky pro pasení ovcí a lidé tam využívali ovčácké psy už od nepaměti. Odtud také plemeno s největší pravděpodobností pochází.

Zvláštností plemene je upřený „fixující až hypnotický" pohled, jehož prostřednictvím Border kolie udržuje svěřené stádo zvířat pod kontrolou. Zajímavé je také přikrčené držení těla s nízko nesenou hlavou vyčnívající dopředu (pohyb připomíná plížení).

Border kolie jsou skutečně velice učenlivé, chápavé, obratné, rychlé a vstřícné k požadavkům svého majitele. Jsou považovány za jedničky nejen v roli pomocníků farmářům, ale i v mnoha psích sportech, počínaje agility přes frisbee až po tanec se psem, kde se nezřídka umisťují na prvních místech.

.

Genetika zbarvení srsti u Border kolií

Základní zbarvení Border kolií je černobílá, hnědobílá (až načervenalobílá) a pravá červená, viz tabulky.

.

Přítomnost či přenašečství pálení způsobuje gen ASIP (Lokus A), konkrétně alela at. Alela at způsobuje fenotypický projev zbarvení černá - světle hnědá tzv. black and tan (tricolor, pálení). Lokus A je ovlivňován lokusem K. Fenotyp black and tan daný alelou at se neprojeví, pokud pes nese alespoň 1 alelu KB (alelu pro tzv. dominantní černou). V případě genotypů ky/ky ,ky/kbr a  kbr/kbr se fenotypický projev alely at projeví. Jedinec s výsledným zbarvením s pálením má genotyp at / at.

Uvádíme příklad trikolorní border kolie:

border_tricolour

.

Dále se může vyskytovat šedé zbarvení srsti na bílých místech, tzv "mottled". Srst je na bílých plotnách prorostlá černými chlupy, takže výsledný efekt je šedý. Mottled je lépe zřetelné u dlouhé srsti, u krátkosrstých jedinců se jeví jako tečky. Pro toto zbarvení srsti není doposud dostupný genetický test. Uvádíme příklad hnědo-bílého mottled.

border_ brown_white_mottled

.

Za modrobílé zbavení srsti je zodpovědný gen MLPH (Lokus D), který u jedinců s genotypem homozygot dd způsobí naředění původní černé barvy na výslednou modrou. Uvádíme příklad blue merle zbarvení:

border_blue_merle

.

Blue i red merle zbarvení způsobuje gen Merle, který byl zmapován na psím chromozómu 10 (CFA 10). Merle jedinec může být buď homozygot s genotypem MM nebo heterozygot s genotypem Mm. Merle mutace neovlivňuje pouze barvu srsti, ale mění také barvu očí, nosu a polštářků tlapek. Jedinci nesoucí merle mutaci mívají často černé oko změněné na světlé až modré. V souvislosti s merle mutací dochází často k defektům zraku a sluchu. Více informací najdete v samostatném článku věnovaném merle.

Slate (břidlicové) merle zbarvení srsti vzniká zředěním blue merle nebo-li přítomností merle mutace a současně homozygotního genotypu dd (Lokus D). Aby mohl vzniknout jedinec se slate merle zbarvením stačí, aby jeden rodič byl merle heterozygot Mm či homozygot MM a oba rodiče měli aspoň jednu alelu d.

Sable (sobolí) merle zbarvení srsti je způsobeno účinkem genu ASIP (Lokus A), konkrétně alela ay a současně přítomností genotypu MM nebo Mm (gen Merle).

Jedinec zbarvený sable ředěná merle má navíc přítomný genotyp dd (lokus D)

.

1) Černobílá, černobílá s pálením, černobílá / mottled, černobílá s pálením / mottled, modrobílá, modrobílá s pálením, blue merle, blue merle s pálením, slate merle (břidlicová merle), slate merle s pálením

Genotyp

Barva srsti / Barva nosu

Přenašečství barvy srsti

EEBB

černá, bikolor, trikolor, blue merle / černá

-

EeBB

černá, bikolor, trikolor, blue merle / černá

červená

EEBb

černá, bikolor, trikolor, blue merle / černá

hnědá

EeBb

černá, bikolor, trikolor, blue merle / černá

červená a hnědá

.

bicolor

.

2) Hnědobílá, hnědobílá s pálením, lila-bílá, lila-bílá s pálením, lila merle, lila merle s pálením

Genotyp

Barva srsti / Barva nosu

Přenašečství barvy srsti

EEbb

hnědá, bicolor, trikolor, merle / hnědá

-

Eebb

hnědá, bicolor, trikolor, merle / hnědá

červená

.

border_brown_white

.

3) Červená, červenobílá, red merle

Genotyp

Barva srsti / Barva nosu

Přenašečství barvy srsti

eeBB

červená, červenobílá, red merle / černá

-

eeBb

červená, červenobílá, red merle / černá

hnědá

eebb

červená, červenobílá, red merle / hnědá

-

.

border_red