Výskyt dědičných nemocí u čínských chocholatých psů

Výskyt dědičných nemocí u čínských chocholatých psů

U čínských chocholatých psů je možné testovat několik dědičných nemocí. Uvádíme procentuální výskyt psů přenašečů, mutovaných homozygotů a psů bez nálezu mutace. Testovaný soubor čítá přes 1000 psů plemene čínský chocholatý. V testovaném souboru jsou zahrnuti příbuzní i nepříbuzní psi z různých zemí Evropy.

.

PLL Primární luxace čočky, mutace c.1473+1G>A ADAMTS17

 • 66 % psů s normálním genotypem
 • 32 % přenašečů mutace
 • 2 % psů mutovaných homozygotů

.

PRA-prcd Progresivní retinální degenerace tyčinek a čípků, mutace c.5G>A PRCD

 • 95 % psů s normálním genotypem
 • 5 % přenašečů mutace
 • 0 % psů mutovaných homozygotů

.

PRA-rcd3 rod cone dysplasia typu 3, mutace c.1940delA genu PDE6A

 • 98 % psů s normálním genotypem
 • 2 % přenašečů mutace
 • 0 % psů mutovaných homozygotů (vzhledem k časnému nástupu nemoci nemusí být postižení jedinci geneticky testováni, jsou identifikováni očním vyšetřením).

.

DM degenerativní myelopatie, mutace c.118G>A genu SOD1A (testovaný soubor zahrnuje statisticky nevypovídající počet psů, tj. méně než 50 jedinců)

 • 86 % psů s normálním genotypem
 • 14 % přenašečů mutace
 • 0 % psů mutovaných homozygotů
.

Plzeň, Česká republika, 22. listopadu 2018

Tým Genomia