Degenerativní Myelopatie u Kavalír King Charles španělů 11/2018

Degenerativní Myelopatie
Statistický přehled výsledků plemena Kavalír King Charles španěl

Za rok 2017 a 2018 bylo otestováno 80 Kavalír King Charles španělů z České republiky na degenerativní myelopatii, mutaci c.118G>A v SOD1 genu. Více informací o nemoci a testu naleznete na adrese https://www.genomia.cz/cz/test/dm/

.

V testovaném souboru bylo nalezeno:

  • 14 psů s normálním genotypem -> 17,5 %
  • 37 psů přenašečů mutace -> 46,25 %
  • 29 psů mutovaných homozygotů = psů v riziku rozvoje DM -> 36,25 %

.

V testovaném souboru jsou zahrnuti příbuzní i nepříbuzní psi. Počet nalezených přenašečů a postižených psů je pravděpodobně zvýšen oproti průměrné populaci vlivem testování příbuzných jedinců. Nicméně je zřejmé, že mutovaná alela je v populaci Kavalír King Charles španělů z České republiky výrazně rozšířena.

.

Plzeň, Česká republika, 12. listopadu 2018

Tým Genomia