Anglický kokršpaněl

Anglický kokršpaněl

Angličtí kokři pravděpodobně navazují na staré španělské ptačí psy. Až do 18. století byly rozdíly mezi setry a španěly nejasné. V Anglii prý dokonce existovali španělé používaní k vystavování, jimž se oficiálně říkalo setři. S názvem kokr se setkáváme teprve od konce 18. století. Avšak ani v této době nebylo zcela jasné, kteří psi pod toto označení patří. Údajně ještě v polovině 19. století byli jako kokršpanělé označováni i kavalíři a king Charles španělé a další španělé, jejichž hmotnost nepřekročila 12 kilogramů (jak podotýká kynolog a autor odborných knih Hans Räber). Postupně se během 19. století začali oddělovat špringršpanělé a z nich dále diferencovat sussex a clumber španělé. Typ kokršpaněla se z počátku proměňoval. Rozlišovaly se dva základní typy: typ cob a typ setr. Z nichž kompaktnější a poněkud masivnější typ cob postupem času ustoupil do pozadí. Dodnes se s ním však setkáváme u černých kokrů, zatímco barevní kokři se spíše přiklonili k typu setr.

Dříve si kokry pořizovali spíše lovci, dnes se zájemci o ně rekrutují z mnohem pestřejší společnosti. S tímto chytrým psem se často setkáte i na cvičištích agility, při zkouškách obedience a mnoha dalších sportovních odvětvích. I přes vývoj směrem k společenskému a sportovnímu psu, který je patrný u všech loveckých plemen, však jeho lovecké schopnosti nezakrněly.

.

Genetika zbarvení srsti u Anglických kokršpanělů

U kokršpanělů se setkáváme se spoustou zajímavých kombinací barev. Základní celoplášťové zbarvení je černé, játrové a červené (viz tabulky). Barva nosu může být černá nebo hnědá. Kromě zmíněných barev se můžeme setkat s oranžovým či lemon kokršpanělem.

.

1. Černý, černý s grošováním, černý s bílou, černý s pálením, černý s grošováním a pálením

Genotyp

Barva srsti / Barva nosu

Přenašečství barvy srsti

EEBB

černá / černá

-

EeBB

černá / černá

červená

EEBb

černá / černá

játrová

EeBb

černá / černá

červená, játrová

.

2. Játrový, játrový s grošováním, játrový s bílou, játrový s pálením, játrový s grošováním a pálením

Genotyp

Barva srsti / Barva nosu

Přenašečství barvy srsti

EEbb

játrová / hnědá

-

Eebb

játrová / hnědá

červená

.

cocker_liver

.

3. červený, červený s grošováním, červený s bílou, červený s pálením, červený s grošováním a pálením

Genotyp

Barva srsti / Barva nosu

Přenašečství barvy srsti

eeBB

červená / černá

-

eeBb

červená / černá

játrová

eebb

červená / hnědá

-

.

cocker_red

.

Dále se u kokršpanělů může k základnímu černému, játrovému a červenému celoplášťovému zbarvení vyskytovat grošování (Roan). Grošování si lze představit zhruba tak, že mezi plotnami základního zbarvení místy prorůstají současně bílé chlupy a chlupy zbarvené jako základ. Test na grošování však zatím není dostupný. Kokršpanělé mohou mít současně grošování s pálením. Příklad Roan zbarvení:

cocker_Black_Roan

.

Strakatost je kombinace čistě bílých ploch a ploch základní barvy, přičemž množství bílé barvy může nabývat od 20 % do 80 % celkové plochy kůže. U jednobarevných jedinců je podle standardu povolen bílý znak pouze na hrudi. Test pro strakatost zatím bohužel není k dispozici. Příklad strakatosti:

cocker_red_white

.

Lokus K a jeho vliv na lokus A

Přítomnost či přenašečství pálení způsobuje gen ASIP (Lokus A), konkrétně alela at. Alela at způsobuje fenotypický projev zbarvení černá - světle hnědá tzv. black and tan (tricolor, pálení). Lokus A je ovlivňován lokusem K. Fenotyp black and tan daný alelou at se neprojeví, pokud pes nese alespoň 1 alelu KB (alelu pro tzv. dominantní černou). V případě genotypů ky/ky ,ky/kbr a  kbr/kbr se fenotypický projev alely at projeví. Jedinec s výsledným zbarvením s pálením má genotyp at / at , jedinec s genotypem at /a (heterozygot) je přenašeč bicolor. Uvádíme příklad játrového kokršpaněla s pálením:

cocker_liver_tan

.

Vypracovali jsem vyčerpávající přehled barevnostních kombinací lokusů A, E, K. Zájemci pokračujte, prosím, zobrazením přehledové tabulky.