Jak zabránit zkřížené reaktivitě alergologického testu

Nový test pro psí a kočičí alergie - skríning a blokace zkřížené reaktivity

Výsledky alergologického testu jsou nyní přesnější :-)

NEXT+ představuje novou generaci testů pro stanovení specifického IgE v psím a kočičím séru. Používá monoklonální protilátky proti IgE vytvořené z rekombinantního psího IgE, aby se vyloučila kontaminace IgG nebo jinými imunoglobuliny. Díky tomu si NEXT + zachovává 100% specificitu prokázanou pro IgE.

Zcela inovativní je ale jeho schopnost blokovat zkříženě reaktivní karbohydrátové determinanty (CCD). Co to znamená? Většina proteinů souvisejících s alergickými onemocněními jsou glykoproteiny. Ve své struktuře tedy kromě alergenních proteinů obsahují i sacharidy (karbohydráty). CCD jsou považovány za nejčastěji zastoupenou alergenní strukturu v přírodě. Jsou součástí řady rostlinných alergenů, jako jsou pyly a rostlinné potraviny. Některé z těchto karbohydrátů jsou schopné samy o sobě vyvolat imunitní odpověď, při které jsou produkovány specifické IgE protilátky proti karbohydrátovému řetězci, a tím ovlivnit výsledek testu na přítomnost IgE. Tento jev se objevuje u 30 % lidské, psí i kočičí populace.

NEXT+ test je založen na detekci a blokování specifických IgE proti zkříženě reaktivním karbohydrátovým determinantům (CCD). Před samotným testem je proveden screening CCD. V případě pozitivního nálezu bude do testu přidán 100% specifický polosyntetický blokátor. Ten je zodpovědný za blokaci vazby IgE na CCD. Získané výsledky proto neobsahují IgE proti CCD. Detekovány jsou pouze alergeny skutečně zapojené do alergického onemocnění. NEXT+ tak eliminuje falešně pozitivní výsledky vzniklé tvorbou IgE proti CCD. Významně se tak zvyšuje specifičnost a citlivost testu. Blokace CCD v testech in vitro zvýšila korelaci s intradermálními testy a dosáhla vyšší klinické specificity in vitro testů. Výsledky jsou konkrétnější, přesnější a užitečnější pro návrh vhodné imunoterapie, jediné etiologické léčby alergie.