Testování psů: Agresivní chování

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Sklon k agresivnímu chování

Agrese u psů je již dlouho diskutovaným tématem. Vzhledem k možnému ohrožení lidského zdraví je všeobecnou snahou lépe porozumět charakteru této agrese a zejména objasnit její genetické pozadí. Ačkoliv je u určitých speciálně vyšlechtěných plemen agresivita v konkrétních případech žádoucí, je zcela možný i její nežádoucí projev v naprosto nepřípustných situacích. Z velké části může být agresivita způsobena zdravotním stavem, špatnou výchovou či zacházením. Tyto faktory jsou opravdu důležitým aspektem, ke kterým by se mělo primárně přihlížet. Majitel by měl nejprve objektivně zhodnotit, zda nemohlo dojít k nějaké změně ve zdravotním stavu jedince či chybě při jeho výchově. Jako další  faktor, který může být zodpovědný za náhlou agresi u některých plemen, může být i případná genetická predispozice.

Idiopatická agresivita (agrese z neznámých příčin) byla pozorována obzvláště u plemene Malinois. U dotyčného jedince se mohou objevit záchvaty propojené s agresivním chováním, jehož iniciační spoušť je často neznámá. Toto chování bylo popsáno jako epizodické, neplánováné, nepředvídatelné, bez nějaké očividné příčiny a naprosto mimo běžný charakter dotyčného jedince. Agresivní pes má v případě afektu zakalené oči, přestává reagovat na jakékoliv pobídky a naprosto nevnímá své okolí.

Záchvaty agrese jsou spojeny s neurotransmiterem dopaminem. Dopaminový transportní gen (SLC6A3) stojí za vznikem dopaminového transporteru, zodpovědného za transport dopaminu přes presynaptickou membránu do neuronu. Lit et al. (2013) identifikovali v genu SLC6A3 celkem 3 polymorfismy. Prvním z detekovaných polymorfismů je Poly(A) inzerce 12 nukleotidů (A22), která byla nalezena primárně u psů plemene Malinois. Právě tato varianta je spojena s náhlou a nepředvídatelnou změnou chování. Dále byla objevena delece 18 nukleotidů (A0). Její výskyt byl poměrně frekventovaný i u dalších testovaných plemen. V rámci studie byla detekována ještě varianta (A10), která byla přítomna u Boxerů.

Celkově je zkratovité agresivní jednání spjato hlavně s genotypem A22/A22. U jedinců, kteří nesou alespoň jednu alelu A22, a tudíž disponují genotypem A0/A22 nebo A10/A22, se  nepředvídatelná agrese může též potencionálně objevit. Genotypy A0/A0, A0/A10 a A10/A10 nejsou spjaty s epizodickou agresivitou.

Dědičnost genotypu:

  • A0/A0 Genotyp A0/A0 není spojen s epizodickou agresivitou.
  • A0/A10 Genotyp A0/A10 není spojen s epizodickou agresivitou.
  • A10/A10 Genotyp A10/A10 není spojen s epizodickou agresivitou.
  • A0/A22 Genotyp A0/A22 může být spojen s chováním, které je nepředvídatelné nebo nežádoucí.
  • A10/A22 Genotyp A0/A22 může být spojen s chováním, které je nepředvídatelné nebo nežádoucí.
  • A22/A22 Genotyp A22/A22 je spojen s nepředvídatelným a nežádoucím chováním.

.

Reference:

Lit, L., Belanger, J. M., Boehm, D., Lybarger, N., Haverbeke, A., Diederich, C., & Oberbauer, A. M. (2013). Characterization of a dopamine transporter polymorphism and behavior in Belgian Malinois. BMC genetics, 14(1), 1.

Lit L, Belanger JM, Boehm D, Lybarger N, Oberbauer AM (2013) Differences in Behavior and Activity Associated with a Poly(A) Expansion in the Dopamine Transporter in Belgian Malinois. PLoS ONE 8(12): e82948. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082948

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH