Testování psů: CLAD

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

CLAD u irských setrů

Imunologický syndrom CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency) je smrtelné onemocnění postihují irské setry. Nemoc je velice podobná LAD u lidí nebo BLAD u skotu. Projevy související s CLAD u irských setrů byly poprvé popsány Renshaw et al 1975. O několik let později byla rozpoznána autosomálně recesivní dědičnost onemocnění (Renshaw and Davis, 1979). Giger et al. 1987 nalezl nedostatečnou expresi CD18 molekuly u zvířat s často se opakujícími infekcemi. Nakonec Trowald-Wigh et al. 1992 popsali a potvrdili existenci CLAD onemocnění irských setrů (červených i bílých).

Všechny typy imunologického syndromu (CLAD, BLAD, LAD) jsou způsobeny vrozenou poruchou ß2-integrinu leukocytů (molekula bývá označována jako CD18). Integriny jsou heterodimerické glykoproteiny složené z α a ß částic a jsou umístěné na povrchu bílé krvinky. Integriny napomáhají „vcestování" leukocytu do zánětlivé tkáně - jsou to částice zprostředkující adhezi (přilnavost) leukocytu a místa zánětu (adheze buňka-buňka). Pokud je část integrinu poškozená, dochází k nedostatečné imunitní reakci na přítomnost infekce. Postižený organismus se není schopen účinně bránit útoku bakterií.
Genetickou podstatu CLAD odhalil tým švédských, amerických a britských vědců Kijas et al. 1999. CLAD způsobuje jednobodová mutace G→C v pozici 107 exonu 3 genu pro ß2-integrin (ITGB2). Tato mutace způsobuje záměnu Cysteinu za Serin v pozici 36 molekuly proteinu ß2-integrinu. Cystenin se v této pozici normálně podílí na tvorbě disulfidové vazby. Mutací disulfidový můstek zaniká a tím dochází k narušení konformace a funkce celé molekuly. Mutace Cys36Ser nebyla nalezena u jiných plemen psů než u irských setrů. Frekvence výskytu heterozygotů v populaci irských setrů je v Austrálii 7,6 % (Jobling et al. 2003), což je méně než v Evropě, kde se udává alelická frekvence 0,11. Statistická data z USA nejsou známá.

CLAD je autosomálně recesivně dědičné onemocnění. Tzn, že nemoc se rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovanou alelu. Přenašeči mutované alely (heterozygoté) jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovanou alelu a budou postiženi CLAD. Molekulárně genetický test je založený na přímém sekvenování DNA a umožňuje zjištění přítomnosti či nepřítomnosti mutace a stanovení případného přenašečství onemocnění.

Klinicky se CLAD projevuje opakovaně se vracejícími infekcemi, špatně se hojícími ránami, sníženou imunitní reakcí organismu, infekcemi kůže a kostní dřeně. Postižená štěňata bývají menší a pomaleji se vyvíjejí. Od narození trpí různými infekcemi - infekcí pupeční šňůry, záněty mandlí, jsou náchylní k špatně se hojícím ranám a škrábancům, trpí záněty dásní. Později se objevují záněty kostí, zvíře se špatně pohybuje, až nakonec není schopné se postavit. Postižený jedinec nemusí jevit všechny popsané symptomy současně. Jedinci postižení CLAD obvykle umírají velmi brzy.

.

Citace:
Renshaw, H. W., Chatburn, C., Bryan, G. M., Bartsch, R. C., Davis, W. C. (1975). Canine Granulocytopathy syndrome: Neutrophil dysfunction in a dog with recurrent infections. J. Am. Vet. Med. Assoc. 166: 443-447.
Renshaw, H. W., Davis, W. C. (1979). Canine granulocytopathy syndrome: An inherited disorder of leukocyte function. Am. J. Pathol. 95: 731-743.
Trowald-Wigh, G., Håkansson, L., Johannison, A., Norrgren, L.,Hård af Segerstad, C. (1992). Leucocyte adhesion protein deficiency in Irish setter dogs. Vet. Immunol. Immunopathol. 32: 261-380.
Giger, U., Boxer, L. A., Simpson, P. J., Lucchesi, B. R., Todd, R. F., III (1987). Deficiency of leukocyte surface glycoproteins Mo1, LFA-1, and Leu M5 in a dog with recurrent bacterial infections: An animal model. Blood 69: 1622-1630.
J. M. H. Kijas, T. R. Bauer, Jr., S. Gäfvert, S. Marklund, Trowald-Wigh, A. Johannisson, Å. Hedhammar, M. Binns, R. K. Juneja, D. D. Hickstein, L. Andersson: A Missense Mutation in the b-2 Integrin Gene (ITGB2) Causes Canine Leukocyte Adhesion Deficiency, Genomics 61, 101-107 (1999)
Jobling AI, Ryan J, Augusteyn RC.: The frequency of the canine leukocyte adhesion deficiency (CLAD) allele within the Irish Setter population of Australia. Aust Vet J. 2003 Dec;81(12):763-5.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH