Testování psů: CNGA1-PRA

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

  • Balíček Šeltie CEA + CNGA1-PRA + DM (SOD1A) + Gallbladder mucoceles + MDR1 + vWDIII + MH + BBS2

PRA u sheltií

Progresivní retinální atrofie (PRA) je souhrnný název pro dědičná degenerativní onemocnění oční sítnice. Sítnice (retina) je tvořena dvěma typy buněk fotoreceptorů - tyčinkami (rod) a čípky (cone). Tyčinky rozlišují odstíny šedi a jsou citlivější na světlo, umožňují tedy vidění za šera. Čípky naopak zprostředkovávají barevné vidění.

Z důvodu nedostatečného zásobení sítnice krví dochází k degeneraci fotoreceptorů sítnice, což obvykle vede ke zrakovému postižení a nakonec i ke slepotě. Nemoc byla rozpoznána u většiny plemen psů, vlků a dokonce i u lidí. Je však geneticky heterozygotní. To znamená, že u různých plemen může být způsobena odlišnou mutací a mohou se lišit i její projevy. S různými formami PRA bylo již spojeno minimálně 22 mutací v 19 genech. Další druhy PRA odlišujeme podle věku nástupu a rychlosti progrese.

PRA se zpočátku projevuje degenerací a ztrátou tyčinek, což vede k tzv. noční slepotě. Následně dochází i k degeneraci čípků a s tím souvisejícímu zhoršení denního vidění. PRA u sheltií je klinicky nerozeznatelná od PRA jiných plemen. Rozsah věku nástupu tohoto onemocnění je poměrně široký, průměrně se klinické příznaky začnou projevovat ve věku 5 let.

U sheltií je PRA spojena s mutací v genu CNGA1. CNGA1 je exprimován ve vnějším segmentu tyčinkových fotoreceptorů v sítnici, kde se podílí na fototransdukci. Mutace v tomto genu způsobuje vznik ekvivalentního onemocnění u lidí, retinitis pigmentosa. U sheltií je PRA způsobena 4bp delecí v exonu 9 (c.1752_1755delAACT) genu pro CNGA1. Přítomnost mutace vede k posunu čtecího rámce a k předčasnému zavedení stop kodonu při syntéze proteinu CNGA1.

Mutace vykazuje autozomálně recesivní způsob dědičnosti. To znamená, že se projeví pouze u jedince, který zdědil mutovanou alelu od obou svých rodičů (recesivní homozygot). Heterozygot je jedinec, který získal mutovanou alelu jen od jednoho ze svých rodičů, nevykazuje žádné příznaky a je klinicky zdravý. Mutovanou alelu však může dále přenášet na své potomstvo.

.

Reference:

A. C. Wiik, E. O. Ropstad, B. Ekesten, L. Karlstam, C. M. Wade and F. Lingaas: Progressive retinal atrophy in Shetland sheepdog is associated with a mutation in the CNGA1 gene; 2015 Stichting International Foundation for Animal Genetics, 46, 515–521

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH