Testování psů: Parentita ke genetickému profilu - pro potomky

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 14 pracovních dnů
Cena za 1 test: 3.00 $ bez DPH

Při objednání parentity ke genetickému profilu pro potomky Vám bude do objednávky automaticky přidáno vyšetření Genetický profil v ceně 1200 Kč. Stanovení genetického profilu jedince je pro určení parentity nezbytné, neboť příbuznost jedinců se určuje na základě porovnání jejich genetických profilů. Genomia v rámci stanovení genetického profilu testuje 22 markerů dle ISAG.

Pro posouzení příbuznosti rodiny – potomka, otce, matky – je nutné stanovit genetický profil všech účastníků. Výstupem jsou čtyři certifikáty – tři s genetickým profilem a jeden s ověřením parentity.

Ověření parentity se provádí porovnáním genetických profilů zúčastněných jedinců – potomka, otce, matky. Ověření maternity nebo paternity není jednoznačné, pokud není porovnávána celá rodina. Pro ověření paternity s vysokou pravděpodobností je potřeba vzorek obou rodičů. Jedinci jedné rasy jsou si totiž vzájemně velmi podobní a liší se jen v několika markerech (mikrosatelitech).

.

Mohu dodat pro ověření parentity již stanovený genetický profil?

Místo vzorku ke stanovení genetického profilu je možné dodat již hotový stanovený genetický profil. Je-li jeden z posuzovaných genetických profilů stanoven v jiné laboratoři, Genomia účtuje poplatek 96 Kč (včetně DPH) za zpracování externího genetického profilu (poplatek najdete v ceníku našich ostatních služeb).

Každý externí profil se posuzuje individuálně. Genomia má právo externí profil pro ověření rodičovství odmítnout. Genomia preferuje externí profil, který stanovila laboratoř účastnící se ISAG testů kontroly kvality s výsledkem "rank 1" - to je úspěšnost testů na 98 % až 100 %. Na vyžádání by Vám měla každá laboratoř účastnící se ISAG testů kvality svůj certifikát doložit. ISAG certifikát vypadá takto, uprostřed je uveden výsledek "Absolute genotyping accuracy rank: 1":

2018-2019_Dog-ISAG

.

Co je to genetický profil?

Genetický profil (také DNA profil) jedince lze stanovit ze vzorku krve. Stanovení paternity je stejné jako u lidského druhu. Hledají se společné znaky v DNA potomka a rodičů (rodiče). Pokud je skutečně pravděpodobný rodič zároveň biologickým rodičem, je potvrzena paternita (příbuznost) - biologický rodič se shoduje s potomkem vždy z 50% v každém markeru. Ke stanovení příbuznosti jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, nazývané též mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se mění podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace. STR alely jsou zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Jeden z primerů každého páru je na 5´ konci označen  fluorecenčním barvivem. Fragmenty jsou rozděleny a detekovány v jediném elektroforetickém střiku, s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje. Pro stanovení příbuznosti u psů se využívá 22 lokusů AHTk211, CXX279, REN169O18, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, INU030, Amelogenin, FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHTh171, REN247M23, AHTH130, REN105L03, REN64E19. Tyto markery jsou zahrnuty v doporučeném panelu dle International Society for Animal Genetics  (ISAG).

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 14 pracovních dnů
Cena za 1 test: 3.00 $ bez DPH