Testy pro koně: Genetický typ, DNA profil koně

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 46.00 $ bez DPH

Související testy

Stanovení genetického typu koně


Pro testování genetického typu je možné zaslat vytržené žíně, stěr sliznice nebo krve.

Zpráva o výsledku odpovídá zákonu č. 154/2000 Sb., v úplném znění (č. 344/2006 Sb.) a vyhlášky 448/2006 Sb. Ministerstvo zemědělství udělilo laboratoři Genomia podle § 3 plemenářského zákona souhlas k výkonu činnosti uvedené v § 12 plemenářského zákona a to k ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat u koní.

Genetický typ se využívá pro ověřování a osvědčování původu jedince - ověřování a osvědčování původu objednávejte zde.

.

Co je to genetický typ?

Stanovení genetického typu znamená určit soubor genetických znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického typu lze jedince jednoznačně identifikovat. Díky genetickému typu lze vyhodnotit rodičovství / paternitu / maternitu.

Ke stanovení genetického typu jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, také nazývané mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se mění podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace.

STR alely jsou zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Jeden z primerů každého páru je na 5´ konci označen fluorescenčním barvivem. Fragmenty jsou rozděleny a detekovány v jediném elektroforetickém střiku, s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje.

.

Laboratoř garantuje stanovení minimálně 15 z následujících 17 markerů: VHL20, AHT5, HMS2, AHT4, HTG10, LEX3, ASB23, HMS1, ASB2, HTG6, HMS3, HTG4, CA425, HMS6, HTG7, ASB17, HMS7. Tyto markery jsou zahrnuty v doporučeném panelu dle International Society for Animal Genetics (ISAG).

.

Genomia se účastní srovnávacích testů kvality pořádané každé dva roky organizací ISAG (International Society for Animal Genetics).

2022-isag-certificate-horse

.

2021-isag-certificate-horse

.

2018-2019_Horse_ISAG

.

2016-2017_Horse_STR_ISAG.PNG

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 46.00 $ bez DPH