Testování koček: Délka srsti u koček

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
tento test nelze objednat online
Cena za 1 test: 59.00 $ bez DPH

Z provozních důvodů jsme dočasně přerušili testování vzhledových vlastností koček. Testy na barvy a délky srsti koček budeme testovat čtvrtletně v předem stanovených akčních týdnech, ve kterých je třeba doručit vzorky do laboratoře. Online objednávání testů a odběrek spustíme vždy týden předem. Děkujeme za pochopení. Následující kočičí týdny jsou tyto:

  • 14.-21.9.2020
  • 11.-18.1.2021

.

Délka srsti u koček - test genových variant FGF5 genu

Délku srsti u koček určuje gen FGF5 (růstový faktor fibroblastů 5). U koček je přirozenou formou krátká srst (wild-type forma).

Dle Kehler et al. byly identifikovány čtyři mutace v FGF5 genu, které jsou spojeny s projevem dlouhé srsti u koček - M1(c.356insT), M2 (c.406C>T), M3 (c.474delT) a M4(c.475A>C). Kočky, nesoucí dvě kopie stejné mutace (recesivní homozygot) nebo dvě různé mutace z těchto čtyř (složený heterozygot), jsou dlouhosrsté.
Mutace M4 byla nalezena u dlouhosrstých koček všech plemen zahrnutých do studie, mutace M1, M2 a M3 jsou druhově specifické. M1 mutace byla nalezena u plemene Ragdoll. M2 mutace byla nalezena u Norských lesních koček. M3 mutace byla nalezena u plemene Ragdoll a Mainské mývalí kočky.

.

Možné výsledky

  • N/N - kočka nenese žádnou variantu specifickou pro dlouhou srst - kočka je krátkosrstá
  • N/M1, N/M2, N/M3, N/M4 - kočka přenáší jednu kopii variantního  genu - kočka je krátkosrstá, ale při vhodném křížení může dát dlouhosrsté potomky
  • M1/M1, M2/M2, M3/M3, M4/M4 - kočka nese dvě stejné varianty v genu FGF5 - kočka je dlouhosrstá
  • N/M1 & N/M2; N/M1 & N/M3; N/M1 & N/M4; N/M2 & N/M3; N/M2 & N/M4; N/M3 & N/M4 - kočka nese dvě různé varianty v genu FGF5 - kočka je dlouhosrstá, za předpokladu že zdědila každou variantu od jiného rodiče

.

Reference:

Kehler J. S., V. A. David, A. A. Schaffer, K. Bajema, E. Eizirik, D. K. Ryugo, S. S. Hannah, S. J. O'Brien, M. Menotti-Raymond. Four independent mutations in the feline fibroblast growth factor 5 gene determine the long-haired phenotype in domestic cats. Journal of Heredity 98(6):555-566 (2007).

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras - celkem pro 14 různých ras. Zobrazit všechny rasy Skrýt rasy

tento test nelze objednat online
Cena za 1 test: 59.00 $ bez DPH