Testování psů: Goniodysgenesis a glaukom u border kolií

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Goniodysgenesis a glaukom u border kolií

Goniodysgenesis je dědičná vada, charakterizovaná vývojovými abnormalitami přední oční komory. V důsledku abnormálního a neúplného vývoje intraokulárních kanálků v oku dochází k zúžení nebo uzavření iridokorneálního úhlu (ICA), kterým se filtruje a odtéká přebytečná komorová voda. Goniodysgenesis je signifikantně spojována se vznikem glaukomu a slepoty. Primární glaukom neboli zelený zákal je bolestivé onemocnění, při němž zvýšený oční tlak poškozuje gangliovou vrstvu sítnice a způsobuje slepotu.

Toto onemocnění bylo nejdříve pozorováno u border kolií v Austrálii na konci devadesátých let, následně se objevovalo i v Evropě a USA, především u psů příbuzných postiženým australským psům. V poslední době je v USA mnoho psů trpících těžkou goniodysgenesis a glaukomem. Kromě border kolií postihuje i další plemena jako flat coated retrívr, špringršpaněl, kokršpaněl, baset, zlatý retrívr nebo leonberger.

Goniodysgenesis se projevuje ve dvou formách – těžké a mírné. Za dispozici k vzniku těžké formy tohoto onemocnění je u většiny případů zodpovědná mutace v genu pro olfactomedin-like 3 (OLFML3). Kódovaný protein má za úkol usnadňovat protein-proteinové interakce, buněčnou adhezi a intracelulární interakce a má obecně podpůrnou funkci. Missense mutace c.590G>A (p.Arg197Gln) zaměňuje při tvorbě tohoto proteinu arginin za glutamin, což vede ke změně jeho účinků a vlastností. Zdá se, že mírná forma onemocnění nesouvisí s touto mutací a může být zapříčiněna jinými genetickými predispozicemi.

Mutace p.Arg197Gln bývá zodpovědná za přítomnost těžké goniodysgenesis predisponující ke glaukomu u homozygotních psů. Fenotyp homozygotů a heterozygotů je velmi variabilní. U některých heterozygotů se objevují postižené fenotypy (i když žádný s glaukomem), ale někteří heterozygoti zůstávají klinicky neovlivněni. To nasvědčuje, že existují některé modifikátory, které mohou mutaci na OLFML3 kompenzovat nebo naopak jejich kompenzaci bránit.

Těžká goniodysgenesis potenciálně vedoucí ke vzniku glaukomu je spojena s homozygozitou pro alelu A genu OLFML3, což naznačuje autozomálně recesivní způsob dědičnosti. Drtivá většina psů těžce postižených goniodysgenesis a glaukomem je homozygotní pro zmíněnou mutaci, ojediněle se však objevují případy heterozygotů též postižených touto chorobou. Přesný způsob dědičnosti není v současnosti zcela znám.

U některých psů, ač celý život trpících závažnou goniodysgenesis, nebyl glaukom objeven. Tento poznatek naznačuje, že závažná goniodysgenesis je sice důležitá pro vznik glaukomu, je však potřeba kombinace s dalšími genetickými, environmentálními nebo náhodnými faktory, které vznik glaukomu podporují.

.

Zdroj:

Carys A Pugh, Lindsay L Farrell, Ailsa J Carlisle, Stephen J Bush, Violeta Trejo-Reveles, Oswald Matika, Arne de Kloet, Caitlin Walsh, Stephen C Bishop, James GD Prendergast, Jeffrey J Schoenebeck, Joe Rainger, Kim M Summers: Arginine to glutamine mutation in olfactomedin-like 3 (OLFML3) is a candidate for severe goniodysgenesis and glaucoma in the Border Collie dog breed. doi: https://doi.org/10.1101/321406

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH