Testování psů: GR-PRA1

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

GR-PRA1 - Progresivní retinální atrofie u plemene zlatý retriever


Progresivní retinální atrofie (PRA) u psů, je psí ekvivalent retinitis pigmentosa (RP) u člověka, který se vyznačuje ztrátou zraku v důsledku degenerace fotoreceptorových buněk sítnice.

Byly nalezeny různé formy PRA u více než 100 plemen psů, které jsou způsobeny několika druhy mutací a vykazují podobné klinické příznaky. Etiologie, věk nástupu, rychlost a průběh se však u jednotlivých plemen liší.

Většina případů PRA u zlatého retrievera (Golden Retriever - GR) je klinicky k nerozeznání od jiných forem PRA. Věk diagnózy je nejčastěji v relativně pozdním věku (přibližně 6 let), existují však velké rozdíly i v rámci plemene. U příbuzného plemene, labradorského retrievera, je doposud jediná známá forma PRA-prcd. PRA-prcd byla uznána zodpovědnou za ztrátu zraku nejméně  u 22 plemen. Avšak jen u malého počtu zlatých retrieverů postižených PRA bylo zjištěno, že jsou homozygotní pro PRA-prcd mutaci.

V roce 2011 byla identifikována mutace, inzerce 2601_2602insC v genu SLC4A3, zodpovědná za  formu  GR-PRA1 u plemene zlatý retriever (Downs et al, 2011). SLC4A3 gen kóduje rozpustný transportní protein exprimovaný v sítnici. Mutace v tomto genu způsobuje posun čtecího rámce, tvorbu nefunkčního proteinu nezbytného pro správnou funkci fotoreceptorových buněk a tedy k postupné ztrátě zraku.

Kromě GR-PRA1, mohou zlatí retrívři nést také GR-PRA2 a PRA-prcd - všechny tyto mutace jsou zodpovědné za rozvoj oční vady. Stále existuje možnost objevení dalších dosud neznámých mutací.

GR-PRA1 je autosomálně recesivně dědičná choroba. Nemoc se tedy projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označování P/P (positivní / positivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/ pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) tedy bude teoreticky 25% potomků zdravých, 50% potomků budou přenašeči a 25% zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou tedy postižení chorobou GR-PRA1.

.

Reference:

Downs LM, Wallin-Hakansson B, Boursnell M, Marklund S, Hedhammar A, et al. (2011) A Frameshift Mutation in Golden Retriever Dogs with Progressive

Retinal Atrophy Endorses SLC4A3 as a Candidate Gene for Human Retinal Degenerations. PLoS ONE 6(6): e21452. doi:10.1371/journal.pone.0021452

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH