Testování psů: HRFCD

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Difuzní cystická dysplazie ledvin a jaterní fibróza u Norwich teriéra

Onemocnění je též označováno jako hepatorenální fibrocystická porucha (HRFCD). Jedná se o onemocnění způsobené defekty v morfologii či funkci cilií, buněčných organel, které slouží k mezibuněčné komunikaci a transportu signálních molekul. Onemocnění je charakterizováno tvorbou cyst v přímé části proximálního tubulu a v sestupné i vzestupné části Henleovy kličky ledvinného nefronu a je letální již pro štěňata.

Příčinou onemocnění je mutace c.1572+5G>A v genu INPP5E, která způsobuje posun čtecího rámce a vytvoření předčasného stop kodonu.

Způsob dědičnosti mutace je autozomálně recesivní. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen. Přenašeči mutovaného genu jsou klinicky zdraví, mutaci však přenášejí na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % potomků zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou tedy postiženi tímto onemocněním.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Dillard, K.J., Hytönen, M.K., Fischer, D., Tanhuanpää, K., Lehti, M.S., Vainio-Siukola, K., Sironen, A., Anttila, M. : A splice site variant in INPP5E causes diffuse cystic renal dysplasia and hepatic fibrosis in dogs. PLoS One 13:e0204073, 2018. Pubmed reference: 30235266

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH